Konversi kaki pound-force/jam ke kalori (th)/menit (ft lbf/h ke cal (th)/m)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kalori (th)/menit [cal (th)/m]
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]
Copy
_
Copy
  • kalori (th)/menit [cal (th)/m]
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]

Kaki pound-force/jam ke Kalori (th)/menit (ft lbf/h ke cal (th)/m)

Kaki pound-force/jam (Simbol atau Singkatan: ft lbf/h)

Kaki pound-force/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/jam disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/h. Nilai dari 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.00037662 watt. Dalam hubungannya dengan kalori (th)/menit, 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.0054008 kalori (th)/menit.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 watt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 miliwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0505e-7 tenaga kuda

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.8393e-8 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0485e-7 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0482e-7 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 pferdestarke

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.5696e-7 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012859 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021432 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.572e-7 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.2851e-9 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000012851 MBH

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.0709e-7 ton

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 8.9953e-8 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 9.0013e-8 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32383 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000089953 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32405 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0054008 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000090013 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.016667 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00027778 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3,766.2 erg/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 volt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 newton meter/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 joule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 milijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.3558 joule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.022597 joule/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0013558 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000022597 kilojoule/menit

Kalori (th)/menit (Simbol atau Singkatan: cal (th)/m)

Kalori (th)/menit adalah suatu satuan dari besaran daya. Kalori (th)/menit disingkat atau disimbolkan dengan cal (th)/m. Nilai dari 1 kalori (th)/menit setara dengan 0.069733 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/jam, 1 kalori (th)/menit setara dengan 185.16 kaki pound-force/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.069733 watt

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.000069733 kilowatt

1 kalori (th)/menit sama dengan 6.9733e-8 megawatt

1 kalori (th)/menit sama dengan 69,733,000,000 pikowatt

1 kalori (th)/menit sama dengan 69,733,000 nanowatt

1 kalori (th)/menit sama dengan 69,733 mikrowatt

1 kalori (th)/menit sama dengan 69.733 miliwatt

1 kalori (th)/menit sama dengan 6.9733 centiwatt

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.69733 desiwatt

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.0069733 dekawatt

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.00069733 hektowatt

1 kalori (th)/menit sama dengan 6.9733e-11 gigawatt

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.000093514 tenaga kuda

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.000094811 tenaga kuda (metrik)

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.0000071088 tenaga kuda (boiler)

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.000093476 tenaga kuda (elektrik)

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.000093471 tenaga kuda (air)

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.000094811 pferdestarke

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.23794 Btu (IT)/jam

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.0039657 Btu (IT)/menit

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.000066094 Btu (IT)/detik

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.2381 Btu (th)/jam

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.0039683 Btu (th)/menit

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.000066139 Btu (th)/detik

1 kalori (th)/menit sama dengan 2.3794e-7 MBtu (IT)/jam

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.00023794 MBH

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.000019828 ton

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.05996 kilokalori (IT)/jam

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.00099933 kilokalori (IT)/menit

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.000016656 kilokalori (IT)/detik

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.06 kilokalori (th)/jam

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.001 kilokalori (th)/menit

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.000016667 kilokalori (th)/detik

1 kalori (th)/menit sama dengan 59.96 kalori (IT)/jam

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.99933 kalori (IT)/menit

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.016656 kalori (IT)/detik

1 kalori (th)/menit sama dengan 60 kalori (th)/jam

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.016667 kalori (th)/detik

1 kalori (th)/menit sama dengan 185.16 kaki pound-force/jam

1 kalori (th)/menit sama dengan 3.086 kaki pound-force/menit

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.051433 kaki pound-force/detik

1 kalori (th)/menit sama dengan 697,330 erg/detik

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.000069733 kilovolt ampere

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.069733 volt ampere

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.069733 newton meter/detik

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.069733 joule/detik

1 kalori (th)/menit sama dengan 6.9733e-11 gigajoule/detik

1 kalori (th)/menit sama dengan 6.9733e-8 megajoule/detik

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.000069733 kilojoule/detik

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.00069733 hektojoule/detik

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.0069733 dekajoule/detik

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.69733 desijoule/detik

1 kalori (th)/menit sama dengan 6.9733 centijoule/detik

1 kalori (th)/menit sama dengan 69.733 milijoule/detik

1 kalori (th)/menit sama dengan 69,733 mikrojoule/detik

1 kalori (th)/menit sama dengan 69,733,000 nanojoule/detik

1 kalori (th)/menit sama dengan 69,733,000,000 pikojoule/detik

1 kalori (th)/menit sama dengan 251.04 joule/jam

1 kalori (th)/menit sama dengan 4.184 joule/menit

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.25104 kilojoule/jam

1 kalori (th)/menit sama dengan 0.004184 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/jam ke Kalori (th)/menit (ft lbf/h ke cal (th)/m):

Tabel Konversi Kaki pound-force/jam ke Kalori (th)/menit (ft lbf/h ke cal (th)/m)

kaki pound-force/jam (ft lbf/h) kalori (th)/menit (cal (th)/m)
0.01 ft lbf/h 0.000054008 cal (th)/m
0.1 ft lbf/h 0.00054008 cal (th)/m
1 ft lbf/h 0.0054008 cal (th)/m
2 ft lbf/h 0.010802 cal (th)/m
3 ft lbf/h 0.016202 cal (th)/m
4 ft lbf/h 0.021603 cal (th)/m
5 ft lbf/h 0.027004 cal (th)/m
6 ft lbf/h 0.032405 cal (th)/m
7 ft lbf/h 0.037806 cal (th)/m
8 ft lbf/h 0.043206 cal (th)/m
9 ft lbf/h 0.048607 cal (th)/m
10 ft lbf/h 0.054008 cal (th)/m
20 ft lbf/h 0.10802 cal (th)/m
25 ft lbf/h 0.13502 cal (th)/m
50 ft lbf/h 0.27004 cal (th)/m
75 ft lbf/h 0.40506 cal (th)/m
100 ft lbf/h 0.54008 cal (th)/m
250 ft lbf/h 1.3502 cal (th)/m
500 ft lbf/h 2.7004 cal (th)/m
750 ft lbf/h 4.0506 cal (th)/m
1,000 ft lbf/h 5.4008 cal (th)/m
100,000 ft lbf/h 540.08 cal (th)/m
1,000,000,000 ft lbf/h 5,400,800 cal (th)/m
1,000,000,000,000 ft lbf/h 5,400,800,000 cal (th)/m

Tabel Konversi Kalori (th)/menit ke Kaki pound-force/jam (cal (th)/m ke ft lbf/h)

kalori (th)/menit (cal (th)/m) kaki pound-force/jam (ft lbf/h)
0.01 cal (th)/m 1.8516 ft lbf/h
0.1 cal (th)/m 18.516 ft lbf/h
1 cal (th)/m 185.16 ft lbf/h
2 cal (th)/m 370.32 ft lbf/h
3 cal (th)/m 555.47 ft lbf/h
4 cal (th)/m 740.63 ft lbf/h
5 cal (th)/m 925.79 ft lbf/h
6 cal (th)/m 1,110.9 ft lbf/h
7 cal (th)/m 1,296.1 ft lbf/h
8 cal (th)/m 1,481.3 ft lbf/h
9 cal (th)/m 1,666.4 ft lbf/h
10 cal (th)/m 1,851.6 ft lbf/h
20 cal (th)/m 3,703.2 ft lbf/h
25 cal (th)/m 4,628.9 ft lbf/h
50 cal (th)/m 9,257.9 ft lbf/h
75 cal (th)/m 13,887 ft lbf/h
100 cal (th)/m 18,516 ft lbf/h
250 cal (th)/m 46,289 ft lbf/h
500 cal (th)/m 92,579 ft lbf/h
750 cal (th)/m 138,870 ft lbf/h
1,000 cal (th)/m 185,160 ft lbf/h
100,000 cal (th)/m 18,516,000 ft lbf/h
1,000,000,000 cal (th)/m 185,160,000,000 ft lbf/h
1,000,000,000,000 cal (th)/m 185,160,000,000,000 ft lbf/h

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/jam ke Kalori (th)/menit (ft lbf/h ke cal (th)/m)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/jam ke kalori (th)/menit (37 ft lbf/h ke cal (th)/m).
  2. 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.0054008 kalori (th)/menit (1 ft lbf/h setara dengan 0.0054008 cal (th)/m).
  3. 37 kaki pound-force/jam (ft lbf/h) setara dengan 37 dikalikan dengan 0.0054008 kalori (th)/menit (cal (th)/m).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/jam setara dengan 0.19983 kalori (th)/menit (37 ft lbf/h setara dengan 0.19983 cal (th)/m).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸