Konversi kaki pound-force/menit ke hektowatt (ft lbf/m ke hW)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • hektowatt [hW]
  • kaki pound-force/menit [ft lbf/m]
Copy
_
Copy
  • hektowatt [hW]
  • kaki pound-force/menit [ft lbf/m]

Kaki pound-force/menit ke Hektowatt (ft lbf/m ke hW)

Kaki pound-force/menit (Simbol atau Singkatan: ft lbf/m)

Kaki pound-force/menit adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/menit disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/m. Nilai dari 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.022597 watt. Dalam hubungannya dengan hektowatt, 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.00022597 hektowatt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 watt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-8 megawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000,000 pikowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000 nanowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597 mikrowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22.597 miliwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597 centiwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.22597 desiwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0022597 dekawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00022597 hektowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-11 gigawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030303 tenaga kuda

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030723 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000023036 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030291 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030289 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030723 pferdestarke

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.077104 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.077156 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0012859 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000021432 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 7.7103e-8 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000077104 MBH

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000064253 ton

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.01943 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.019443 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 19.43 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.32383 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 19.443 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.32405 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0054008 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 60 kaki pound-force/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.016667 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 225,970 erg/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 volt ampere

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 newton meter/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 joule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-11 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-8 megajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00022597 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0022597 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.22597 desijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597 centijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22.597 milijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 81.349 joule/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 1.3558 joule/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.081349 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0013558 kilojoule/menit

Hektowatt (Simbol atau Singkatan: hW)

Hektowatt adalah suatu satuan dari besaran daya. Hektowatt disingkat atau disimbolkan dengan hW. Nilai dari 1 hektowatt setara dengan 100 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/menit, 1 hektowatt setara dengan 4425.4 kaki pound-force/menit.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 hektowatt sama dengan 100 watt

1 hektowatt sama dengan 0.1 kilowatt

1 hektowatt sama dengan 0.0001 megawatt

1 hektowatt sama dengan 100,000,000,000,000 pikowatt

1 hektowatt sama dengan 100,000,000,000 nanowatt

1 hektowatt sama dengan 100,000,000 mikrowatt

1 hektowatt sama dengan 100,000 miliwatt

1 hektowatt sama dengan 10,000 centiwatt

1 hektowatt sama dengan 1,000 desiwatt

1 hektowatt sama dengan 10 dekawatt

1 hektowatt sama dengan 1e-7 gigawatt

1 hektowatt sama dengan 0.1341 tenaga kuda

1 hektowatt sama dengan 0.13596 tenaga kuda (metrik)

1 hektowatt sama dengan 0.010194 tenaga kuda (boiler)

1 hektowatt sama dengan 0.13405 tenaga kuda (elektrik)

1 hektowatt sama dengan 0.13404 tenaga kuda (air)

1 hektowatt sama dengan 0.13596 pferdestarke

1 hektowatt sama dengan 341.21 Btu (IT)/jam

1 hektowatt sama dengan 5.6869 Btu (IT)/menit

1 hektowatt sama dengan 0.094782 Btu (IT)/detik

1 hektowatt sama dengan 341.44 Btu (th)/jam

1 hektowatt sama dengan 5.6907 Btu (th)/menit

1 hektowatt sama dengan 0.094845 Btu (th)/detik

1 hektowatt sama dengan 0.00034121 MBtu (IT)/jam

1 hektowatt sama dengan 0.34121 MBH

1 hektowatt sama dengan 0.028435 ton

1 hektowatt sama dengan 85.985 kilokalori (IT)/jam

1 hektowatt sama dengan 1.4331 kilokalori (IT)/menit

1 hektowatt sama dengan 0.023885 kilokalori (IT)/detik

1 hektowatt sama dengan 86.042 kilokalori (th)/jam

1 hektowatt sama dengan 1.434 kilokalori (th)/menit

1 hektowatt sama dengan 0.023901 kilokalori (th)/detik

1 hektowatt sama dengan 85,985 kalori (IT)/jam

1 hektowatt sama dengan 1,433.1 kalori (IT)/menit

1 hektowatt sama dengan 23.885 kalori (IT)/detik

1 hektowatt sama dengan 86,042 kalori (th)/jam

1 hektowatt sama dengan 1,434 kalori (th)/menit

1 hektowatt sama dengan 23.901 kalori (th)/detik

1 hektowatt sama dengan 265,520 kaki pound-force/jam

1 hektowatt sama dengan 4,425.4 kaki pound-force/menit

1 hektowatt sama dengan 73.756 kaki pound-force/detik

1 hektowatt sama dengan 1,000,000,000 erg/detik

1 hektowatt sama dengan 0.1 kilovolt ampere

1 hektowatt sama dengan 100 volt ampere

1 hektowatt sama dengan 100 newton meter/detik

1 hektowatt sama dengan 100 joule/detik

1 hektowatt sama dengan 1e-7 gigajoule/detik

1 hektowatt sama dengan 0.0001 megajoule/detik

1 hektowatt sama dengan 0.1 kilojoule/detik

1 hektowatt sama dengan 1 hektojoule/detik

1 hektowatt sama dengan 10 dekajoule/detik

1 hektowatt sama dengan 1,000 desijoule/detik

1 hektowatt sama dengan 10,000 centijoule/detik

1 hektowatt sama dengan 100,000 milijoule/detik

1 hektowatt sama dengan 100,000,000 mikrojoule/detik

1 hektowatt sama dengan 100,000,000,000 nanojoule/detik

1 hektowatt sama dengan 100,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 hektowatt sama dengan 360,000 joule/jam

1 hektowatt sama dengan 6,000 joule/menit

1 hektowatt sama dengan 360 kilojoule/jam

1 hektowatt sama dengan 6 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/menit ke Hektowatt (ft lbf/m ke hW):

Tabel Konversi Kaki pound-force/menit ke Hektowatt (ft lbf/m ke hW)

kaki pound-force/menit (ft lbf/m) hektowatt (hW)
0.01 ft lbf/m 0.0000022597 hW
0.1 ft lbf/m 0.000022597 hW
1 ft lbf/m 0.00022597 hW
2 ft lbf/m 0.00045194 hW
3 ft lbf/m 0.00067791 hW
4 ft lbf/m 0.00090388 hW
5 ft lbf/m 0.0011298 hW
6 ft lbf/m 0.0013558 hW
7 ft lbf/m 0.0015818 hW
8 ft lbf/m 0.0018078 hW
9 ft lbf/m 0.0020337 hW
10 ft lbf/m 0.0022597 hW
20 ft lbf/m 0.0045194 hW
25 ft lbf/m 0.0056492 hW
50 ft lbf/m 0.011298 hW
75 ft lbf/m 0.016948 hW
100 ft lbf/m 0.022597 hW
250 ft lbf/m 0.056492 hW
500 ft lbf/m 0.11298 hW
750 ft lbf/m 0.16948 hW
1,000 ft lbf/m 0.22597 hW
100,000 ft lbf/m 22.597 hW
1,000,000,000 ft lbf/m 225,970 hW
1,000,000,000,000 ft lbf/m 225,970,000 hW

Tabel Konversi Hektowatt ke Kaki pound-force/menit (hW ke ft lbf/m)

hektowatt (hW) kaki pound-force/menit (ft lbf/m)
0.01 hW 44.254 ft lbf/m
0.1 hW 442.54 ft lbf/m
1 hW 4,425.4 ft lbf/m
2 hW 8,850.7 ft lbf/m
3 hW 13,276 ft lbf/m
4 hW 17,701 ft lbf/m
5 hW 22,127 ft lbf/m
6 hW 26,552 ft lbf/m
7 hW 30,978 ft lbf/m
8 hW 35,403 ft lbf/m
9 hW 39,828 ft lbf/m
10 hW 44,254 ft lbf/m
20 hW 88,507 ft lbf/m
25 hW 110,630 ft lbf/m
50 hW 221,270 ft lbf/m
75 hW 331,900 ft lbf/m
100 hW 442,540 ft lbf/m
250 hW 1,106,300 ft lbf/m
500 hW 2,212,700 ft lbf/m
750 hW 3,319,000 ft lbf/m
1,000 hW 4,425,400 ft lbf/m
100,000 hW 442,540,000 ft lbf/m
1,000,000,000 hW 4,425,400,000,000 ft lbf/m
1,000,000,000,000 hW 4,425,400,000,000,000 ft lbf/m

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/menit ke Hektowatt (ft lbf/m ke hW)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/menit ke hektowatt (37 ft lbf/m ke hW).
  2. 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.00022597 hektowatt (1 ft lbf/m setara dengan 0.00022597 hW).
  3. 37 kaki pound-force/menit (ft lbf/m) setara dengan 37 dikalikan dengan 0.00022597 hektowatt (hW).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/menit setara dengan 0.0083609 hektowatt (37 ft lbf/m setara dengan 0.0083609 hW).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸