Konversi coulomb/volt ke petafarad (C/V ke PF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • petafarad [PF]
  • coulomb/volt [C/V]
Copy
_
Copy
  • petafarad [PF]
  • coulomb/volt [C/V]

Coulomb/volt ke Petafarad (C/V ke PF)

Coulomb/volt (Simbol atau Singkatan: C/V)

Coulomb/volt adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Coulomb/volt disingkat atau disimbolkan dengan C/V. Nilai dari 1 coulomb/volt setara dengan 1 farad. Dalam hubungannya dengan petafarad, 1 coulomb/volt setara dengan 1e-15 petafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 coulomb/volt sama dengan 1 farad

1 coulomb/volt sama dengan 1e-18 exafarad

1 coulomb/volt sama dengan 1e-15 petafarad

1 coulomb/volt sama dengan 1e-12 terafarad

1 coulomb/volt sama dengan 1e-9 gigafarad

1 coulomb/volt sama dengan 0.000001 megafarad

1 coulomb/volt sama dengan 0.001 kilofarad

1 coulomb/volt sama dengan 0.01 hektofarad

1 coulomb/volt sama dengan 0.1 dekafarad

1 coulomb/volt sama dengan 10 desifarad

1 coulomb/volt sama dengan 100 centifarad

1 coulomb/volt sama dengan 1,000 milifarad

1 coulomb/volt sama dengan 1,000,000 mikrofarad

1 coulomb/volt sama dengan 1,000,000,000 nanofarad

1 coulomb/volt sama dengan 1,000,000,000,000 pikofarad

1 coulomb/volt sama dengan 1,000,000,000,000,000 femtofarad

1 coulomb/volt sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 coulomb/volt sama dengan 1e-9 abfarad

1 coulomb/volt sama dengan 1e-9 EMU of capacitance

1 coulomb/volt sama dengan 898,760,000,000 statfarad

1 coulomb/volt sama dengan 898,760,000,000 ESU of capacitance

Petafarad (Simbol atau Singkatan: PF)

Petafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Petafarad disingkat atau disimbolkan dengan PF. Nilai dari 1 petafarad setara dengan 1000000000000000 farad. Dalam hubungannya dengan coulomb/volt, 1 petafarad setara dengan 1000000000000000 coulomb/volt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 farad

1 petafarad sama dengan 0.001 exafarad

1 petafarad sama dengan 1,000 terafarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000 gigafarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000 megafarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000,000 kilofarad

1 petafarad sama dengan 10,000,000,000,000 hektofarad

1 petafarad sama dengan 100,000,000,000,000 dekafarad

1 petafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000 desifarad

1 petafarad sama dengan 100,000,000,000,000,000 centifarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 milifarad

1 petafarad sama dengan 1e+21 mikrofarad

1 petafarad sama dengan 1e+24 nanofarad

1 petafarad sama dengan 1e+27 pikofarad

1 petafarad sama dengan 1e+30 femtofarad

1 petafarad sama dengan 1e+33 attofarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 coulomb/volt

1 petafarad sama dengan 1,000,000 abfarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000 EMU of capacitance

1 petafarad sama dengan 8.9876e+26 statfarad

1 petafarad sama dengan 8.9876e+26 ESU of capacitance

Cara Konversi Coulomb/volt ke Petafarad (C/V ke PF):

Tabel Konversi Coulomb/volt ke Petafarad (C/V ke PF)

coulomb/volt (C/V) petafarad (PF)
0.01 C/V 1e-17 PF
0.1 C/V 1e-16 PF
1 C/V 1e-15 PF
2 C/V 2e-15 PF
3 C/V 3e-15 PF
4 C/V 4e-15 PF
5 C/V 5e-15 PF
6 C/V 6e-15 PF
7 C/V 7e-15 PF
8 C/V 8e-15 PF
9 C/V 9e-15 PF
10 C/V 1e-14 PF
20 C/V 2e-14 PF
25 C/V 2.5e-14 PF
50 C/V 5e-14 PF
75 C/V 7.5e-14 PF
100 C/V 1e-13 PF
250 C/V 2.5e-13 PF
500 C/V 5e-13 PF
750 C/V 7.5e-13 PF
1,000 C/V 1e-12 PF
100,000 C/V 1e-10 PF
1,000,000,000 C/V 0.000001 PF
1,000,000,000,000 C/V 0.001 PF

Tabel Konversi Petafarad ke Coulomb/volt (PF ke C/V)

petafarad (PF) coulomb/volt (C/V)
0.01 PF 10,000,000,000,000 C/V
0.1 PF 100,000,000,000,000 C/V
1 PF 1,000,000,000,000,000 C/V
2 PF 2,000,000,000,000,000 C/V
3 PF 3,000,000,000,000,000 C/V
4 PF 4,000,000,000,000,000 C/V
5 PF 5,000,000,000,000,000 C/V
6 PF 6,000,000,000,000,000 C/V
7 PF 7,000,000,000,000,000 C/V
8 PF 8,000,000,000,000,000 C/V
9 PF 9,000,000,000,000,000 C/V
10 PF 10,000,000,000,000,000 C/V
20 PF 20,000,000,000,000,000 C/V
25 PF 25,000,000,000,000,000 C/V
50 PF 50,000,000,000,000,000 C/V
75 PF 75,000,000,000,000,000 C/V
100 PF 100,000,000,000,000,000 C/V
250 PF 250,000,000,000,000,000 C/V
500 PF 500,000,000,000,000,000 C/V
750 PF 750,000,000,000,000,000 C/V
1,000 PF 1,000,000,000,000,000,000 C/V
100,000 PF 100,000,000,000,000,000,000 C/V
1,000,000,000 PF 1e+24 C/V
1,000,000,000,000 PF 1e+27 C/V

Langkah-langkah Konversi Coulomb/volt ke Petafarad (C/V ke PF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 coulomb/volt ke petafarad (25 C/V ke PF).
  2. 1 coulomb/volt setara dengan 1e-15 petafarad (1 C/V setara dengan 1e-15 PF).
  3. 25 coulomb/volt (C/V) setara dengan 25 dikalikan dengan 1e-15 petafarad (PF).
  4. Diperoleh 25 coulomb/volt setara dengan 2.5e-14 petafarad (25 C/V setara dengan 2.5e-14 PF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸