Konversi kaki pound-force/menit ke centiwatt (ft lbf/m ke cW)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • centiwatt [cW]
  • kaki pound-force/menit [ft lbf/m]
Copy
_
Copy
  • centiwatt [cW]
  • kaki pound-force/menit [ft lbf/m]

Kaki pound-force/menit ke Centiwatt (ft lbf/m ke cW)

Kaki pound-force/menit (Simbol atau Singkatan: ft lbf/m)

Kaki pound-force/menit adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/menit disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/m. Nilai dari 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.022597 watt. Dalam hubungannya dengan centiwatt, 1 kaki pound-force/menit setara dengan 2.2597 centiwatt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 watt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-8 megawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000,000 pikowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000 nanowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597 mikrowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22.597 miliwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597 centiwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.22597 desiwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0022597 dekawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00022597 hektowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-11 gigawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030303 tenaga kuda

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030723 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000023036 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030291 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030289 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030723 pferdestarke

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.077104 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.077156 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0012859 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000021432 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 7.7103e-8 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000077104 MBH

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000064253 ton

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.01943 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.019443 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 19.43 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.32383 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 19.443 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.32405 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0054008 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 60 kaki pound-force/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.016667 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 225,970 erg/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 volt ampere

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 newton meter/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 joule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-11 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-8 megajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00022597 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0022597 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.22597 desijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597 centijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22.597 milijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 81.349 joule/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 1.3558 joule/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.081349 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0013558 kilojoule/menit

Centiwatt (Simbol atau Singkatan: cW)

Centiwatt adalah suatu satuan dari besaran daya. Centiwatt disingkat atau disimbolkan dengan cW. Nilai dari 1 centiwatt setara dengan 0.01 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/menit, 1 centiwatt setara dengan 0.44254 kaki pound-force/menit.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 centiwatt sama dengan 0.01 watt

1 centiwatt sama dengan 0.00001 kilowatt

1 centiwatt sama dengan 1e-8 megawatt

1 centiwatt sama dengan 10,000,000,000 pikowatt

1 centiwatt sama dengan 10,000,000 nanowatt

1 centiwatt sama dengan 10,000 mikrowatt

1 centiwatt sama dengan 10 miliwatt

1 centiwatt sama dengan 0.1 desiwatt

1 centiwatt sama dengan 0.001 dekawatt

1 centiwatt sama dengan 0.0001 hektowatt

1 centiwatt sama dengan 1e-11 gigawatt

1 centiwatt sama dengan 0.00001341 tenaga kuda

1 centiwatt sama dengan 0.000013596 tenaga kuda (metrik)

1 centiwatt sama dengan 0.0000010194 tenaga kuda (boiler)

1 centiwatt sama dengan 0.000013405 tenaga kuda (elektrik)

1 centiwatt sama dengan 0.000013404 tenaga kuda (air)

1 centiwatt sama dengan 0.000013596 pferdestarke

1 centiwatt sama dengan 0.034121 Btu (IT)/jam

1 centiwatt sama dengan 0.00056869 Btu (IT)/menit

1 centiwatt sama dengan 0.0000094782 Btu (IT)/detik

1 centiwatt sama dengan 0.034144 Btu (th)/jam

1 centiwatt sama dengan 0.00056907 Btu (th)/menit

1 centiwatt sama dengan 0.0000094845 Btu (th)/detik

1 centiwatt sama dengan 3.4121e-8 MBtu (IT)/jam

1 centiwatt sama dengan 0.000034121 MBH

1 centiwatt sama dengan 0.0000028435 ton

1 centiwatt sama dengan 0.0085985 kilokalori (IT)/jam

1 centiwatt sama dengan 0.00014331 kilokalori (IT)/menit

1 centiwatt sama dengan 0.0000023885 kilokalori (IT)/detik

1 centiwatt sama dengan 0.0086042 kilokalori (th)/jam

1 centiwatt sama dengan 0.0001434 kilokalori (th)/menit

1 centiwatt sama dengan 0.0000023901 kilokalori (th)/detik

1 centiwatt sama dengan 8.5985 kalori (IT)/jam

1 centiwatt sama dengan 0.14331 kalori (IT)/menit

1 centiwatt sama dengan 0.0023885 kalori (IT)/detik

1 centiwatt sama dengan 8.6042 kalori (th)/jam

1 centiwatt sama dengan 0.1434 kalori (th)/menit

1 centiwatt sama dengan 0.0023901 kalori (th)/detik

1 centiwatt sama dengan 26.552 kaki pound-force/jam

1 centiwatt sama dengan 0.44254 kaki pound-force/menit

1 centiwatt sama dengan 0.0073756 kaki pound-force/detik

1 centiwatt sama dengan 100,000 erg/detik

1 centiwatt sama dengan 0.00001 kilovolt ampere

1 centiwatt sama dengan 0.01 volt ampere

1 centiwatt sama dengan 0.01 newton meter/detik

1 centiwatt sama dengan 0.01 joule/detik

1 centiwatt sama dengan 1e-11 gigajoule/detik

1 centiwatt sama dengan 1e-8 megajoule/detik

1 centiwatt sama dengan 0.00001 kilojoule/detik

1 centiwatt sama dengan 0.0001 hektojoule/detik

1 centiwatt sama dengan 0.001 dekajoule/detik

1 centiwatt sama dengan 0.1 desijoule/detik

1 centiwatt sama dengan 1 centijoule/detik

1 centiwatt sama dengan 10 milijoule/detik

1 centiwatt sama dengan 10,000 mikrojoule/detik

1 centiwatt sama dengan 10,000,000 nanojoule/detik

1 centiwatt sama dengan 10,000,000,000 pikojoule/detik

1 centiwatt sama dengan 36 joule/jam

1 centiwatt sama dengan 0.6 joule/menit

1 centiwatt sama dengan 0.036 kilojoule/jam

1 centiwatt sama dengan 0.0006 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/menit ke Centiwatt (ft lbf/m ke cW):

Tabel Konversi Kaki pound-force/menit ke Centiwatt (ft lbf/m ke cW)

kaki pound-force/menit (ft lbf/m) centiwatt (cW)
0.01 ft lbf/m 0.022597 cW
0.1 ft lbf/m 0.22597 cW
1 ft lbf/m 2.2597 cW
2 ft lbf/m 4.5194 cW
3 ft lbf/m 6.7791 cW
4 ft lbf/m 9.0388 cW
5 ft lbf/m 11.298 cW
6 ft lbf/m 13.558 cW
7 ft lbf/m 15.818 cW
8 ft lbf/m 18.078 cW
9 ft lbf/m 20.337 cW
10 ft lbf/m 22.597 cW
20 ft lbf/m 45.194 cW
25 ft lbf/m 56.492 cW
50 ft lbf/m 112.98 cW
75 ft lbf/m 169.48 cW
100 ft lbf/m 225.97 cW
250 ft lbf/m 564.92 cW
500 ft lbf/m 1,129.8 cW
750 ft lbf/m 1,694.8 cW
1,000 ft lbf/m 2,259.7 cW
100,000 ft lbf/m 225,970 cW
1,000,000,000 ft lbf/m 2,259,700,000 cW
1,000,000,000,000 ft lbf/m 2,259,700,000,000 cW

Tabel Konversi Centiwatt ke Kaki pound-force/menit (cW ke ft lbf/m)

centiwatt (cW) kaki pound-force/menit (ft lbf/m)
0.01 cW 0.0044254 ft lbf/m
0.1 cW 0.044254 ft lbf/m
1 cW 0.44254 ft lbf/m
2 cW 0.88507 ft lbf/m
3 cW 1.3276 ft lbf/m
4 cW 1.7701 ft lbf/m
5 cW 2.2127 ft lbf/m
6 cW 2.6552 ft lbf/m
7 cW 3.0978 ft lbf/m
8 cW 3.5403 ft lbf/m
9 cW 3.9828 ft lbf/m
10 cW 4.4254 ft lbf/m
20 cW 8.8507 ft lbf/m
25 cW 11.063 ft lbf/m
50 cW 22.127 ft lbf/m
75 cW 33.19 ft lbf/m
100 cW 44.254 ft lbf/m
250 cW 110.63 ft lbf/m
500 cW 221.27 ft lbf/m
750 cW 331.9 ft lbf/m
1,000 cW 442.54 ft lbf/m
100,000 cW 44,254 ft lbf/m
1,000,000,000 cW 442,540,000 ft lbf/m
1,000,000,000,000 cW 442,540,000,000 ft lbf/m

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/menit ke Centiwatt (ft lbf/m ke cW)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/menit ke centiwatt (37 ft lbf/m ke cW).
  2. 1 kaki pound-force/menit setara dengan 2.2597 centiwatt (1 ft lbf/m setara dengan 2.2597 cW).
  3. 37 kaki pound-force/menit (ft lbf/m) setara dengan 37 dikalikan dengan 2.2597 centiwatt (cW).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/menit setara dengan 83.609 centiwatt (37 ft lbf/m setara dengan 83.609 cW).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸