Konversi kaki pound-force/menit ke Btu (IT)/menit (ft lbf/m ke Btu/min)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • Btu (IT)/menit [Btu/min]
  • kaki pound-force/menit [ft lbf/m]
Copy
_
Copy
  • Btu (IT)/menit [Btu/min]
  • kaki pound-force/menit [ft lbf/m]

Kaki pound-force/menit ke Btu (IT)/menit (ft lbf/m ke Btu/min)

Kaki pound-force/menit (Simbol atau Singkatan: ft lbf/m)

Kaki pound-force/menit adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/menit disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/m. Nilai dari 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.022597 watt. Dalam hubungannya dengan Btu (IT)/menit, 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.0012851 Btu (IT)/menit.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 watt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-8 megawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000,000 pikowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000 nanowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597 mikrowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22.597 miliwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597 centiwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.22597 desiwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0022597 dekawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00022597 hektowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-11 gigawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030303 tenaga kuda

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030723 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000023036 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030291 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030289 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030723 pferdestarke

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.077104 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.077156 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0012859 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000021432 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 7.7103e-8 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000077104 MBH

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000064253 ton

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.01943 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.019443 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 19.43 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.32383 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 19.443 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.32405 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0054008 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 60 kaki pound-force/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.016667 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 225,970 erg/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 volt ampere

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 newton meter/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 joule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-11 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-8 megajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00022597 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0022597 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.22597 desijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597 centijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22.597 milijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 81.349 joule/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 1.3558 joule/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.081349 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0013558 kilojoule/menit

Btu (IT)/menit (Simbol atau Singkatan: Btu/min)

Btu (IT)/menit adalah suatu satuan dari besaran daya. Btu (IT)/menit disingkat atau disimbolkan dengan Btu/min. Nilai dari 1 Btu (IT)/menit setara dengan 17.584 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/menit, 1 Btu (IT)/menit setara dengan 778.17 kaki pound-force/menit.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 Btu (IT)/menit sama dengan 17.584 watt

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.017584 kilowatt

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.000017584 megawatt

1 Btu (IT)/menit sama dengan 17,584,000,000,000 pikowatt

1 Btu (IT)/menit sama dengan 17,584,000,000 nanowatt

1 Btu (IT)/menit sama dengan 17,584,000 mikrowatt

1 Btu (IT)/menit sama dengan 17,584 miliwatt

1 Btu (IT)/menit sama dengan 1,758.4 centiwatt

1 Btu (IT)/menit sama dengan 175.84 desiwatt

1 Btu (IT)/menit sama dengan 1.7584 dekawatt

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.17584 hektowatt

1 Btu (IT)/menit sama dengan 1.7584e-8 gigawatt

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.023581 tenaga kuda

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.023908 tenaga kuda (metrik)

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.0017926 tenaga kuda (boiler)

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.023571 tenaga kuda (elektrik)

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.02357 tenaga kuda (air)

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.023908 pferdestarke

1 Btu (IT)/menit sama dengan 60 Btu (IT)/jam

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.016667 Btu (IT)/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 60.04 Btu (th)/jam

1 Btu (IT)/menit sama dengan 1.0007 Btu (th)/menit

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.016678 Btu (th)/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.000059999 MBtu (IT)/jam

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.06 MBH

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.005 ton

1 Btu (IT)/menit sama dengan 15.12 kilokalori (IT)/jam

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.252 kilokalori (IT)/menit

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.0041999 kilokalori (IT)/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 15.13 kilokalori (th)/jam

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.25216 kilokalori (th)/menit

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.0042027 kilokalori (th)/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 15,120 kalori (IT)/jam

1 Btu (IT)/menit sama dengan 252 kalori (IT)/menit

1 Btu (IT)/menit sama dengan 4.1999 kalori (IT)/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 15,130 kalori (th)/jam

1 Btu (IT)/menit sama dengan 252.16 kalori (th)/menit

1 Btu (IT)/menit sama dengan 4.2027 kalori (th)/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 46,690 kaki pound-force/jam

1 Btu (IT)/menit sama dengan 778.17 kaki pound-force/menit

1 Btu (IT)/menit sama dengan 12.969 kaki pound-force/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 175,840,000 erg/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.017584 kilovolt ampere

1 Btu (IT)/menit sama dengan 17.584 volt ampere

1 Btu (IT)/menit sama dengan 17.584 newton meter/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 17.584 joule/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 1.7584e-8 gigajoule/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.000017584 megajoule/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.017584 kilojoule/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 0.17584 hektojoule/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 1.7584 dekajoule/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 175.84 desijoule/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 1,758.4 centijoule/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 17,584 milijoule/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 17,584,000 mikrojoule/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 17,584,000,000 nanojoule/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 17,584,000,000,000 pikojoule/detik

1 Btu (IT)/menit sama dengan 63,303 joule/jam

1 Btu (IT)/menit sama dengan 1,055.1 joule/menit

1 Btu (IT)/menit sama dengan 63.303 kilojoule/jam

1 Btu (IT)/menit sama dengan 1.0551 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/menit ke Btu (IT)/menit (ft lbf/m ke Btu/min):

Tabel Konversi Kaki pound-force/menit ke Btu (IT)/menit (ft lbf/m ke Btu/min)

kaki pound-force/menit (ft lbf/m) Btu (IT)/menit (Btu/min)
0.01 ft lbf/m 0.000012851 Btu/min
0.1 ft lbf/m 0.00012851 Btu/min
1 ft lbf/m 0.0012851 Btu/min
2 ft lbf/m 0.0025701 Btu/min
3 ft lbf/m 0.0038552 Btu/min
4 ft lbf/m 0.0051403 Btu/min
5 ft lbf/m 0.0064253 Btu/min
6 ft lbf/m 0.0077104 Btu/min
7 ft lbf/m 0.0089955 Btu/min
8 ft lbf/m 0.010281 Btu/min
9 ft lbf/m 0.011566 Btu/min
10 ft lbf/m 0.012851 Btu/min
20 ft lbf/m 0.025701 Btu/min
25 ft lbf/m 0.032127 Btu/min
50 ft lbf/m 0.064253 Btu/min
75 ft lbf/m 0.09638 Btu/min
100 ft lbf/m 0.12851 Btu/min
250 ft lbf/m 0.32127 Btu/min
500 ft lbf/m 0.64253 Btu/min
750 ft lbf/m 0.9638 Btu/min
1,000 ft lbf/m 1.2851 Btu/min
100,000 ft lbf/m 128.51 Btu/min
1,000,000,000 ft lbf/m 1,285,100 Btu/min
1,000,000,000,000 ft lbf/m 1,285,100,000 Btu/min

Tabel Konversi Btu (IT)/menit ke Kaki pound-force/menit (Btu/min ke ft lbf/m)

Btu (IT)/menit (Btu/min) kaki pound-force/menit (ft lbf/m)
0.01 Btu/min 7.7817 ft lbf/m
0.1 Btu/min 77.817 ft lbf/m
1 Btu/min 778.17 ft lbf/m
2 Btu/min 1,556.3 ft lbf/m
3 Btu/min 2,334.5 ft lbf/m
4 Btu/min 3,112.7 ft lbf/m
5 Btu/min 3,890.8 ft lbf/m
6 Btu/min 4,669 ft lbf/m
7 Btu/min 5,447.2 ft lbf/m
8 Btu/min 6,225.4 ft lbf/m
9 Btu/min 7,003.5 ft lbf/m
10 Btu/min 7,781.7 ft lbf/m
20 Btu/min 15,563 ft lbf/m
25 Btu/min 19,454 ft lbf/m
50 Btu/min 38,908 ft lbf/m
75 Btu/min 58,363 ft lbf/m
100 Btu/min 77,817 ft lbf/m
250 Btu/min 194,540 ft lbf/m
500 Btu/min 389,080 ft lbf/m
750 Btu/min 583,630 ft lbf/m
1,000 Btu/min 778,170 ft lbf/m
100,000 Btu/min 77,817,000 ft lbf/m
1,000,000,000 Btu/min 778,170,000,000 ft lbf/m
1,000,000,000,000 Btu/min 778,170,000,000,000 ft lbf/m

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/menit ke Btu (IT)/menit (ft lbf/m ke Btu/min)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/menit ke Btu (IT)/menit (37 ft lbf/m ke Btu/min).
  2. 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.0012851 Btu (IT)/menit (1 ft lbf/m setara dengan 0.0012851 Btu/min).
  3. 37 kaki pound-force/menit (ft lbf/m) setara dengan 37 dikalikan dengan 0.0012851 Btu (IT)/menit (Btu/min).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/menit setara dengan 0.047547 Btu (IT)/menit (37 ft lbf/m setara dengan 0.047547 Btu/min).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸