Konversi Satuan Kapasitansi Lengkap

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
 • farad [F]
 • exafarad [EF]
 • petafarad [PF]
 • terafarad [TF]
 • gigafarad [GF]
 • megafarad [MF]
 • kilofarad [kF]
 • hektofarad [hF]
 • dekafarad [daF]
 • desifarad [dF]
 • centifarad [cF]
 • milifarad [mF]
 • mikrofarad [µF]
 • nanofarad [nF]
 • pikofarad [pF]
 • femtofarad [fF]
 • attofarad [aF]
 • coulomb/volt [C/V]
 • abfarad [abF]
 • EMU of capacitance [abF]
 • statfarad [statF]
 • ESU of capacitance [statF]
Copy
_
Copy
 • farad [F]
 • exafarad [EF]
 • petafarad [PF]
 • terafarad [TF]
 • gigafarad [GF]
 • megafarad [MF]
 • kilofarad [kF]
 • hektofarad [hF]
 • dekafarad [daF]
 • desifarad [dF]
 • centifarad [cF]
 • milifarad [mF]
 • mikrofarad [µF]
 • nanofarad [nF]
 • pikofarad [pF]
 • femtofarad [fF]
 • attofarad [aF]
 • coulomb/volt [C/V]
 • abfarad [abF]
 • EMU of capacitance [abF]
 • statfarad [statF]
 • ESU of capacitance [statF]

Satuan-satuan Kapasitansi Populer

Farad [F]

1 farad sama dengan 1e-18 exafarad

1 farad sama dengan 1e-15 petafarad

1 farad sama dengan 1e-12 terafarad

1 farad sama dengan 1e-9 gigafarad

1 farad sama dengan 0.000001 megafarad

1 farad sama dengan 0.001 kilofarad

1 farad sama dengan 0.01 hektofarad

1 farad sama dengan 0.1 dekafarad

Exafarad [EF]

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 farad

1 exafarad sama dengan 1,000 petafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000 terafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000 gigafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000 megafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 kilofarad

1 exafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000 hektofarad

1 exafarad sama dengan 100,000,000,000,000,000 dekafarad

Petafarad [PF]

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 farad

1 petafarad sama dengan 0.001 exafarad

1 petafarad sama dengan 1,000 terafarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000 gigafarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000 megafarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000,000 kilofarad

1 petafarad sama dengan 10,000,000,000,000 hektofarad

1 petafarad sama dengan 100,000,000,000,000 dekafarad

Terafarad [TF]

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000 farad

1 terafarad sama dengan 0.000001 exafarad

1 terafarad sama dengan 0.001 petafarad

1 terafarad sama dengan 1,000 gigafarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000 megafarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000 kilofarad

1 terafarad sama dengan 10,000,000,000 hektofarad

1 terafarad sama dengan 100,000,000,000 dekafarad

Gigafarad [GF]

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000 farad

1 gigafarad sama dengan 1e-9 exafarad

1 gigafarad sama dengan 0.000001 petafarad

1 gigafarad sama dengan 0.001 terafarad

1 gigafarad sama dengan 1,000 megafarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000 kilofarad

1 gigafarad sama dengan 10,000,000 hektofarad

1 gigafarad sama dengan 100,000,000 dekafarad

Megafarad [MF]

1 megafarad sama dengan 1,000,000 farad

1 megafarad sama dengan 1e-12 exafarad

1 megafarad sama dengan 1e-9 petafarad

1 megafarad sama dengan 0.000001 terafarad

1 megafarad sama dengan 0.001 gigafarad

1 megafarad sama dengan 1,000 kilofarad

1 megafarad sama dengan 10,000 hektofarad

1 megafarad sama dengan 100,000 dekafarad

Kilofarad [kF]

1 kilofarad sama dengan 1,000 farad

1 kilofarad sama dengan 1e-15 exafarad

1 kilofarad sama dengan 1e-12 petafarad

1 kilofarad sama dengan 1e-9 terafarad

1 kilofarad sama dengan 0.000001 gigafarad

1 kilofarad sama dengan 0.001 megafarad

1 kilofarad sama dengan 10 hektofarad

1 kilofarad sama dengan 100 dekafarad

Hektofarad [hF]

1 hektofarad sama dengan 100 farad

1 hektofarad sama dengan 1e-16 exafarad

1 hektofarad sama dengan 1e-13 petafarad

1 hektofarad sama dengan 1e-10 terafarad

1 hektofarad sama dengan 1e-7 gigafarad

1 hektofarad sama dengan 0.0001 megafarad

1 hektofarad sama dengan 0.1 kilofarad

1 hektofarad sama dengan 10 dekafarad

Dekafarad [daF]

1 dekafarad sama dengan 10 farad

1 dekafarad sama dengan 1e-17 exafarad

1 dekafarad sama dengan 1e-14 petafarad

1 dekafarad sama dengan 1e-11 terafarad

1 dekafarad sama dengan 1e-8 gigafarad

1 dekafarad sama dengan 0.00001 megafarad

1 dekafarad sama dengan 0.01 kilofarad

1 dekafarad sama dengan 0.1 hektofarad

▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸