Convert kilowatt/(meter*K) to watt/(centimeter*°C) (kW/(m*K) to W/(cm*°C))

Batch Convert
  • watt/(centimeter*°C) [W/(cm*°C)]
  • kilowatt/(meter*K) [kW/(m*K)]
Copy
_
Copy
  • watt/(centimeter*°C) [W/(cm*°C)]
  • kilowatt/(meter*K) [kW/(m*K)]

Kilowatt/(meter*K) to Watt/(centimeter*°C) (kW/(m*K) to W/(cm*°C))

Kilowatt/(meter*K) (Symbol or Abbreviation: kW/(m*K))

Kilowatt/(meter*K) is one of thermal conductivity units. Kilowatt/(meter*K) abbreviated or symbolized by kW/(m*K). The value of 1 kilowatt/(meter*K) is equal to 1000 watt/(meter*K). In its relation with watt/(centimeter*°C), 1 kilowatt/(meter*K) is equal to 10 watt/(centimeter*°C).

Relation with other units

1 kilowatt/(meter*K) equals to 1,000 watt/(meter*K)

1 kilowatt/(meter*K) equals to 10 watt/(centimeter*°C)

1 kilowatt/(meter*K) equals to 2.3901 calorie (th)/(second*cm*°C)

1 kilowatt/(meter*K) equals to 2.3885 calorie (IT)/(second*cm*°C)

1 kilowatt/(meter*K) equals to 859.85 kilocalorie (IT)/(hour*meter*°C)

1 kilowatt/(meter*K) equals to 860.42 kilocalorie (th)/(hour*meter*°C)

1 kilowatt/(meter*K) equals to 1.926 Btu(IT) inch/(second*foot²*°F)

1 kilowatt/(meter*K) equals to 1.9273 Btu(th) inch/(second*foot²*°F)

1 kilowatt/(meter*K) equals to 577.79 Btu(IT) foot/(hour*foot²*°F)

1 kilowatt/(meter*K) equals to 578.18 Btu(th) foot/(hour*foot²*°F)

1 kilowatt/(meter*K) equals to 6,933.5 Btu(IT) inch/(hour*foot²*°F)

1 kilowatt/(meter*K) equals to 6,938.1 Btu(th) inch/(hour*foot²*°F)

Watt/(centimeter*°C) (Symbol or Abbreviation: W/(cm*°C))

Watt/(centimeter*°C) is one of thermal conductivity units. Watt/(centimeter*°C) abbreviated or symbolized by W/(cm*°C). The value of 1 watt/(centimeter*°C) is equal to 100 watt/(meter*K). In its relation with kilowatt/(meter*K), 1 watt/(centimeter*°C) is equal to 0.1 kilowatt/(meter*K).

Relation with other units

1 watt/(centimeter*°C) equals to 100 watt/(meter*K)

1 watt/(centimeter*°C) equals to 0.1 kilowatt/(meter*K)

1 watt/(centimeter*°C) equals to 0.23901 calorie (th)/(second*cm*°C)

1 watt/(centimeter*°C) equals to 0.23885 calorie (IT)/(second*cm*°C)

1 watt/(centimeter*°C) equals to 85.985 kilocalorie (IT)/(hour*meter*°C)

1 watt/(centimeter*°C) equals to 86.042 kilocalorie (th)/(hour*meter*°C)

1 watt/(centimeter*°C) equals to 0.1926 Btu(IT) inch/(second*foot²*°F)

1 watt/(centimeter*°C) equals to 0.19273 Btu(th) inch/(second*foot²*°F)

1 watt/(centimeter*°C) equals to 57.779 Btu(IT) foot/(hour*foot²*°F)

1 watt/(centimeter*°C) equals to 57.818 Btu(th) foot/(hour*foot²*°F)

1 watt/(centimeter*°C) equals to 693.35 Btu(IT) inch/(hour*foot²*°F)

1 watt/(centimeter*°C) equals to 693.81 Btu(th) inch/(hour*foot²*°F)

How to convert Kilowatt/(meter*K) to Watt/(centimeter*°C) (kW/(m*K) to W/(cm*°C)):

Conversion Table for Kilowatt/(meter*K) to Watt/(centimeter*°C) (kW/(m*K) to W/(cm*°C))

kilowatt/(meter*K) (kW/(m*K)) watt/(centimeter*°C) (W/(cm*°C))
0.01 kW/(m*K) 0.1 W/(cm*°C)
0.1 kW/(m*K) 1 W/(cm*°C)
1 kW/(m*K) 10 W/(cm*°C)
2 kW/(m*K) 20 W/(cm*°C)
3 kW/(m*K) 30 W/(cm*°C)
4 kW/(m*K) 40 W/(cm*°C)
5 kW/(m*K) 50 W/(cm*°C)
6 kW/(m*K) 60 W/(cm*°C)
7 kW/(m*K) 70 W/(cm*°C)
8 kW/(m*K) 80 W/(cm*°C)
9 kW/(m*K) 90 W/(cm*°C)
10 kW/(m*K) 100 W/(cm*°C)
20 kW/(m*K) 200 W/(cm*°C)
25 kW/(m*K) 250 W/(cm*°C)
50 kW/(m*K) 500 W/(cm*°C)
75 kW/(m*K) 750 W/(cm*°C)
100 kW/(m*K) 1,000 W/(cm*°C)
250 kW/(m*K) 2,500 W/(cm*°C)
500 kW/(m*K) 5,000 W/(cm*°C)
750 kW/(m*K) 7,500 W/(cm*°C)
1,000 kW/(m*K) 10,000 W/(cm*°C)
100,000 kW/(m*K) 1,000,000 W/(cm*°C)
1,000,000,000 kW/(m*K) 10,000,000,000 W/(cm*°C)
1,000,000,000,000 kW/(m*K) 10,000,000,000,000 W/(cm*°C)

Conversion Table for Watt/(centimeter*°C) to Kilowatt/(meter*K) (W/(cm*°C) to kW/(m*K))

watt/(centimeter*°C) (W/(cm*°C)) kilowatt/(meter*K) (kW/(m*K))
0.01 W/(cm*°C) 0.001 kW/(m*K)
0.1 W/(cm*°C) 0.01 kW/(m*K)
1 W/(cm*°C) 0.1 kW/(m*K)
2 W/(cm*°C) 0.2 kW/(m*K)
3 W/(cm*°C) 0.3 kW/(m*K)
4 W/(cm*°C) 0.4 kW/(m*K)
5 W/(cm*°C) 0.5 kW/(m*K)
6 W/(cm*°C) 0.6 kW/(m*K)
7 W/(cm*°C) 0.7 kW/(m*K)
8 W/(cm*°C) 0.8 kW/(m*K)
9 W/(cm*°C) 0.9 kW/(m*K)
10 W/(cm*°C) 1 kW/(m*K)
20 W/(cm*°C) 2 kW/(m*K)
25 W/(cm*°C) 2.5 kW/(m*K)
50 W/(cm*°C) 5 kW/(m*K)
75 W/(cm*°C) 7.5 kW/(m*K)
100 W/(cm*°C) 10 kW/(m*K)
250 W/(cm*°C) 25 kW/(m*K)
500 W/(cm*°C) 50 kW/(m*K)
750 W/(cm*°C) 75 kW/(m*K)
1,000 W/(cm*°C) 100 kW/(m*K)
100,000 W/(cm*°C) 10,000 kW/(m*K)
1,000,000,000 W/(cm*°C) 100,000,000 kW/(m*K)
1,000,000,000,000 W/(cm*°C) 100,000,000,000 kW/(m*K)

Steps to Convert Kilowatt/(meter*K) to Watt/(centimeter*°C) (kW/(m*K) to W/(cm*°C))

  1. Example: Convert 45 kilowatt/(meter*K) to watt/(centimeter*°C) (45 kW/(m*K) to W/(cm*°C)).
  2. 1 kilowatt/(meter*K) is equivalent to 10 watt/(centimeter*°C) (1 kW/(m*K) is equivalent to 10 W/(cm*°C)).
  3. 45 kilowatt/(meter*K) (kW/(m*K)) is equivalent to 45 times 10 watt/(centimeter*°C) (W/(cm*°C)).
  4. Retrieved 45 kilowatt/(meter*K) is equivalent to 450 watt/(centimeter*°C) (45 kW/(m*K) is equivalent to 450 W/(cm*°C)).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸