Konversi ton-force(long)/kaki2 ke atm teknikal (LT f/ft² ke at)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
 • ton-force(long)/kaki2 [LT f/ft2]
 • atm teknikal [at]
Copy
_
Copy
 • ton-force(long)/kaki2 [LT f/ft2]
 • atm teknikal [at]

Ton-force(long)/kaki2 ke Atm teknikal (LT f/ft2 ke at)

Ton-force(long)/kaki2 (Simbol atau Singkatan: LT f/ft2)

Ton-force(long)/kaki2 adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Ton-force(long)/kaki2 disingkat atau disimbolkan dengan LT f/ft2. Nilai dari 1 ton-force(long)/kaki2 setara dengan 107250 paskal. Dalam hubungannya dengan atm teknikal, 1 ton-force(long)/kaki2 setara dengan 1.0937 atm teknikal.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250 paskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107.25 kilopaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0725 bar

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 15.555 pon/inci2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.015555 kip/inch2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0585 atmosfir

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0725e-13 exapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0725e-10 petapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0725e-7 terapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.00010725 gigapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.10725 megapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072.5 hektopaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10,725 dekapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072,500 desipaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10,725,000 centipaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250,000 milipaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250,000,000 mikropaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250,000,000,000 nanopaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250,000,000,000,000 pikopaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250 newton/meter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10.725 newton/centimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.10725 newton/milimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107.25 kilonewton/meter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072,500 dyne/centimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10,937 kilogram-force/meter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0937 kilogram-force/centimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.010937 kilogram-force/milimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,093.7 gram-force/centimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.12 ton-force(short)/kaki2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.0077777 ton-force(short)/inci2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.0069444 ton-force(long)/inci2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 2,240 pound-force/kaki2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 15.555 pound-force/inci2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 804.45 torr

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072.5 milibar

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072,500 mikrobar

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 80.445 centimeter raksa (0oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 804.45 milimeter raksa (0oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 31.671 inci raksa (32oF)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 31.761 inci raksa (60oF)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,093.7 centimeter air (4oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10,937 milimeter air (4oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 430.59 inci air (4oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 35.882 kaki air (4oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 431 inci air (60oF)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 35.917 kaki air (60oF)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0937 atm teknikal

Atm teknikal (Simbol atau Singkatan: at)

Atm teknikal adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Atm teknikal disingkat atau disimbolkan dengan at. Nilai dari 1 atm teknikal setara dengan 98066 paskal. Dalam hubungannya dengan ton-force(long)/kaki2, 1 atm teknikal setara dengan 0.91436 ton-force(long)/kaki2.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 atm teknikal sama dengan 98,066 paskal

1 atm teknikal sama dengan 98.066 kilopaskal

1 atm teknikal sama dengan 0.98066 bar

1 atm teknikal sama dengan 14.223 pon/inci2

1 atm teknikal sama dengan 0.014223 kip/inch2

1 atm teknikal sama dengan 0.96783 atmosfir

1 atm teknikal sama dengan 9.8066e-14 exapaskal

1 atm teknikal sama dengan 9.8066e-11 petapaskal

1 atm teknikal sama dengan 9.8066e-8 terapaskal

1 atm teknikal sama dengan 0.000098066 gigapaskal

1 atm teknikal sama dengan 0.098066 megapaskal

1 atm teknikal sama dengan 980.66 hektopaskal

1 atm teknikal sama dengan 9,806.6 dekapaskal

1 atm teknikal sama dengan 980,660 desipaskal

1 atm teknikal sama dengan 9,806,600 centipaskal

1 atm teknikal sama dengan 98,066,000 milipaskal

1 atm teknikal sama dengan 98,066,000,000 mikropaskal

1 atm teknikal sama dengan 98,066,000,000,000 nanopaskal

1 atm teknikal sama dengan 98,066,000,000,000,000 pikopaskal

1 atm teknikal sama dengan 98,066 newton/meter2

1 atm teknikal sama dengan 9.8066 newton/centimeter2

1 atm teknikal sama dengan 0.098066 newton/milimeter2

1 atm teknikal sama dengan 98.066 kilonewton/meter2

1 atm teknikal sama dengan 980,660 dyne/centimeter2

1 atm teknikal sama dengan 10,000 kilogram-force/meter2

1 atm teknikal sama dengan 1 kilogram-force/centimeter2

1 atm teknikal sama dengan 0.01 kilogram-force/milimeter2

1 atm teknikal sama dengan 1,000 gram-force/centimeter2

1 atm teknikal sama dengan 1.0241 ton-force(short)/kaki2

1 atm teknikal sama dengan 0.0071116 ton-force(short)/inci2

1 atm teknikal sama dengan 0.91436 ton-force(long)/kaki2

1 atm teknikal sama dengan 0.0063497 ton-force(long)/inci2

1 atm teknikal sama dengan 2,048.2 pound-force/kaki2

1 atm teknikal sama dengan 14.223 pound-force/inci2

1 atm teknikal sama dengan 735.56 torr

1 atm teknikal sama dengan 980.66 milibar

1 atm teknikal sama dengan 980,660 mikrobar

1 atm teknikal sama dengan 73.556 centimeter raksa (0oC)

1 atm teknikal sama dengan 735.56 milimeter raksa (0oC)

1 atm teknikal sama dengan 28.959 inci raksa (32oF)

1 atm teknikal sama dengan 29.041 inci raksa (60oF)

1 atm teknikal sama dengan 1,000 centimeter air (4oC)

1 atm teknikal sama dengan 10,000 milimeter air (4oC)

1 atm teknikal sama dengan 393.71 inci air (4oC)

1 atm teknikal sama dengan 32.809 kaki air (4oC)

1 atm teknikal sama dengan 394.09 inci air (60oF)

1 atm teknikal sama dengan 32.841 kaki air (60oF)

Cara Konversi Ton-force(long)/kaki2 ke Atm teknikal (LT f/ft2 ke at):

Tabel Konversi Ton-force(long)/kaki2 ke Atm teknikal (LT f/ft2 ke at)

ton-force(long)/kaki2 (LT f/ft2) atm teknikal (at)
0.01 LT f/ft2 0.010937 at
0.1 LT f/ft2 0.10937 at
1 LT f/ft2 1.0937 at
2 LT f/ft2 2.1873 at
3 LT f/ft2 3.281 at
4 LT f/ft2 4.3747 at
5 LT f/ft2 5.4683 at
6 LT f/ft2 6.562 at
7 LT f/ft2 7.6556 at
8 LT f/ft2 8.7493 at
9 LT f/ft2 9.843 at
10 LT f/ft2 10.937 at
20 LT f/ft2 21.873 at
25 LT f/ft2 27.342 at
50 LT f/ft2 54.683 at
75 LT f/ft2 82.025 at
100 LT f/ft2 109.37 at
250 LT f/ft2 273.42 at
500 LT f/ft2 546.83 at
750 LT f/ft2 820.25 at
1,000 LT f/ft2 1,093.7 at
100,000 LT f/ft2 109,370 at
1,000,000,000 LT f/ft2 1,093,700,000 at
1,000,000,000,000 LT f/ft2 1,093,700,000,000 at

Tabel Konversi Atm teknikal ke Ton-force(long)/kaki2 (at ke LT f/ft2)

atm teknikal (at) ton-force(long)/kaki2 (LT f/ft2)
0.01 at 0.0091436 LT f/ft2
0.1 at 0.091436 LT f/ft2
1 at 0.91436 LT f/ft2
2 at 1.8287 LT f/ft2
3 at 2.7431 LT f/ft2
4 at 3.6574 LT f/ft2
5 at 4.5718 LT f/ft2
6 at 5.4862 LT f/ft2
7 at 6.4005 LT f/ft2
8 at 7.3149 LT f/ft2
9 at 8.2292 LT f/ft2
10 at 9.1436 LT f/ft2
20 at 18.287 LT f/ft2
25 at 22.859 LT f/ft2
50 at 45.718 LT f/ft2
75 at 68.577 LT f/ft2
100 at 91.436 LT f/ft2
250 at 228.59 LT f/ft2
500 at 457.18 LT f/ft2
750 at 685.77 LT f/ft2
1,000 at 914.36 LT f/ft2
100,000 at 91,436 LT f/ft2
1,000,000,000 at 914,360,000 LT f/ft2
1,000,000,000,000 at 914,360,000,000 LT f/ft2

Langkah-langkah Konversi Ton-force(long)/kaki2 ke Atm teknikal (LT f/ft2 ke at)

 1. Contoh Soal: Konversi 85 ton-force(long)/kaki2 ke atm teknikal (85 LT f/ft2 ke at). Maka:
  Contoh konversi ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> ke atm teknikal (LT f/ft<sup>2</sup> ke at)
  Dengan x adalah nilai dalam atm teknikal (at) yang dicari
 2. 1 ton-force(long)/kaki2 setara dengan 1.0937 atm teknikal (1 LT f/ft2 setara dengan 1.0937 at). Atau:
  1 ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> setara dengan 1.0937 atm teknikal (1 LT f/ft<sup>2</sup> setara dengan 1.0937 at)
 3. 85 ton-force(long)/kaki2 (LT f/ft2) setara dengan 85 dikalikan dengan 1.0937 atm teknikal (at). Atau:
  Cara konversi ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> ke atm teknikal (LT f/ft<sup>2</sup> ke at): 85 ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> (LT f/ft<sup>2</sup>) setara dengan 85 dikalikan dengan 1.0937 atm teknikal (at)
 4. Diperoleh 85 ton-force(long)/kaki2 setara dengan 92.961 atm teknikal (85 LT f/ft2 setara dengan 92.961 at). Atau:
  85 ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> setara dengan 92.961 atm teknikal (85 LT f/ft<sup>2</sup> setara dengan 92.961 at)
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸