Konversi kaki pound-force/jam ke kalori (th)/jam (ft lbf/h ke cal (th)/h)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kalori (th)/jam [cal (th)/h]
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]
Copy
_
Copy
  • kalori (th)/jam [cal (th)/h]
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]

Kaki pound-force/jam ke Kalori (th)/jam (ft lbf/h ke cal (th)/h)

Kaki pound-force/jam (Simbol atau Singkatan: ft lbf/h)

Kaki pound-force/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/jam disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/h. Nilai dari 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.00037662 watt. Dalam hubungannya dengan kalori (th)/jam, 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.32405 kalori (th)/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 watt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 miliwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0505e-7 tenaga kuda

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.8393e-8 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0485e-7 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0482e-7 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 pferdestarke

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.5696e-7 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012859 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021432 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.572e-7 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.2851e-9 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000012851 MBH

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.0709e-7 ton

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 8.9953e-8 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 9.0013e-8 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32383 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000089953 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32405 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0054008 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000090013 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.016667 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00027778 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3,766.2 erg/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 volt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 newton meter/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 joule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 milijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.3558 joule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.022597 joule/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0013558 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000022597 kilojoule/menit

Kalori (th)/jam (Simbol atau Singkatan: cal (th)/h)

Kalori (th)/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Kalori (th)/jam disingkat atau disimbolkan dengan cal (th)/h. Nilai dari 1 kalori (th)/jam setara dengan 0.0011622 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/jam, 1 kalori (th)/jam setara dengan 3.086 kaki pound-force/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0011622 watt

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0000011622 kilowatt

1 kalori (th)/jam sama dengan 1.1622e-9 megawatt

1 kalori (th)/jam sama dengan 1,162,200,000 pikowatt

1 kalori (th)/jam sama dengan 1,162,200 nanowatt

1 kalori (th)/jam sama dengan 1,162.2 mikrowatt

1 kalori (th)/jam sama dengan 1.1622 miliwatt

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.11622 centiwatt

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.011622 desiwatt

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.00011622 dekawatt

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.000011622 hektowatt

1 kalori (th)/jam sama dengan 1.1622e-12 gigawatt

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0000015586 tenaga kuda

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0000015802 tenaga kuda (metrik)

1 kalori (th)/jam sama dengan 1.1848e-7 tenaga kuda (boiler)

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0000015579 tenaga kuda (elektrik)

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0000015578 tenaga kuda (air)

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0000015802 pferdestarke

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0039657 Btu (IT)/jam

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.000066094 Btu (IT)/menit

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0000011016 Btu (IT)/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0039683 Btu (th)/jam

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.000066139 Btu (th)/menit

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0000011023 Btu (th)/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 3.9656e-9 MBtu (IT)/jam

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0000039657 MBH

1 kalori (th)/jam sama dengan 3.3047e-7 ton

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.00099933 kilokalori (IT)/jam

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.000016656 kilokalori (IT)/menit

1 kalori (th)/jam sama dengan 2.7759e-7 kilokalori (IT)/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.001 kilokalori (th)/jam

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.000016667 kilokalori (th)/menit

1 kalori (th)/jam sama dengan 2.7778e-7 kilokalori (th)/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.99933 kalori (IT)/jam

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.016656 kalori (IT)/menit

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.00027759 kalori (IT)/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.016667 kalori (th)/menit

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.00027778 kalori (th)/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 3.086 kaki pound-force/jam

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.051433 kaki pound-force/menit

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.00085721 kaki pound-force/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 11,622 erg/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0000011622 kilovolt ampere

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0011622 volt ampere

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0011622 newton meter/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0011622 joule/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 1.1622e-12 gigajoule/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 1.1622e-9 megajoule/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.0000011622 kilojoule/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.000011622 hektojoule/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.00011622 dekajoule/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.011622 desijoule/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.11622 centijoule/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 1.1622 milijoule/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 1,162.2 mikrojoule/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 1,162,200 nanojoule/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 1,162,200,000 pikojoule/detik

1 kalori (th)/jam sama dengan 4.184 joule/jam

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.069733 joule/menit

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.004184 kilojoule/jam

1 kalori (th)/jam sama dengan 0.000069733 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/jam ke Kalori (th)/jam (ft lbf/h ke cal (th)/h):

Tabel Konversi Kaki pound-force/jam ke Kalori (th)/jam (ft lbf/h ke cal (th)/h)

kaki pound-force/jam (ft lbf/h) kalori (th)/jam (cal (th)/h)
0.01 ft lbf/h 0.0032405 cal (th)/h
0.1 ft lbf/h 0.032405 cal (th)/h
1 ft lbf/h 0.32405 cal (th)/h
2 ft lbf/h 0.6481 cal (th)/h
3 ft lbf/h 0.97214 cal (th)/h
4 ft lbf/h 1.2962 cal (th)/h
5 ft lbf/h 1.6202 cal (th)/h
6 ft lbf/h 1.9443 cal (th)/h
7 ft lbf/h 2.2683 cal (th)/h
8 ft lbf/h 2.5924 cal (th)/h
9 ft lbf/h 2.9164 cal (th)/h
10 ft lbf/h 3.2405 cal (th)/h
20 ft lbf/h 6.481 cal (th)/h
25 ft lbf/h 8.1012 cal (th)/h
50 ft lbf/h 16.202 cal (th)/h
75 ft lbf/h 24.304 cal (th)/h
100 ft lbf/h 32.405 cal (th)/h
250 ft lbf/h 81.012 cal (th)/h
500 ft lbf/h 162.02 cal (th)/h
750 ft lbf/h 243.04 cal (th)/h
1,000 ft lbf/h 324.05 cal (th)/h
100,000 ft lbf/h 32,405 cal (th)/h
1,000,000,000 ft lbf/h 324,050,000 cal (th)/h
1,000,000,000,000 ft lbf/h 324,050,000,000 cal (th)/h

Tabel Konversi Kalori (th)/jam ke Kaki pound-force/jam (cal (th)/h ke ft lbf/h)

kalori (th)/jam (cal (th)/h) kaki pound-force/jam (ft lbf/h)
0.01 cal (th)/h 0.03086 ft lbf/h
0.1 cal (th)/h 0.3086 ft lbf/h
1 cal (th)/h 3.086 ft lbf/h
2 cal (th)/h 6.1719 ft lbf/h
3 cal (th)/h 9.2579 ft lbf/h
4 cal (th)/h 12.344 ft lbf/h
5 cal (th)/h 15.43 ft lbf/h
6 cal (th)/h 18.516 ft lbf/h
7 cal (th)/h 21.602 ft lbf/h
8 cal (th)/h 24.688 ft lbf/h
9 cal (th)/h 27.774 ft lbf/h
10 cal (th)/h 30.86 ft lbf/h
20 cal (th)/h 61.719 ft lbf/h
25 cal (th)/h 77.149 ft lbf/h
50 cal (th)/h 154.3 ft lbf/h
75 cal (th)/h 231.45 ft lbf/h
100 cal (th)/h 308.6 ft lbf/h
250 cal (th)/h 771.49 ft lbf/h
500 cal (th)/h 1,543 ft lbf/h
750 cal (th)/h 2,314.5 ft lbf/h
1,000 cal (th)/h 3,086 ft lbf/h
100,000 cal (th)/h 308,600 ft lbf/h
1,000,000,000 cal (th)/h 3,086,000,000 ft lbf/h
1,000,000,000,000 cal (th)/h 3,086,000,000,000 ft lbf/h

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/jam ke Kalori (th)/jam (ft lbf/h ke cal (th)/h)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/jam ke kalori (th)/jam (37 ft lbf/h ke cal (th)/h).
  2. 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.32405 kalori (th)/jam (1 ft lbf/h setara dengan 0.32405 cal (th)/h).
  3. 37 kaki pound-force/jam (ft lbf/h) setara dengan 37 dikalikan dengan 0.32405 kalori (th)/jam (cal (th)/h).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/jam setara dengan 11.99 kalori (th)/jam (37 ft lbf/h setara dengan 11.99 cal (th)/h).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸