Konversi kaki pound-force/jam ke miliwatt (ft lbf/h ke mW)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • miliwatt [mW]
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]
Copy
_
Copy
  • miliwatt [mW]
  • kaki pound-force/jam [ft lbf/h]

Kaki pound-force/jam ke Miliwatt (ft lbf/h ke mW)

Kaki pound-force/jam (Simbol atau Singkatan: ft lbf/h)

Kaki pound-force/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/jam disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/h. Nilai dari 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.00037662 watt. Dalam hubungannya dengan miliwatt, 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.37662 miliwatt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 watt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 miliwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desiwatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektowatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigawatt

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0505e-7 tenaga kuda

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.8393e-8 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0485e-7 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.0482e-7 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/jam sama dengan 5.1206e-7 pferdestarke

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.5696e-7 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0012859 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000021432 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.572e-7 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.2851e-9 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000012851 MBH

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.0709e-7 ton

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 8.9953e-8 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 9.0013e-8 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32383 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000089953 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.32405 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0054008 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000090013 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.016667 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00027778 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3,766.2 erg/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 volt ampere

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 newton meter/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.00037662 joule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-13 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-10 megajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 3.7662e-7 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0000037662 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000037662 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0037662 desijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.037662 centijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.37662 milijoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376.62 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 376,620,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/jam sama dengan 1.3558 joule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.022597 joule/menit

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.0013558 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/jam sama dengan 0.000022597 kilojoule/menit

Miliwatt (Simbol atau Singkatan: mW)

Miliwatt adalah suatu satuan dari besaran daya. Miliwatt disingkat atau disimbolkan dengan mW. Nilai dari 1 miliwatt setara dengan 0.001 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/jam, 1 miliwatt setara dengan 2.6552 kaki pound-force/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 miliwatt sama dengan 0.001 watt

1 miliwatt sama dengan 0.000001 kilowatt

1 miliwatt sama dengan 1e-9 megawatt

1 miliwatt sama dengan 1,000,000,000 pikowatt

1 miliwatt sama dengan 1,000,000 nanowatt

1 miliwatt sama dengan 1,000 mikrowatt

1 miliwatt sama dengan 0.1 centiwatt

1 miliwatt sama dengan 0.01 desiwatt

1 miliwatt sama dengan 0.0001 dekawatt

1 miliwatt sama dengan 0.00001 hektowatt

1 miliwatt sama dengan 1e-12 gigawatt

1 miliwatt sama dengan 0.000001341 tenaga kuda

1 miliwatt sama dengan 0.0000013596 tenaga kuda (metrik)

1 miliwatt sama dengan 1.0194e-7 tenaga kuda (boiler)

1 miliwatt sama dengan 0.0000013405 tenaga kuda (elektrik)

1 miliwatt sama dengan 0.0000013404 tenaga kuda (air)

1 miliwatt sama dengan 0.0000013596 pferdestarke

1 miliwatt sama dengan 0.0034121 Btu (IT)/jam

1 miliwatt sama dengan 0.000056869 Btu (IT)/menit

1 miliwatt sama dengan 9.4782e-7 Btu (IT)/detik

1 miliwatt sama dengan 0.0034144 Btu (th)/jam

1 miliwatt sama dengan 0.000056907 Btu (th)/menit

1 miliwatt sama dengan 9.4845e-7 Btu (th)/detik

1 miliwatt sama dengan 3.4121e-9 MBtu (IT)/jam

1 miliwatt sama dengan 0.0000034121 MBH

1 miliwatt sama dengan 2.8435e-7 ton

1 miliwatt sama dengan 0.00085985 kilokalori (IT)/jam

1 miliwatt sama dengan 0.000014331 kilokalori (IT)/menit

1 miliwatt sama dengan 2.3885e-7 kilokalori (IT)/detik

1 miliwatt sama dengan 0.00086042 kilokalori (th)/jam

1 miliwatt sama dengan 0.00001434 kilokalori (th)/menit

1 miliwatt sama dengan 2.3901e-7 kilokalori (th)/detik

1 miliwatt sama dengan 0.85985 kalori (IT)/jam

1 miliwatt sama dengan 0.014331 kalori (IT)/menit

1 miliwatt sama dengan 0.00023885 kalori (IT)/detik

1 miliwatt sama dengan 0.86042 kalori (th)/jam

1 miliwatt sama dengan 0.01434 kalori (th)/menit

1 miliwatt sama dengan 0.00023901 kalori (th)/detik

1 miliwatt sama dengan 2.6552 kaki pound-force/jam

1 miliwatt sama dengan 0.044254 kaki pound-force/menit

1 miliwatt sama dengan 0.00073756 kaki pound-force/detik

1 miliwatt sama dengan 10,000 erg/detik

1 miliwatt sama dengan 0.000001 kilovolt ampere

1 miliwatt sama dengan 0.001 volt ampere

1 miliwatt sama dengan 0.001 newton meter/detik

1 miliwatt sama dengan 0.001 joule/detik

1 miliwatt sama dengan 1e-12 gigajoule/detik

1 miliwatt sama dengan 1e-9 megajoule/detik

1 miliwatt sama dengan 0.000001 kilojoule/detik

1 miliwatt sama dengan 0.00001 hektojoule/detik

1 miliwatt sama dengan 0.0001 dekajoule/detik

1 miliwatt sama dengan 0.01 desijoule/detik

1 miliwatt sama dengan 0.1 centijoule/detik

1 miliwatt sama dengan 1 milijoule/detik

1 miliwatt sama dengan 1,000 mikrojoule/detik

1 miliwatt sama dengan 1,000,000 nanojoule/detik

1 miliwatt sama dengan 1,000,000,000 pikojoule/detik

1 miliwatt sama dengan 3.6 joule/jam

1 miliwatt sama dengan 0.06 joule/menit

1 miliwatt sama dengan 0.0036 kilojoule/jam

1 miliwatt sama dengan 0.00006 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/jam ke Miliwatt (ft lbf/h ke mW):

Tabel Konversi Kaki pound-force/jam ke Miliwatt (ft lbf/h ke mW)

kaki pound-force/jam (ft lbf/h) miliwatt (mW)
0.01 ft lbf/h 0.0037662 mW
0.1 ft lbf/h 0.037662 mW
1 ft lbf/h 0.37662 mW
2 ft lbf/h 0.75323 mW
3 ft lbf/h 1.1298 mW
4 ft lbf/h 1.5065 mW
5 ft lbf/h 1.8831 mW
6 ft lbf/h 2.2597 mW
7 ft lbf/h 2.6363 mW
8 ft lbf/h 3.0129 mW
9 ft lbf/h 3.3895 mW
10 ft lbf/h 3.7662 mW
20 ft lbf/h 7.5323 mW
25 ft lbf/h 9.4154 mW
50 ft lbf/h 18.831 mW
75 ft lbf/h 28.246 mW
100 ft lbf/h 37.662 mW
250 ft lbf/h 94.154 mW
500 ft lbf/h 188.31 mW
750 ft lbf/h 282.46 mW
1,000 ft lbf/h 376.62 mW
100,000 ft lbf/h 37,662 mW
1,000,000,000 ft lbf/h 376,620,000 mW
1,000,000,000,000 ft lbf/h 376,620,000,000 mW

Tabel Konversi Miliwatt ke Kaki pound-force/jam (mW ke ft lbf/h)

miliwatt (mW) kaki pound-force/jam (ft lbf/h)
0.01 mW 0.026552 ft lbf/h
0.1 mW 0.26552 ft lbf/h
1 mW 2.6552 ft lbf/h
2 mW 5.3104 ft lbf/h
3 mW 7.9657 ft lbf/h
4 mW 10.621 ft lbf/h
5 mW 13.276 ft lbf/h
6 mW 15.931 ft lbf/h
7 mW 18.587 ft lbf/h
8 mW 21.242 ft lbf/h
9 mW 23.897 ft lbf/h
10 mW 26.552 ft lbf/h
20 mW 53.104 ft lbf/h
25 mW 66.381 ft lbf/h
50 mW 132.76 ft lbf/h
75 mW 199.14 ft lbf/h
100 mW 265.52 ft lbf/h
250 mW 663.81 ft lbf/h
500 mW 1,327.6 ft lbf/h
750 mW 1,991.4 ft lbf/h
1,000 mW 2,655.2 ft lbf/h
100,000 mW 265,520 ft lbf/h
1,000,000,000 mW 2,655,200,000 ft lbf/h
1,000,000,000,000 mW 2,655,200,000,000 ft lbf/h

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/jam ke Miliwatt (ft lbf/h ke mW)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/jam ke miliwatt (37 ft lbf/h ke mW).
  2. 1 kaki pound-force/jam setara dengan 0.37662 miliwatt (1 ft lbf/h setara dengan 0.37662 mW).
  3. 37 kaki pound-force/jam (ft lbf/h) setara dengan 37 dikalikan dengan 0.37662 miliwatt (mW).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/jam setara dengan 13.935 miliwatt (37 ft lbf/h setara dengan 13.935 mW).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸