Konversi watt/(centimeter*°C) ke Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) (W/(cm*°C) ke Btu(IT) ft/(h*ft²*°F))

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • watt/(centimeter*°C) [W/(cm*°C)]
  • Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) [Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)]
Copy
_
Copy
  • watt/(centimeter*°C) [W/(cm*°C)]
  • Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) [Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)]

Watt/(centimeter*°C) ke Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) (W/(cm*°C) ke Btu(IT) ft/(h*ft²*°F))

Watt/(centimeter*°C) (Simbol atau Singkatan: W/(cm*°C))

Watt/(centimeter*°C) adalah suatu satuan dari besaran konduktifitas termal. Watt/(centimeter*°C) disingkat atau disimbolkan dengan W/(cm*°C). Nilai dari 1 watt/(centimeter*°C) setara dengan 100 watt/(meter*K). Dalam hubungannya dengan Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F), 1 watt/(centimeter*°C) setara dengan 57.779 Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F).

Hubungan dengan satuan lainnya

1 watt/(centimeter*°C) sama dengan 100 watt/(meter*K)

1 watt/(centimeter*°C) sama dengan 0.1 kilowatt/(meter*K)

1 watt/(centimeter*°C) sama dengan 0.23901 kalori (th)/(detik*cm*°C)

1 watt/(centimeter*°C) sama dengan 0.23885 kalori (IT)/(detik*cm*°C)

1 watt/(centimeter*°C) sama dengan 85.985 kilokalori (IT)/(jam*meter*°C)

1 watt/(centimeter*°C) sama dengan 86.042 kilokalori (th)/(jam*meter*°C)

1 watt/(centimeter*°C) sama dengan 0.1926 Btu(IT) inci/(detik*kaki²*°F)

1 watt/(centimeter*°C) sama dengan 0.19273 Btu(th) inci/(detik*kaki²*°F)

1 watt/(centimeter*°C) sama dengan 57.779 Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F)

1 watt/(centimeter*°C) sama dengan 57.818 Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F)

1 watt/(centimeter*°C) sama dengan 693.35 Btu(IT) inci/(jam*kaki²*°F)

1 watt/(centimeter*°C) sama dengan 693.81 Btu(th) inci/(jam*kaki²*°F)

Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) (Simbol atau Singkatan: Btu(IT) ft/(h*ft²*°F))

Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) adalah suatu satuan dari besaran konduktifitas termal. Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) disingkat atau disimbolkan dengan Btu(IT) ft/(h*ft²*°F). Nilai dari 1 Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) setara dengan 1.7307 watt/(meter*K). Dalam hubungannya dengan watt/(centimeter*°C), 1 Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) setara dengan 0.017307 watt/(centimeter*°C).

Hubungan dengan satuan lainnya

1 Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) sama dengan 1.7307 watt/(meter*K)

1 Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) sama dengan 0.017307 watt/(centimeter*°C)

1 Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) sama dengan 0.0017307 kilowatt/(meter*K)

1 Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) sama dengan 0.0041366 kalori (th)/(detik*cm*°C)

1 Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) sama dengan 0.0041338 kalori (IT)/(detik*cm*°C)

1 Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) sama dengan 1.4882 kilokalori (IT)/(jam*meter*°C)

1 Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) sama dengan 1.4892 kilokalori (th)/(jam*meter*°C)

1 Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) sama dengan 0.0033333 Btu(IT) inci/(detik*kaki²*°F)

1 Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) sama dengan 0.0033356 Btu(th) inci/(detik*kaki²*°F)

1 Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) sama dengan 1.0007 Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F)

1 Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) sama dengan 12 Btu(IT) inci/(jam*kaki²*°F)

1 Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) sama dengan 12.008 Btu(th) inci/(jam*kaki²*°F)

Cara Konversi Watt/(centimeter*°C) ke Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) (W/(cm*°C) ke Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)):

Tabel Konversi Watt/(centimeter*°C) ke Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) (W/(cm*°C) ke Btu(IT) ft/(h*ft²*°F))

watt/(centimeter*°C) (W/(cm*°C)) Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) (Btu(IT) ft/(h*ft²*°F))
0.01 W/(cm*°C) 0.57779 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)
0.1 W/(cm*°C) 5.7779 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)
1 W/(cm*°C) 57.779 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)
2 W/(cm*°C) 115.56 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)
3 W/(cm*°C) 173.34 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)
4 W/(cm*°C) 231.12 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)
5 W/(cm*°C) 288.89 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)
6 W/(cm*°C) 346.67 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)
7 W/(cm*°C) 404.45 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)
8 W/(cm*°C) 462.23 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)
9 W/(cm*°C) 520.01 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)
10 W/(cm*°C) 577.79 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)
20 W/(cm*°C) 1,155.6 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)
25 W/(cm*°C) 1,444.5 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)
50 W/(cm*°C) 2,888.9 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)
75 W/(cm*°C) 4,333.4 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)
100 W/(cm*°C) 5,777.9 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)
250 W/(cm*°C) 14,445 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)
500 W/(cm*°C) 28,889 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)
750 W/(cm*°C) 43,334 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)
1,000 W/(cm*°C) 57,779 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)
100,000 W/(cm*°C) 5,777,900 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)
1,000,000,000 W/(cm*°C) 57,779,000,000 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)
1,000,000,000,000 W/(cm*°C) 57,779,000,000,000 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)

Tabel Konversi Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) ke Watt/(centimeter*°C) (Btu(IT) ft/(h*ft²*°F) ke W/(cm*°C))

Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) (Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)) watt/(centimeter*°C) (W/(cm*°C))
0.01 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F) 0.00017307 W/(cm*°C)
0.1 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F) 0.0017307 W/(cm*°C)
1 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F) 0.017307 W/(cm*°C)
2 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F) 0.034615 W/(cm*°C)
3 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F) 0.051922 W/(cm*°C)
4 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F) 0.069229 W/(cm*°C)
5 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F) 0.086537 W/(cm*°C)
6 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F) 0.10384 W/(cm*°C)
7 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F) 0.12115 W/(cm*°C)
8 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F) 0.13846 W/(cm*°C)
9 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F) 0.15577 W/(cm*°C)
10 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F) 0.17307 W/(cm*°C)
20 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F) 0.34615 W/(cm*°C)
25 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F) 0.43268 W/(cm*°C)
50 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F) 0.86537 W/(cm*°C)
75 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F) 1.2981 W/(cm*°C)
100 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F) 1.7307 W/(cm*°C)
250 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F) 4.3268 W/(cm*°C)
500 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F) 8.6537 W/(cm*°C)
750 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F) 12.981 W/(cm*°C)
1,000 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F) 17.307 W/(cm*°C)
100,000 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F) 1,730.7 W/(cm*°C)
1,000,000,000 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F) 17,307,000 W/(cm*°C)
1,000,000,000,000 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F) 17,307,000,000 W/(cm*°C)

Langkah-langkah Konversi Watt/(centimeter*°C) ke Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) (W/(cm*°C) ke Btu(IT) ft/(h*ft²*°F))

  1. Contoh Soal: Konversi 45 watt/(centimeter*°C) ke Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) (45 W/(cm*°C) ke Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)).
  2. 1 watt/(centimeter*°C) setara dengan 57.779 Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) (1 W/(cm*°C) setara dengan 57.779 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)).
  3. 45 watt/(centimeter*°C) (W/(cm*°C)) setara dengan 45 dikalikan dengan 57.779 Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) (Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)).
  4. Diperoleh 45 watt/(centimeter*°C) setara dengan 2600.1 Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F) (45 W/(cm*°C) setara dengan 2600.1 Btu(IT) ft/(h*ft²*°F)).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸