Konversi kaki pound-force/jam ke Btu (IT)/jam (ft lbf/h ke Btu/h)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • Btu (IT)/jam [Btu/h]
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]
Copy
_
Copy
  • Btu (IT)/jam [Btu/h]
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]

Kaki pound-force/jam ke Btu (IT)/jam (ft lbf/h ke Btu/h)

Kaki pound-force/jam (Simbol atau Singkatan: ft lbf/h)

Kaki pound-force/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/jam disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/h. Nilai dari 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.00037662 watt. Dalam hubungannya dengan Btu (IT)/jam, 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.0012851 Btu (IT)/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 watt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 miliwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0505e-7 tenaga kuda

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.8393e-8 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0485e-7 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0482e-7 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 pferdestarke

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.5696e-7 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012859 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021432 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.572e-7 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.2851e-9 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000012851 MBH

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.0709e-7 ton

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 8.9953e-8 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 9.0013e-8 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32383 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000089953 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32405 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0054008 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000090013 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.016667 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00027778 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3,766.2 erg/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 volt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 newton meter/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 joule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 milijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.3558 joule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.022597 joule/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0013558 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000022597 kilojoule/menit

Btu (IT)/jam (Simbol atau Singkatan: Btu/h)

Btu (IT)/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Btu (IT)/jam disingkat atau disimbolkan dengan Btu/h. Nilai dari 1 Btu (IT)/jam setara dengan 0.29307 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/jam, 1 Btu (IT)/jam setara dengan 778.17 kaki pound-force/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.29307 watt

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.00029307 kilowatt

1 Btu (IT)/jam sama dengan 2.9307e-7 megawatt

1 Btu (IT)/jam sama dengan 293,070,000,000 pikowatt

1 Btu (IT)/jam sama dengan 293,070,000 nanowatt

1 Btu (IT)/jam sama dengan 293,070 mikrowatt

1 Btu (IT)/jam sama dengan 293.07 miliwatt

1 Btu (IT)/jam sama dengan 29.307 centiwatt

1 Btu (IT)/jam sama dengan 2.9307 desiwatt

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.029307 dekawatt

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.0029307 hektowatt

1 Btu (IT)/jam sama dengan 2.9307e-10 gigawatt

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.00039301 tenaga kuda

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.00039847 tenaga kuda (metrik)

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.000029876 tenaga kuda (boiler)

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.00039286 tenaga kuda (elektrik)

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.00039283 tenaga kuda (air)

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.00039847 pferdestarke

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.016667 Btu (IT)/menit

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.00027778 Btu (IT)/detik

1 Btu (IT)/jam sama dengan 1.0007 Btu (th)/jam

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.016678 Btu (th)/menit

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.00027796 Btu (th)/detik

1 Btu (IT)/jam sama dengan 9.9999e-7 MBtu (IT)/jam

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.001 MBH

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.000083333 ton

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.252 kilokalori (IT)/jam

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.0041999 kilokalori (IT)/menit

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.000069999 kilokalori (IT)/detik

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.25216 kilokalori (th)/jam

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.0042027 kilokalori (th)/menit

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.000070046 kilokalori (th)/detik

1 Btu (IT)/jam sama dengan 252 kalori (IT)/jam

1 Btu (IT)/jam sama dengan 4.1999 kalori (IT)/menit

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.069999 kalori (IT)/detik

1 Btu (IT)/jam sama dengan 252.16 kalori (th)/jam

1 Btu (IT)/jam sama dengan 4.2027 kalori (th)/menit

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.070046 kalori (th)/detik

1 Btu (IT)/jam sama dengan 778.17 kaki pound-force/jam

1 Btu (IT)/jam sama dengan 12.969 kaki pound-force/menit

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.21616 kaki pound-force/detik

1 Btu (IT)/jam sama dengan 2,930,700 erg/detik

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.00029307 kilovolt ampere

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.29307 volt ampere

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.29307 newton meter/detik

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.29307 joule/detik

1 Btu (IT)/jam sama dengan 2.9307e-10 gigajoule/detik

1 Btu (IT)/jam sama dengan 2.9307e-7 megajoule/detik

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.00029307 kilojoule/detik

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.0029307 hektojoule/detik

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.029307 dekajoule/detik

1 Btu (IT)/jam sama dengan 2.9307 desijoule/detik

1 Btu (IT)/jam sama dengan 29.307 centijoule/detik

1 Btu (IT)/jam sama dengan 293.07 milijoule/detik

1 Btu (IT)/jam sama dengan 293,070 mikrojoule/detik

1 Btu (IT)/jam sama dengan 293,070,000 nanojoule/detik

1 Btu (IT)/jam sama dengan 293,070,000,000 pikojoule/detik

1 Btu (IT)/jam sama dengan 1,055.1 joule/jam

1 Btu (IT)/jam sama dengan 17.584 joule/menit

1 Btu (IT)/jam sama dengan 1.0551 kilojoule/jam

1 Btu (IT)/jam sama dengan 0.017584 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/jam ke Btu (IT)/jam (ft lbf/h ke Btu/h):

Tabel Konversi Kaki pound-force/jam ke Btu (IT)/jam (ft lbf/h ke Btu/h)

kaki pound-force/jam (ft lbf/h) Btu (IT)/jam (Btu/h)
0.01 ft lbf/h 0.000012851 Btu/h
0.1 ft lbf/h 0.00012851 Btu/h
1 ft lbf/h 0.0012851 Btu/h
2 ft lbf/h 0.0025701 Btu/h
3 ft lbf/h 0.0038552 Btu/h
4 ft lbf/h 0.0051403 Btu/h
5 ft lbf/h 0.0064253 Btu/h
6 ft lbf/h 0.0077104 Btu/h
7 ft lbf/h 0.0089955 Btu/h
8 ft lbf/h 0.010281 Btu/h
9 ft lbf/h 0.011566 Btu/h
10 ft lbf/h 0.012851 Btu/h
20 ft lbf/h 0.025701 Btu/h
25 ft lbf/h 0.032127 Btu/h
50 ft lbf/h 0.064253 Btu/h
75 ft lbf/h 0.09638 Btu/h
100 ft lbf/h 0.12851 Btu/h
250 ft lbf/h 0.32127 Btu/h
500 ft lbf/h 0.64253 Btu/h
750 ft lbf/h 0.9638 Btu/h
1,000 ft lbf/h 1.2851 Btu/h
100,000 ft lbf/h 128.51 Btu/h
1,000,000,000 ft lbf/h 1,285,100 Btu/h
1,000,000,000,000 ft lbf/h 1,285,100,000 Btu/h

Tabel Konversi Btu (IT)/jam ke Kaki pound-force/jam (Btu/h ke ft lbf/h)

Btu (IT)/jam (Btu/h) kaki pound-force/jam (ft lbf/h)
0.01 Btu/h 7.7817 ft lbf/h
0.1 Btu/h 77.817 ft lbf/h
1 Btu/h 778.17 ft lbf/h
2 Btu/h 1,556.3 ft lbf/h
3 Btu/h 2,334.5 ft lbf/h
4 Btu/h 3,112.7 ft lbf/h
5 Btu/h 3,890.8 ft lbf/h
6 Btu/h 4,669 ft lbf/h
7 Btu/h 5,447.2 ft lbf/h
8 Btu/h 6,225.4 ft lbf/h
9 Btu/h 7,003.5 ft lbf/h
10 Btu/h 7,781.7 ft lbf/h
20 Btu/h 15,563 ft lbf/h
25 Btu/h 19,454 ft lbf/h
50 Btu/h 38,908 ft lbf/h
75 Btu/h 58,363 ft lbf/h
100 Btu/h 77,817 ft lbf/h
250 Btu/h 194,540 ft lbf/h
500 Btu/h 389,080 ft lbf/h
750 Btu/h 583,630 ft lbf/h
1,000 Btu/h 778,170 ft lbf/h
100,000 Btu/h 77,817,000 ft lbf/h
1,000,000,000 Btu/h 778,170,000,000 ft lbf/h
1,000,000,000,000 Btu/h 778,170,000,000,000 ft lbf/h

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/jam ke Btu (IT)/jam (ft lbf/h ke Btu/h)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/jam ke Btu (IT)/jam (37 ft lbf/h ke Btu/h).
  2. 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.0012851 Btu (IT)/jam (1 ft lbf/h setara dengan 0.0012851 Btu/h).
  3. 37 kaki pound-force/jam (ft lbf/h) setara dengan 37 dikalikan dengan 0.0012851 Btu (IT)/jam (Btu/h).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/jam setara dengan 0.047547 Btu (IT)/jam (37 ft lbf/h setara dengan 0.047547 Btu/h).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸