Konversi kaki pound-force/menit ke kilokalori (IT)/jam (ft lbf/m ke kcal/h)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kilokalori (IT)/jam [kcal/h]
  • kaki pound-force/menit [ft lbf/m]
Copy
_
Copy
  • kilokalori (IT)/jam [kcal/h]
  • kaki pound-force/menit [ft lbf/m]

Kaki pound-force/menit ke Kilokalori (IT)/jam (ft lbf/m ke kcal/h)

Kaki pound-force/menit (Simbol atau Singkatan: ft lbf/m)

Kaki pound-force/menit adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/menit disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/m. Nilai dari 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.022597 watt. Dalam hubungannya dengan kilokalori (IT)/jam, 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.01943 kilokalori (IT)/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 watt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-8 megawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000,000 pikowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000 nanowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597 mikrowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22.597 miliwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597 centiwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.22597 desiwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0022597 dekawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00022597 hektowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-11 gigawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030303 tenaga kuda

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030723 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000023036 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030291 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030289 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030723 pferdestarke

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.077104 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.077156 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0012859 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000021432 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 7.7103e-8 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000077104 MBH

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000064253 ton

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.01943 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.019443 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 19.43 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.32383 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 19.443 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.32405 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0054008 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 60 kaki pound-force/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.016667 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 225,970 erg/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 volt ampere

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 newton meter/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 joule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-11 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-8 megajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00022597 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0022597 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.22597 desijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597 centijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22.597 milijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 81.349 joule/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 1.3558 joule/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.081349 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0013558 kilojoule/menit

Kilokalori (IT)/jam (Simbol atau Singkatan: kcal/h)

Kilokalori (IT)/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Kilokalori (IT)/jam disingkat atau disimbolkan dengan kcal/h. Nilai dari 1 kilokalori (IT)/jam setara dengan 1.163 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/menit, 1 kilokalori (IT)/jam setara dengan 51.467 kaki pound-force/menit.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.163 watt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.001163 kilowatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.000001163 megawatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163,000,000,000 pikowatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163,000,000 nanowatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163,000 mikrowatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163 miliwatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 116.3 centiwatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 11.63 desiwatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.1163 dekawatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.01163 hektowatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.163e-9 gigawatt

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0015596 tenaga kuda

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0015812 tenaga kuda (metrik)

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.00011856 tenaga kuda (boiler)

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.001559 tenaga kuda (elektrik)

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0015589 tenaga kuda (air)

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0015812 pferdestarke

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 3.9683 Btu (IT)/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.066139 Btu (IT)/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0011023 Btu (IT)/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 3.971 Btu (th)/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.066183 Btu (th)/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.001103 Btu (th)/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0000039683 MBtu (IT)/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.0039683 MBH

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.00033069 ton

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.016667 kilokalori (IT)/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.00027778 kilokalori (IT)/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.0007 kilokalori (th)/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.016678 kilokalori (th)/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.00027796 kilokalori (th)/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,000 kalori (IT)/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 16.667 kalori (IT)/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.27778 kalori (IT)/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,000.7 kalori (th)/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 16.678 kalori (th)/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.27796 kalori (th)/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 3,088 kaki pound-force/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 51.467 kaki pound-force/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.85778 kaki pound-force/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 11,630,000 erg/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.001163 kilovolt ampere

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.163 volt ampere

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.163 newton meter/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.163 joule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1.163e-9 gigajoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.000001163 megajoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.001163 kilojoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.01163 hektojoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.1163 dekajoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 11.63 desijoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 116.3 centijoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163 milijoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163,000 mikrojoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163,000,000 nanojoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 1,163,000,000,000 pikojoule/detik

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 4,186.8 joule/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 69.78 joule/menit

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 4.1868 kilojoule/jam

1 kilokalori (IT)/jam sama dengan 0.06978 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/menit ke Kilokalori (IT)/jam (ft lbf/m ke kcal/h):

Tabel Konversi Kaki pound-force/menit ke Kilokalori (IT)/jam (ft lbf/m ke kcal/h)

kaki pound-force/menit (ft lbf/m) kilokalori (IT)/jam (kcal/h)
0.01 ft lbf/m 0.0001943 kcal/h
0.1 ft lbf/m 0.001943 kcal/h
1 ft lbf/m 0.01943 kcal/h
2 ft lbf/m 0.03886 kcal/h
3 ft lbf/m 0.05829 kcal/h
4 ft lbf/m 0.07772 kcal/h
5 ft lbf/m 0.097149 kcal/h
6 ft lbf/m 0.11658 kcal/h
7 ft lbf/m 0.13601 kcal/h
8 ft lbf/m 0.15544 kcal/h
9 ft lbf/m 0.17487 kcal/h
10 ft lbf/m 0.1943 kcal/h
20 ft lbf/m 0.3886 kcal/h
25 ft lbf/m 0.48575 kcal/h
50 ft lbf/m 0.97149 kcal/h
75 ft lbf/m 1.4572 kcal/h
100 ft lbf/m 1.943 kcal/h
250 ft lbf/m 4.8575 kcal/h
500 ft lbf/m 9.7149 kcal/h
750 ft lbf/m 14.572 kcal/h
1,000 ft lbf/m 19.43 kcal/h
100,000 ft lbf/m 1,943 kcal/h
1,000,000,000 ft lbf/m 19,430,000 kcal/h
1,000,000,000,000 ft lbf/m 19,430,000,000 kcal/h

Tabel Konversi Kilokalori (IT)/jam ke Kaki pound-force/menit (kcal/h ke ft lbf/m)

kilokalori (IT)/jam (kcal/h) kaki pound-force/menit (ft lbf/m)
0.01 kcal/h 0.51467 ft lbf/m
0.1 kcal/h 5.1467 ft lbf/m
1 kcal/h 51.467 ft lbf/m
2 kcal/h 102.93 ft lbf/m
3 kcal/h 154.4 ft lbf/m
4 kcal/h 205.87 ft lbf/m
5 kcal/h 257.34 ft lbf/m
6 kcal/h 308.8 ft lbf/m
7 kcal/h 360.27 ft lbf/m
8 kcal/h 411.74 ft lbf/m
9 kcal/h 463.2 ft lbf/m
10 kcal/h 514.67 ft lbf/m
20 kcal/h 1,029.3 ft lbf/m
25 kcal/h 1,286.7 ft lbf/m
50 kcal/h 2,573.4 ft lbf/m
75 kcal/h 3,860 ft lbf/m
100 kcal/h 5,146.7 ft lbf/m
250 kcal/h 12,867 ft lbf/m
500 kcal/h 25,734 ft lbf/m
750 kcal/h 38,600 ft lbf/m
1,000 kcal/h 51,467 ft lbf/m
100,000 kcal/h 5,146,700 ft lbf/m
1,000,000,000 kcal/h 51,467,000,000 ft lbf/m
1,000,000,000,000 kcal/h 51,467,000,000,000 ft lbf/m

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/menit ke Kilokalori (IT)/jam (ft lbf/m ke kcal/h)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/menit ke kilokalori (IT)/jam (37 ft lbf/m ke kcal/h).
  2. 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.01943 kilokalori (IT)/jam (1 ft lbf/m setara dengan 0.01943 kcal/h).
  3. 37 kaki pound-force/menit (ft lbf/m) setara dengan 37 dikalikan dengan 0.01943 kilokalori (IT)/jam (kcal/h).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/menit setara dengan 0.71891 kilokalori (IT)/jam (37 ft lbf/m setara dengan 0.71891 kcal/h).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸