Konversi kaki pound-force/menit ke desiwatt (ft lbf/m ke dW)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • desiwatt [dW]
  • kaki pound-force/menit [ft lbf/m]
Copy
_
Copy
  • desiwatt [dW]
  • kaki pound-force/menit [ft lbf/m]

Kaki pound-force/menit ke Desiwatt (ft lbf/m ke dW)

Kaki pound-force/menit (Simbol atau Singkatan: ft lbf/m)

Kaki pound-force/menit adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/menit disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/m. Nilai dari 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.022597 watt. Dalam hubungannya dengan desiwatt, 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.22597 desiwatt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 watt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-8 megawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000,000 pikowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000 nanowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597 mikrowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22.597 miliwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597 centiwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.22597 desiwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0022597 dekawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00022597 hektowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-11 gigawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030303 tenaga kuda

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030723 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000023036 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030291 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030289 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030723 pferdestarke

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.077104 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.077156 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0012859 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000021432 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 7.7103e-8 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000077104 MBH

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000064253 ton

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.01943 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.019443 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 19.43 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.32383 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 19.443 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.32405 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0054008 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 60 kaki pound-force/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.016667 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 225,970 erg/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 volt ampere

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 newton meter/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 joule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-11 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-8 megajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00022597 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0022597 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.22597 desijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597 centijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22.597 milijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 81.349 joule/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 1.3558 joule/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.081349 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0013558 kilojoule/menit

Desiwatt (Simbol atau Singkatan: dW)

Desiwatt adalah suatu satuan dari besaran daya. Desiwatt disingkat atau disimbolkan dengan dW. Nilai dari 1 desiwatt setara dengan 0.1 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/menit, 1 desiwatt setara dengan 4.4254 kaki pound-force/menit.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 desiwatt sama dengan 0.1 watt

1 desiwatt sama dengan 0.0001 kilowatt

1 desiwatt sama dengan 1e-7 megawatt

1 desiwatt sama dengan 100,000,000,000 pikowatt

1 desiwatt sama dengan 100,000,000 nanowatt

1 desiwatt sama dengan 100,000 mikrowatt

1 desiwatt sama dengan 100 miliwatt

1 desiwatt sama dengan 10 centiwatt

1 desiwatt sama dengan 0.01 dekawatt

1 desiwatt sama dengan 0.001 hektowatt

1 desiwatt sama dengan 1e-10 gigawatt

1 desiwatt sama dengan 0.0001341 tenaga kuda

1 desiwatt sama dengan 0.00013596 tenaga kuda (metrik)

1 desiwatt sama dengan 0.000010194 tenaga kuda (boiler)

1 desiwatt sama dengan 0.00013405 tenaga kuda (elektrik)

1 desiwatt sama dengan 0.00013404 tenaga kuda (air)

1 desiwatt sama dengan 0.00013596 pferdestarke

1 desiwatt sama dengan 0.34121 Btu (IT)/jam

1 desiwatt sama dengan 0.0056869 Btu (IT)/menit

1 desiwatt sama dengan 0.000094782 Btu (IT)/detik

1 desiwatt sama dengan 0.34144 Btu (th)/jam

1 desiwatt sama dengan 0.0056907 Btu (th)/menit

1 desiwatt sama dengan 0.000094845 Btu (th)/detik

1 desiwatt sama dengan 3.4121e-7 MBtu (IT)/jam

1 desiwatt sama dengan 0.00034121 MBH

1 desiwatt sama dengan 0.000028435 ton

1 desiwatt sama dengan 0.085985 kilokalori (IT)/jam

1 desiwatt sama dengan 0.0014331 kilokalori (IT)/menit

1 desiwatt sama dengan 0.000023885 kilokalori (IT)/detik

1 desiwatt sama dengan 0.086042 kilokalori (th)/jam

1 desiwatt sama dengan 0.001434 kilokalori (th)/menit

1 desiwatt sama dengan 0.000023901 kilokalori (th)/detik

1 desiwatt sama dengan 85.985 kalori (IT)/jam

1 desiwatt sama dengan 1.4331 kalori (IT)/menit

1 desiwatt sama dengan 0.023885 kalori (IT)/detik

1 desiwatt sama dengan 86.042 kalori (th)/jam

1 desiwatt sama dengan 1.434 kalori (th)/menit

1 desiwatt sama dengan 0.023901 kalori (th)/detik

1 desiwatt sama dengan 265.52 kaki pound-force/jam

1 desiwatt sama dengan 4.4254 kaki pound-force/menit

1 desiwatt sama dengan 0.073756 kaki pound-force/detik

1 desiwatt sama dengan 1,000,000 erg/detik

1 desiwatt sama dengan 0.0001 kilovolt ampere

1 desiwatt sama dengan 0.1 volt ampere

1 desiwatt sama dengan 0.1 newton meter/detik

1 desiwatt sama dengan 0.1 joule/detik

1 desiwatt sama dengan 1e-10 gigajoule/detik

1 desiwatt sama dengan 1e-7 megajoule/detik

1 desiwatt sama dengan 0.0001 kilojoule/detik

1 desiwatt sama dengan 0.001 hektojoule/detik

1 desiwatt sama dengan 0.01 dekajoule/detik

1 desiwatt sama dengan 1 desijoule/detik

1 desiwatt sama dengan 10 centijoule/detik

1 desiwatt sama dengan 100 milijoule/detik

1 desiwatt sama dengan 100,000 mikrojoule/detik

1 desiwatt sama dengan 100,000,000 nanojoule/detik

1 desiwatt sama dengan 100,000,000,000 pikojoule/detik

1 desiwatt sama dengan 360 joule/jam

1 desiwatt sama dengan 6 joule/menit

1 desiwatt sama dengan 0.36 kilojoule/jam

1 desiwatt sama dengan 0.006 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/menit ke Desiwatt (ft lbf/m ke dW):

Tabel Konversi Kaki pound-force/menit ke Desiwatt (ft lbf/m ke dW)

kaki pound-force/menit (ft lbf/m) desiwatt (dW)
0.01 ft lbf/m 0.0022597 dW
0.1 ft lbf/m 0.022597 dW
1 ft lbf/m 0.22597 dW
2 ft lbf/m 0.45194 dW
3 ft lbf/m 0.67791 dW
4 ft lbf/m 0.90388 dW
5 ft lbf/m 1.1298 dW
6 ft lbf/m 1.3558 dW
7 ft lbf/m 1.5818 dW
8 ft lbf/m 1.8078 dW
9 ft lbf/m 2.0337 dW
10 ft lbf/m 2.2597 dW
20 ft lbf/m 4.5194 dW
25 ft lbf/m 5.6492 dW
50 ft lbf/m 11.298 dW
75 ft lbf/m 16.948 dW
100 ft lbf/m 22.597 dW
250 ft lbf/m 56.492 dW
500 ft lbf/m 112.98 dW
750 ft lbf/m 169.48 dW
1,000 ft lbf/m 225.97 dW
100,000 ft lbf/m 22,597 dW
1,000,000,000 ft lbf/m 225,970,000 dW
1,000,000,000,000 ft lbf/m 225,970,000,000 dW

Tabel Konversi Desiwatt ke Kaki pound-force/menit (dW ke ft lbf/m)

desiwatt (dW) kaki pound-force/menit (ft lbf/m)
0.01 dW 0.044254 ft lbf/m
0.1 dW 0.44254 ft lbf/m
1 dW 4.4254 ft lbf/m
2 dW 8.8507 ft lbf/m
3 dW 13.276 ft lbf/m
4 dW 17.701 ft lbf/m
5 dW 22.127 ft lbf/m
6 dW 26.552 ft lbf/m
7 dW 30.978 ft lbf/m
8 dW 35.403 ft lbf/m
9 dW 39.828 ft lbf/m
10 dW 44.254 ft lbf/m
20 dW 88.507 ft lbf/m
25 dW 110.63 ft lbf/m
50 dW 221.27 ft lbf/m
75 dW 331.9 ft lbf/m
100 dW 442.54 ft lbf/m
250 dW 1,106.3 ft lbf/m
500 dW 2,212.7 ft lbf/m
750 dW 3,319 ft lbf/m
1,000 dW 4,425.4 ft lbf/m
100,000 dW 442,540 ft lbf/m
1,000,000,000 dW 4,425,400,000 ft lbf/m
1,000,000,000,000 dW 4,425,400,000,000 ft lbf/m

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/menit ke Desiwatt (ft lbf/m ke dW)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/menit ke desiwatt (37 ft lbf/m ke dW).
  2. 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.22597 desiwatt (1 ft lbf/m setara dengan 0.22597 dW).
  3. 37 kaki pound-force/menit (ft lbf/m) setara dengan 37 dikalikan dengan 0.22597 desiwatt (dW).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/menit setara dengan 8.3609 desiwatt (37 ft lbf/m setara dengan 8.3609 dW).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸