Convert Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) to watt/(meter*K) (Btu(th) in/(h*ft²*°F) to W/(m*K))

Batch Convert
  • watt/(meter*K) [W/(m*K)]
  • Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) [Btu(th) in/(h*ft²*°F)]
Copy
_
Copy
  • watt/(meter*K) [W/(m*K)]
  • Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) [Btu(th) in/(h*ft²*°F)]

Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) to Watt/(meter*K) (Btu(th) in/(h*ft²*°F) to W/(m*K))

Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) (Symbol or Abbreviation: Btu(th) in/(h*ft²*°F))

Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) is one of thermal conductivity units. Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) abbreviated or symbolized by Btu(th) in/(h*ft²*°F). The value of 1 Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) is equal to 0.14413 watt/(meter*K). In its relation with watt/(meter*K), 1 Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) is equal to 0.14413 watt/(meter*K).

Relation with other units

1 Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) equals to 0.14413 watt/(meter*K)

1 Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) equals to 0.0014413 watt/(centimeter*°C)

1 Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) equals to 0.00014413 kilowatt/(meter*K)

1 Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) equals to 0.00034448 calorie (th)/(second*cm*°C)

1 Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) equals to 0.00034425 calorie (IT)/(second*cm*°C)

1 Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) equals to 0.12393 kilocalorie (IT)/(hour*meter*°C)

1 Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) equals to 0.12401 kilocalorie (th)/(hour*meter*°C)

1 Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) equals to 0.00027759 Btu(IT) inch/(second*foot²*°F)

1 Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) equals to 0.00027778 Btu(th) inch/(second*foot²*°F)

1 Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) equals to 0.083278 Btu(IT) foot/(hour*foot²*°F)

1 Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) equals to 0.083333 Btu(th) foot/(hour*foot²*°F)

1 Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) equals to 0.99933 Btu(IT) inch/(hour*foot²*°F)

Watt/(meter*K) (Symbol or Abbreviation: W/(m*K))

Watt/(meter*K) is one of thermal conductivity units. Watt/(meter*K) abbreviated or symbolized by W/(m*K). The value of 1 watt/(meter*K) is equal to 1 watt/(meter*K). In its relation with Btu(th) inch/(hour*foot²*°F), 1 watt/(meter*K) is equal to 6.9381 Btu(th) inch/(hour*foot²*°F).

Relation with other units

1 watt/(meter*K) equals to 0.01 watt/(centimeter*°C)

1 watt/(meter*K) equals to 0.001 kilowatt/(meter*K)

1 watt/(meter*K) equals to 0.0023901 calorie (th)/(second*cm*°C)

1 watt/(meter*K) equals to 0.0023885 calorie (IT)/(second*cm*°C)

1 watt/(meter*K) equals to 0.85985 kilocalorie (IT)/(hour*meter*°C)

1 watt/(meter*K) equals to 0.86042 kilocalorie (th)/(hour*meter*°C)

1 watt/(meter*K) equals to 0.001926 Btu(IT) inch/(second*foot²*°F)

1 watt/(meter*K) equals to 0.0019273 Btu(th) inch/(second*foot²*°F)

1 watt/(meter*K) equals to 0.57779 Btu(IT) foot/(hour*foot²*°F)

1 watt/(meter*K) equals to 0.57818 Btu(th) foot/(hour*foot²*°F)

1 watt/(meter*K) equals to 6.9335 Btu(IT) inch/(hour*foot²*°F)

1 watt/(meter*K) equals to 6.9381 Btu(th) inch/(hour*foot²*°F)

How to convert Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) to Watt/(meter*K) (Btu(th) in/(h*ft²*°F) to W/(m*K)):

Conversion Table for Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) to Watt/(meter*K) (Btu(th) in/(h*ft²*°F) to W/(m*K))

Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) (Btu(th) in/(h*ft²*°F)) watt/(meter*K) (W/(m*K))
0.01 Btu(th) in/(h*ft²*°F) 0.0014413 W/(m*K)
0.1 Btu(th) in/(h*ft²*°F) 0.014413 W/(m*K)
1 Btu(th) in/(h*ft²*°F) 0.14413 W/(m*K)
2 Btu(th) in/(h*ft²*°F) 0.28826 W/(m*K)
3 Btu(th) in/(h*ft²*°F) 0.43239 W/(m*K)
4 Btu(th) in/(h*ft²*°F) 0.57653 W/(m*K)
5 Btu(th) in/(h*ft²*°F) 0.72066 W/(m*K)
6 Btu(th) in/(h*ft²*°F) 0.86479 W/(m*K)
7 Btu(th) in/(h*ft²*°F) 1.0089 W/(m*K)
8 Btu(th) in/(h*ft²*°F) 1.1531 W/(m*K)
9 Btu(th) in/(h*ft²*°F) 1.2972 W/(m*K)
10 Btu(th) in/(h*ft²*°F) 1.4413 W/(m*K)
20 Btu(th) in/(h*ft²*°F) 2.8826 W/(m*K)
25 Btu(th) in/(h*ft²*°F) 3.6033 W/(m*K)
50 Btu(th) in/(h*ft²*°F) 7.2066 W/(m*K)
75 Btu(th) in/(h*ft²*°F) 10.81 W/(m*K)
100 Btu(th) in/(h*ft²*°F) 14.413 W/(m*K)
250 Btu(th) in/(h*ft²*°F) 36.033 W/(m*K)
500 Btu(th) in/(h*ft²*°F) 72.066 W/(m*K)
750 Btu(th) in/(h*ft²*°F) 108.1 W/(m*K)
1,000 Btu(th) in/(h*ft²*°F) 144.13 W/(m*K)
100,000 Btu(th) in/(h*ft²*°F) 14,413 W/(m*K)
1,000,000,000 Btu(th) in/(h*ft²*°F) 144,130,000 W/(m*K)
1,000,000,000,000 Btu(th) in/(h*ft²*°F) 144,130,000,000 W/(m*K)

Conversion Table for Watt/(meter*K) to Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) (W/(m*K) to Btu(th) in/(h*ft²*°F))

watt/(meter*K) (W/(m*K)) Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) (Btu(th) in/(h*ft²*°F))
0.01 W/(m*K) 0.069381 Btu(th) in/(h*ft²*°F)
0.1 W/(m*K) 0.69381 Btu(th) in/(h*ft²*°F)
1 W/(m*K) 6.9381 Btu(th) in/(h*ft²*°F)
2 W/(m*K) 13.876 Btu(th) in/(h*ft²*°F)
3 W/(m*K) 20.814 Btu(th) in/(h*ft²*°F)
4 W/(m*K) 27.752 Btu(th) in/(h*ft²*°F)
5 W/(m*K) 34.691 Btu(th) in/(h*ft²*°F)
6 W/(m*K) 41.629 Btu(th) in/(h*ft²*°F)
7 W/(m*K) 48.567 Btu(th) in/(h*ft²*°F)
8 W/(m*K) 55.505 Btu(th) in/(h*ft²*°F)
9 W/(m*K) 62.443 Btu(th) in/(h*ft²*°F)
10 W/(m*K) 69.381 Btu(th) in/(h*ft²*°F)
20 W/(m*K) 138.76 Btu(th) in/(h*ft²*°F)
25 W/(m*K) 173.45 Btu(th) in/(h*ft²*°F)
50 W/(m*K) 346.91 Btu(th) in/(h*ft²*°F)
75 W/(m*K) 520.36 Btu(th) in/(h*ft²*°F)
100 W/(m*K) 693.81 Btu(th) in/(h*ft²*°F)
250 W/(m*K) 1,734.5 Btu(th) in/(h*ft²*°F)
500 W/(m*K) 3,469.1 Btu(th) in/(h*ft²*°F)
750 W/(m*K) 5,203.6 Btu(th) in/(h*ft²*°F)
1,000 W/(m*K) 6,938.1 Btu(th) in/(h*ft²*°F)
100,000 W/(m*K) 693,810 Btu(th) in/(h*ft²*°F)
1,000,000,000 W/(m*K) 6,938,100,000 Btu(th) in/(h*ft²*°F)
1,000,000,000,000 W/(m*K) 6,938,100,000,000 Btu(th) in/(h*ft²*°F)

Steps to Convert Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) to Watt/(meter*K) (Btu(th) in/(h*ft²*°F) to W/(m*K))

  1. Example: Convert 45 Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) to watt/(meter*K) (45 Btu(th) in/(h*ft²*°F) to W/(m*K)).
  2. 1 Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) is equivalent to 0.14413 watt/(meter*K) (1 Btu(th) in/(h*ft²*°F) is equivalent to 0.14413 W/(m*K)).
  3. 45 Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) (Btu(th) in/(h*ft²*°F)) is equivalent to 45 times 0.14413 watt/(meter*K) (W/(m*K)).
  4. Retrieved 45 Btu(th) inch/(hour*foot²*°F) is equivalent to 6.4859 watt/(meter*K) (45 Btu(th) in/(h*ft²*°F) is equivalent to 6.4859 W/(m*K)).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸