Konversi kaki pound-force/detik ke kilokalori (IT)/jam (ft lbf/s ke kcal/h)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kilokalori (IT)/jam [kcal/h]
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]
Copy
_
Copy
  • kilokalori (IT)/jam [kcal/h]
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]

Kaki pound-force/detik ke Kilokalori (IT)/jam (ft lbf/s ke kcal/h)

Kaki pound-force/detik (Simbol atau Singkatan: ft lbf/s)

Kaki pound-force/detik adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/detik disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/s. Nilai dari 1 kaki pound-force/detik setara dengan 1.3558 watt. Dalam hubungannya dengan kilokalori (IT)/jam, 1 kaki pound-force/detik setara dengan 1.1658 kilokalori (IT)/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 watt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 miliwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018182 tenaga kuda

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00013821 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018175 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018173 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 pferdestarke

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6262 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077104 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6293 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077156 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012859 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000046262 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0046262 MBH

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00038552 ton

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1658 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.01943 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1666 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.019443 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,165.8 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.43 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32383 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,166.6 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.443 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32405 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 3,600 kaki pound-force/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 60 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13,558,000 erg/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 volt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 newton meter/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 joule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 milijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4,880.9 joule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 81.349 joule/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.8809 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.081349 kilojoule/menit

Kilokalori (IT)/jam (Simbol atau Singkatan: kcal/h)

Kilokalori (IT)/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Kilokalori (IT)/jam disingkat atau disimbolkan dengan kcal/h. Nilai dari 1 kilokalori (IT)/jam setara dengan 1.163 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/detik, 1 kilokalori (IT)/jam setara dengan 0.85778 kaki pound-force/detik.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.163 watt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.001163 kilowatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.000001163 megawatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163,000,000,000 pikowatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163,000,000 nanowatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163,000 mikrowatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163 miliwatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 116.3 centiwatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 11.63 desiwatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.1163 dekawatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.01163 hektowatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.163e-9 gigawatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0015596 tenaga kuda

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0015812 tenaga kuda (metrik)

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.00011856 tenaga kuda (boiler)

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.001559 tenaga kuda (elektrik)

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0015589 tenaga kuda (air)

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0015812 pferdestarke

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 3.9683 Btu (IT)/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.066139 Btu (IT)/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0011023 Btu (IT)/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 3.971 Btu (th)/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.066183 Btu (th)/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.001103 Btu (th)/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0000039683 MBtu (IT)/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0039683 MBH

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.00033069 ton

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.016667 kilokalori (IT)/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.00027778 kilokalori (IT)/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.0007 kilokalori (th)/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.016678 kilokalori (th)/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.00027796 kilokalori (th)/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,000 kalori (IT)/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 16.667 kalori (IT)/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.27778 kalori (IT)/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,000.7 kalori (th)/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 16.678 kalori (th)/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.27796 kalori (th)/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 3,088 kaki pound-force/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 51.467 kaki pound-force/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.85778 kaki pound-force/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 11,630,000 erg/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.001163 kilovolt ampere

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.163 volt ampere

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.163 newton meter/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.163 joule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.163e-9 gigajoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.000001163 megajoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.001163 kilojoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.01163 hektojoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.1163 dekajoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 11.63 desijoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 116.3 centijoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163 milijoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163,000 mikrojoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163,000,000 nanojoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163,000,000,000 pikojoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 4,186.8 joule/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 69.78 joule/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 4.1868 kilojoule/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.06978 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/detik ke Kilokalori (IT)/jam (ft lbf/s ke kcal/h):

Tabel Konversi Kaki pound-force/detik ke Kilokalori (IT)/jam (ft lbf/s ke kcal/h)

kaki pound-force/detik (ft lbf/s) kilokalori (IT)/jam (kcal/h)
0.01 ft lbf/s 0.011658 kcal/h
0.1 ft lbf/s 0.11658 kcal/h
1 ft lbf/s 1.1658 kcal/h
2 ft lbf/s 2.3316 kcal/h
3 ft lbf/s 3.4974 kcal/h
4 ft lbf/s 4.6632 kcal/h
5 ft lbf/s 5.829 kcal/h
6 ft lbf/s 6.9948 kcal/h
7 ft lbf/s 8.1606 kcal/h
8 ft lbf/s 9.3263 kcal/h
9 ft lbf/s 10.492 kcal/h
10 ft lbf/s 11.658 kcal/h
20 ft lbf/s 23.316 kcal/h
25 ft lbf/s 29.145 kcal/h
50 ft lbf/s 58.29 kcal/h
75 ft lbf/s 87.435 kcal/h
100 ft lbf/s 116.58 kcal/h
250 ft lbf/s 291.45 kcal/h
500 ft lbf/s 582.9 kcal/h
750 ft lbf/s 874.35 kcal/h
1,000 ft lbf/s 1,165.8 kcal/h
100,000 ft lbf/s 116,580 kcal/h
1,000,000,000 ft lbf/s 1,165,800,000 kcal/h
1,000,000,000,000 ft lbf/s 1,165,800,000,000 kcal/h

Tabel Konversi Kilokalori (IT)/jam ke Kaki pound-force/detik (kcal/h ke ft lbf/s)

kilokalori (IT)/jam (kcal/h) kaki pound-force/detik (ft lbf/s)
0.01 kcal/h 0.0085778 ft lbf/s
0.1 kcal/h 0.085778 ft lbf/s
1 kcal/h 0.85778 ft lbf/s
2 kcal/h 1.7156 ft lbf/s
3 kcal/h 2.5734 ft lbf/s
4 kcal/h 3.4311 ft lbf/s
5 kcal/h 4.2889 ft lbf/s
6 kcal/h 5.1467 ft lbf/s
7 kcal/h 6.0045 ft lbf/s
8 kcal/h 6.8623 ft lbf/s
9 kcal/h 7.7201 ft lbf/s
10 kcal/h 8.5778 ft lbf/s
20 kcal/h 17.156 ft lbf/s
25 kcal/h 21.445 ft lbf/s
50 kcal/h 42.889 ft lbf/s
75 kcal/h 64.334 ft lbf/s
100 kcal/h 85.778 ft lbf/s
250 kcal/h 214.45 ft lbf/s
500 kcal/h 428.89 ft lbf/s
750 kcal/h 643.34 ft lbf/s
1,000 kcal/h 857.78 ft lbf/s
100,000 kcal/h 85,778 ft lbf/s
1,000,000,000 kcal/h 857,780,000 ft lbf/s
1,000,000,000,000 kcal/h 857,780,000,000 ft lbf/s

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/detik ke Kilokalori (IT)/jam (ft lbf/s ke kcal/h)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/detik ke kilokalori (IT)/jam (37 ft lbf/s ke kcal/h).
  2. 1 kaki pound-force/detik setara dengan 1.1658 kilokalori (IT)/jam (1 ft lbf/s setara dengan 1.1658 kcal/h).
  3. 37 kaki pound-force/detik (ft lbf/s) setara dengan 37 dikalikan dengan 1.1658 kilokalori (IT)/jam (kcal/h).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/detik setara dengan 43.134 kilokalori (IT)/jam (37 ft lbf/s setara dengan 43.134 kcal/h).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸