Konversi kaki pound-force/menit ke hektojoule/detik (ft lbf/m ke hJ/s)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kaki pound-force/menit [ft lbf/m]
  • hektojoule/detik [hJ/s]
Copy
_
Copy
  • kaki pound-force/menit [ft lbf/m]
  • hektojoule/detik [hJ/s]

Kaki pound-force/menit ke Hektojoule/detik (ft lbf/m ke hJ/s)

Kaki pound-force/menit (Simbol atau Singkatan: ft lbf/m)

Kaki pound-force/menit adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/menit disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/m. Nilai dari 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.022597 watt. Dalam hubungannya dengan hektojoule/detik, 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.00022597 hektojoule/detik.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 watt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-8 megawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000,000 pikowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000 nanowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597 mikrowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22.597 miliwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597 centiwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.22597 desiwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0022597 dekawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00022597 hektowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-11 gigawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030303 tenaga kuda

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030723 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000023036 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030291 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030289 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030723 pferdestarke

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.077104 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.077156 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0012859 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000021432 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 7.7103e-8 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000077104 MBH

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000064253 ton

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.01943 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.019443 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 19.43 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.32383 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 19.443 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.32405 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0054008 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 60 kaki pound-force/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.016667 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 225,970 erg/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 volt ampere

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 newton meter/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 joule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-11 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-8 megajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00022597 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0022597 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.22597 desijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597 centijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22.597 milijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 81.349 joule/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 1.3558 joule/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.081349 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0013558 kilojoule/menit

Hektojoule/detik (Simbol atau Singkatan: hJ/s)

Hektojoule/detik adalah suatu satuan dari besaran daya. Hektojoule/detik disingkat atau disimbolkan dengan hJ/s. Nilai dari 1 hektojoule/detik setara dengan 100 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/menit, 1 hektojoule/detik setara dengan 4425.4 kaki pound-force/menit.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 hektojoule/detik sama dengan 100 watt

1 hektojoule/detik sama dengan 0.1 kilowatt

1 hektojoule/detik sama dengan 0.0001 megawatt

1 hektojoule/detik sama dengan 100,000,000,000,000 pikowatt

1 hektojoule/detik sama dengan 100,000,000,000 nanowatt

1 hektojoule/detik sama dengan 100,000,000 mikrowatt

1 hektojoule/detik sama dengan 100,000 miliwatt

1 hektojoule/detik sama dengan 10,000 centiwatt

1 hektojoule/detik sama dengan 1,000 desiwatt

1 hektojoule/detik sama dengan 10 dekawatt

1 hektojoule/detik sama dengan 1 hektowatt

1 hektojoule/detik sama dengan 1e-7 gigawatt

1 hektojoule/detik sama dengan 0.1341 tenaga kuda

1 hektojoule/detik sama dengan 0.13596 tenaga kuda (metrik)

1 hektojoule/detik sama dengan 0.010194 tenaga kuda (boiler)

1 hektojoule/detik sama dengan 0.13405 tenaga kuda (elektrik)

1 hektojoule/detik sama dengan 0.13404 tenaga kuda (air)

1 hektojoule/detik sama dengan 0.13596 pferdestarke

1 hektojoule/detik sama dengan 341.21 Btu (IT)/jam

1 hektojoule/detik sama dengan 5.6869 Btu (IT)/menit

1 hektojoule/detik sama dengan 0.094782 Btu (IT)/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 341.44 Btu (th)/jam

1 hektojoule/detik sama dengan 5.6907 Btu (th)/menit

1 hektojoule/detik sama dengan 0.094845 Btu (th)/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 0.00034121 MBtu (IT)/jam

1 hektojoule/detik sama dengan 0.34121 MBH

1 hektojoule/detik sama dengan 0.028435 ton

1 hektojoule/detik sama dengan 85.985 kilokalori (IT)/jam

1 hektojoule/detik sama dengan 1.4331 kilokalori (IT)/menit

1 hektojoule/detik sama dengan 0.023885 kilokalori (IT)/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 86.042 kilokalori (th)/jam

1 hektojoule/detik sama dengan 1.434 kilokalori (th)/menit

1 hektojoule/detik sama dengan 0.023901 kilokalori (th)/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 85,985 kalori (IT)/jam

1 hektojoule/detik sama dengan 1,433.1 kalori (IT)/menit

1 hektojoule/detik sama dengan 23.885 kalori (IT)/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 86,042 kalori (th)/jam

1 hektojoule/detik sama dengan 1,434 kalori (th)/menit

1 hektojoule/detik sama dengan 23.901 kalori (th)/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 265,520 kaki pound-force/jam

1 hektojoule/detik sama dengan 4,425.4 kaki pound-force/menit

1 hektojoule/detik sama dengan 73.756 kaki pound-force/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 1,000,000,000 erg/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 0.1 kilovolt ampere

1 hektojoule/detik sama dengan 100 volt ampere

1 hektojoule/detik sama dengan 100 newton meter/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 100 joule/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 1e-7 gigajoule/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 0.0001 megajoule/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 0.1 kilojoule/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 10 dekajoule/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 1,000 desijoule/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 10,000 centijoule/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 100,000 milijoule/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 100,000,000 mikrojoule/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 100,000,000,000 nanojoule/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 100,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 hektojoule/detik sama dengan 360,000 joule/jam

1 hektojoule/detik sama dengan 6,000 joule/menit

1 hektojoule/detik sama dengan 360 kilojoule/jam

1 hektojoule/detik sama dengan 6 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/menit ke Hektojoule/detik (ft lbf/m ke hJ/s):

Tabel Konversi Kaki pound-force/menit ke Hektojoule/detik (ft lbf/m ke hJ/s)

kaki pound-force/menit (ft lbf/m) hektojoule/detik (hJ/s)
0.01 ft lbf/m 0.0000022597 hJ/s
0.1 ft lbf/m 0.000022597 hJ/s
1 ft lbf/m 0.00022597 hJ/s
2 ft lbf/m 0.00045194 hJ/s
3 ft lbf/m 0.00067791 hJ/s
4 ft lbf/m 0.00090388 hJ/s
5 ft lbf/m 0.0011298 hJ/s
6 ft lbf/m 0.0013558 hJ/s
7 ft lbf/m 0.0015818 hJ/s
8 ft lbf/m 0.0018078 hJ/s
9 ft lbf/m 0.0020337 hJ/s
10 ft lbf/m 0.0022597 hJ/s
20 ft lbf/m 0.0045194 hJ/s
25 ft lbf/m 0.0056492 hJ/s
50 ft lbf/m 0.011298 hJ/s
75 ft lbf/m 0.016948 hJ/s
100 ft lbf/m 0.022597 hJ/s
250 ft lbf/m 0.056492 hJ/s
500 ft lbf/m 0.11298 hJ/s
750 ft lbf/m 0.16948 hJ/s
1,000 ft lbf/m 0.22597 hJ/s
100,000 ft lbf/m 22.597 hJ/s
1,000,000,000 ft lbf/m 225,970 hJ/s
1,000,000,000,000 ft lbf/m 225,970,000 hJ/s

Tabel Konversi Hektojoule/detik ke Kaki pound-force/menit (hJ/s ke ft lbf/m)

hektojoule/detik (hJ/s) kaki pound-force/menit (ft lbf/m)
0.01 hJ/s 44.254 ft lbf/m
0.1 hJ/s 442.54 ft lbf/m
1 hJ/s 4,425.4 ft lbf/m
2 hJ/s 8,850.7 ft lbf/m
3 hJ/s 13,276 ft lbf/m
4 hJ/s 17,701 ft lbf/m
5 hJ/s 22,127 ft lbf/m
6 hJ/s 26,552 ft lbf/m
7 hJ/s 30,978 ft lbf/m
8 hJ/s 35,403 ft lbf/m
9 hJ/s 39,828 ft lbf/m
10 hJ/s 44,254 ft lbf/m
20 hJ/s 88,507 ft lbf/m
25 hJ/s 110,630 ft lbf/m
50 hJ/s 221,270 ft lbf/m
75 hJ/s 331,900 ft lbf/m
100 hJ/s 442,540 ft lbf/m
250 hJ/s 1,106,300 ft lbf/m
500 hJ/s 2,212,700 ft lbf/m
750 hJ/s 3,319,000 ft lbf/m
1,000 hJ/s 4,425,400 ft lbf/m
100,000 hJ/s 442,540,000 ft lbf/m
1,000,000,000 hJ/s 4,425,400,000,000 ft lbf/m
1,000,000,000,000 hJ/s 4,425,400,000,000,000 ft lbf/m

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/menit ke Hektojoule/detik (ft lbf/m ke hJ/s)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/menit ke hektojoule/detik (37 ft lbf/m ke hJ/s).
  2. 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.00022597 hektojoule/detik (1 ft lbf/m setara dengan 0.00022597 hJ/s).
  3. 37 kaki pound-force/menit (ft lbf/m) setara dengan 37 dikalikan dengan 0.00022597 hektojoule/detik (hJ/s).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/menit setara dengan 0.0083609 hektojoule/detik (37 ft lbf/m setara dengan 0.0083609 hJ/s).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸