Konversi kaki pound-force/jam ke centiwatt (ft lbf/h ke cW)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • centiwatt [cW]
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]
Copy
_
Copy
  • centiwatt [cW]
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]

Kaki pound-force/jam ke Centiwatt (ft lbf/h ke cW)

Kaki pound-force/jam (Simbol atau Singkatan: ft lbf/h)

Kaki pound-force/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/jam disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/h. Nilai dari 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.00037662 watt. Dalam hubungannya dengan centiwatt, 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.037662 centiwatt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 watt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 miliwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0505e-7 tenaga kuda

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.8393e-8 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0485e-7 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0482e-7 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 pferdestarke

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.5696e-7 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012859 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021432 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.572e-7 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.2851e-9 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000012851 MBH

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.0709e-7 ton

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 8.9953e-8 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 9.0013e-8 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32383 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000089953 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32405 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0054008 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000090013 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.016667 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00027778 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3,766.2 erg/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 volt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 newton meter/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 joule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 milijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.3558 joule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.022597 joule/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0013558 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000022597 kilojoule/menit

Centiwatt (Simbol atau Singkatan: cW)

Centiwatt adalah suatu satuan dari besaran daya. Centiwatt disingkat atau disimbolkan dengan cW. Nilai dari 1 centiwatt setara dengan 0.01 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/jam, 1 centiwatt setara dengan 26.552 kaki pound-force/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 centiwatt sama dengan 0.01 watt

1 centiwatt sama dengan 0.00001 kilowatt

1 centiwatt sama dengan 1e-8 megawatt

1 centiwatt sama dengan 10,000,000,000 pikowatt

1 centiwatt sama dengan 10,000,000 nanowatt

1 centiwatt sama dengan 10,000 mikrowatt

1 centiwatt sama dengan 10 miliwatt

1 centiwatt sama dengan 0.1 desiwatt

1 centiwatt sama dengan 0.001 dekawatt

1 centiwatt sama dengan 0.0001 hektowatt

1 centiwatt sama dengan 1e-11 gigawatt

1 centiwatt sama dengan 0.00001341 tenaga kuda

1 centiwatt sama dengan 0.000013596 tenaga kuda (metrik)

1 centiwatt sama dengan 0.0000010194 tenaga kuda (boiler)

1 centiwatt sama dengan 0.000013405 tenaga kuda (elektrik)

1 centiwatt sama dengan 0.000013404 tenaga kuda (air)

1 centiwatt sama dengan 0.000013596 pferdestarke

1 centiwatt sama dengan 0.034121 Btu (IT)/jam

1 centiwatt sama dengan 0.00056869 Btu (IT)/menit

1 centiwatt sama dengan 0.0000094782 Btu (IT)/detik

1 centiwatt sama dengan 0.034144 Btu (th)/jam

1 centiwatt sama dengan 0.00056907 Btu (th)/menit

1 centiwatt sama dengan 0.0000094845 Btu (th)/detik

1 centiwatt sama dengan 3.4121e-8 MBtu (IT)/jam

1 centiwatt sama dengan 0.000034121 MBH

1 centiwatt sama dengan 0.0000028435 ton

1 centiwatt sama dengan 0.0085985 kilokalori (IT)/jam

1 centiwatt sama dengan 0.00014331 kilokalori (IT)/menit

1 centiwatt sama dengan 0.0000023885 kilokalori (IT)/detik

1 centiwatt sama dengan 0.0086042 kilokalori (th)/jam

1 centiwatt sama dengan 0.0001434 kilokalori (th)/menit

1 centiwatt sama dengan 0.0000023901 kilokalori (th)/detik

1 centiwatt sama dengan 8.5985 kalori (IT)/jam

1 centiwatt sama dengan 0.14331 kalori (IT)/menit

1 centiwatt sama dengan 0.0023885 kalori (IT)/detik

1 centiwatt sama dengan 8.6042 kalori (th)/jam

1 centiwatt sama dengan 0.1434 kalori (th)/menit

1 centiwatt sama dengan 0.0023901 kalori (th)/detik

1 centiwatt sama dengan 26.552 kaki pound-force/jam

1 centiwatt sama dengan 0.44254 kaki pound-force/menit

1 centiwatt sama dengan 0.0073756 kaki pound-force/detik

1 centiwatt sama dengan 100,000 erg/detik

1 centiwatt sama dengan 0.00001 kilovolt ampere

1 centiwatt sama dengan 0.01 volt ampere

1 centiwatt sama dengan 0.01 newton meter/detik

1 centiwatt sama dengan 0.01 joule/detik

1 centiwatt sama dengan 1e-11 gigajoule/detik

1 centiwatt sama dengan 1e-8 megajoule/detik

1 centiwatt sama dengan 0.00001 kilojoule/detik

1 centiwatt sama dengan 0.0001 hektojoule/detik

1 centiwatt sama dengan 0.001 dekajoule/detik

1 centiwatt sama dengan 0.1 desijoule/detik

1 centiwatt sama dengan 1 centijoule/detik

1 centiwatt sama dengan 10 milijoule/detik

1 centiwatt sama dengan 10,000 mikrojoule/detik

1 centiwatt sama dengan 10,000,000 nanojoule/detik

1 centiwatt sama dengan 10,000,000,000 pikojoule/detik

1 centiwatt sama dengan 36 joule/jam

1 centiwatt sama dengan 0.6 joule/menit

1 centiwatt sama dengan 0.036 kilojoule/jam

1 centiwatt sama dengan 0.0006 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/jam ke Centiwatt (ft lbf/h ke cW):

Tabel Konversi Kaki pound-force/jam ke Centiwatt (ft lbf/h ke cW)

kaki pound-force/jam (ft lbf/h) centiwatt (cW)
0.01 ft lbf/h 0.00037662 cW
0.1 ft lbf/h 0.0037662 cW
1 ft lbf/h 0.037662 cW
2 ft lbf/h 0.075323 cW
3 ft lbf/h 0.11298 cW
4 ft lbf/h 0.15065 cW
5 ft lbf/h 0.18831 cW
6 ft lbf/h 0.22597 cW
7 ft lbf/h 0.26363 cW
8 ft lbf/h 0.30129 cW
9 ft lbf/h 0.33895 cW
10 ft lbf/h 0.37662 cW
20 ft lbf/h 0.75323 cW
25 ft lbf/h 0.94154 cW
50 ft lbf/h 1.8831 cW
75 ft lbf/h 2.8246 cW
100 ft lbf/h 3.7662 cW
250 ft lbf/h 9.4154 cW
500 ft lbf/h 18.831 cW
750 ft lbf/h 28.246 cW
1,000 ft lbf/h 37.662 cW
100,000 ft lbf/h 3,766.2 cW
1,000,000,000 ft lbf/h 37,662,000 cW
1,000,000,000,000 ft lbf/h 37,662,000,000 cW

Tabel Konversi Centiwatt ke Kaki pound-force/jam (cW ke ft lbf/h)

centiwatt (cW) kaki pound-force/jam (ft lbf/h)
0.01 cW 0.26552 ft lbf/h
0.1 cW 2.6552 ft lbf/h
1 cW 26.552 ft lbf/h
2 cW 53.104 ft lbf/h
3 cW 79.657 ft lbf/h
4 cW 106.21 ft lbf/h
5 cW 132.76 ft lbf/h
6 cW 159.31 ft lbf/h
7 cW 185.87 ft lbf/h
8 cW 212.42 ft lbf/h
9 cW 238.97 ft lbf/h
10 cW 265.52 ft lbf/h
20 cW 531.04 ft lbf/h
25 cW 663.81 ft lbf/h
50 cW 1,327.6 ft lbf/h
75 cW 1,991.4 ft lbf/h
100 cW 2,655.2 ft lbf/h
250 cW 6,638.1 ft lbf/h
500 cW 13,276 ft lbf/h
750 cW 19,914 ft lbf/h
1,000 cW 26,552 ft lbf/h
100,000 cW 2,655,200 ft lbf/h
1,000,000,000 cW 26,552,000,000 ft lbf/h
1,000,000,000,000 cW 26,552,000,000,000 ft lbf/h

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/jam ke Centiwatt (ft lbf/h ke cW)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/jam ke centiwatt (37 ft lbf/h ke cW).
  2. 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.037662 centiwatt (1 ft lbf/h setara dengan 0.037662 cW).
  3. 37 kaki pound-force/jam (ft lbf/h) setara dengan 37 dikalikan dengan 0.037662 centiwatt (cW).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/jam setara dengan 1.3935 centiwatt (37 ft lbf/h setara dengan 1.3935 cW).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸