Konversi kaki pound-force/menit ke miliwatt (ft lbf/m ke mW)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • miliwatt [mW]
  • kaki pound-force/menit [ft lbf/m]
Copy
_
Copy
  • miliwatt [mW]
  • kaki pound-force/menit [ft lbf/m]

Kaki pound-force/menit ke Miliwatt (ft lbf/m ke mW)

Kaki pound-force/menit (Simbol atau Singkatan: ft lbf/m)

Kaki pound-force/menit adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/menit disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/m. Nilai dari 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.022597 watt. Dalam hubungannya dengan miliwatt, 1 kaki pound-force/menit setara dengan 22.597 miliwatt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 watt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-8 megawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000,000 pikowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000 nanowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597 mikrowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22.597 miliwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597 centiwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.22597 desiwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0022597 dekawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00022597 hektowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-11 gigawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030303 tenaga kuda

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030723 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000023036 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030291 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030289 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030723 pferdestarke

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.077104 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.077156 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0012859 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000021432 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 7.7103e-8 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000077104 MBH

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000064253 ton

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.01943 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.019443 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 19.43 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.32383 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 19.443 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.32405 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0054008 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 60 kaki pound-force/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.016667 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 225,970 erg/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 volt ampere

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 newton meter/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 joule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-11 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-8 megajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00022597 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0022597 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.22597 desijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597 centijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22.597 milijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 81.349 joule/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 1.3558 joule/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.081349 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0013558 kilojoule/menit

Miliwatt (Simbol atau Singkatan: mW)

Miliwatt adalah suatu satuan dari besaran daya. Miliwatt disingkat atau disimbolkan dengan mW. Nilai dari 1 miliwatt setara dengan 0.001 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/menit, 1 miliwatt setara dengan 0.044254 kaki pound-force/menit.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 miliwatt sama dengan 0.001 watt

1 miliwatt sama dengan 0.000001 kilowatt

1 miliwatt sama dengan 1e-9 megawatt

1 miliwatt sama dengan 1,000,000,000 pikowatt

1 miliwatt sama dengan 1,000,000 nanowatt

1 miliwatt sama dengan 1,000 mikrowatt

1 miliwatt sama dengan 0.1 centiwatt

1 miliwatt sama dengan 0.01 desiwatt

1 miliwatt sama dengan 0.0001 dekawatt

1 miliwatt sama dengan 0.00001 hektowatt

1 miliwatt sama dengan 1e-12 gigawatt

1 miliwatt sama dengan 0.000001341 tenaga kuda

1 miliwatt sama dengan 0.0000013596 tenaga kuda (metrik)

1 miliwatt sama dengan 1.0194e-7 tenaga kuda (boiler)

1 miliwatt sama dengan 0.0000013405 tenaga kuda (elektrik)

1 miliwatt sama dengan 0.0000013404 tenaga kuda (air)

1 miliwatt sama dengan 0.0000013596 pferdestarke

1 miliwatt sama dengan 0.0034121 Btu (IT)/jam

1 miliwatt sama dengan 0.000056869 Btu (IT)/menit

1 miliwatt sama dengan 9.4782e-7 Btu (IT)/detik

1 miliwatt sama dengan 0.0034144 Btu (th)/jam

1 miliwatt sama dengan 0.000056907 Btu (th)/menit

1 miliwatt sama dengan 9.4845e-7 Btu (th)/detik

1 miliwatt sama dengan 3.4121e-9 MBtu (IT)/jam

1 miliwatt sama dengan 0.0000034121 MBH

1 miliwatt sama dengan 2.8435e-7 ton

1 miliwatt sama dengan 0.00085985 kilokalori (IT)/jam

1 miliwatt sama dengan 0.000014331 kilokalori (IT)/menit

1 miliwatt sama dengan 2.3885e-7 kilokalori (IT)/detik

1 miliwatt sama dengan 0.00086042 kilokalori (th)/jam

1 miliwatt sama dengan 0.00001434 kilokalori (th)/menit

1 miliwatt sama dengan 2.3901e-7 kilokalori (th)/detik

1 miliwatt sama dengan 0.85985 kalori (IT)/jam

1 miliwatt sama dengan 0.014331 kalori (IT)/menit

1 miliwatt sama dengan 0.00023885 kalori (IT)/detik

1 miliwatt sama dengan 0.86042 kalori (th)/jam

1 miliwatt sama dengan 0.01434 kalori (th)/menit

1 miliwatt sama dengan 0.00023901 kalori (th)/detik

1 miliwatt sama dengan 2.6552 kaki pound-force/jam

1 miliwatt sama dengan 0.044254 kaki pound-force/menit

1 miliwatt sama dengan 0.00073756 kaki pound-force/detik

1 miliwatt sama dengan 10,000 erg/detik

1 miliwatt sama dengan 0.000001 kilovolt ampere

1 miliwatt sama dengan 0.001 volt ampere

1 miliwatt sama dengan 0.001 newton meter/detik

1 miliwatt sama dengan 0.001 joule/detik

1 miliwatt sama dengan 1e-12 gigajoule/detik

1 miliwatt sama dengan 1e-9 megajoule/detik

1 miliwatt sama dengan 0.000001 kilojoule/detik

1 miliwatt sama dengan 0.00001 hektojoule/detik

1 miliwatt sama dengan 0.0001 dekajoule/detik

1 miliwatt sama dengan 0.01 desijoule/detik

1 miliwatt sama dengan 0.1 centijoule/detik

1 miliwatt sama dengan 1 milijoule/detik

1 miliwatt sama dengan 1,000 mikrojoule/detik

1 miliwatt sama dengan 1,000,000 nanojoule/detik

1 miliwatt sama dengan 1,000,000,000 pikojoule/detik

1 miliwatt sama dengan 3.6 joule/jam

1 miliwatt sama dengan 0.06 joule/menit

1 miliwatt sama dengan 0.0036 kilojoule/jam

1 miliwatt sama dengan 0.00006 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/menit ke Miliwatt (ft lbf/m ke mW):

Tabel Konversi Kaki pound-force/menit ke Miliwatt (ft lbf/m ke mW)

kaki pound-force/menit (ft lbf/m) miliwatt (mW)
0.01 ft lbf/m 0.22597 mW
0.1 ft lbf/m 2.2597 mW
1 ft lbf/m 22.597 mW
2 ft lbf/m 45.194 mW
3 ft lbf/m 67.791 mW
4 ft lbf/m 90.388 mW
5 ft lbf/m 112.98 mW
6 ft lbf/m 135.58 mW
7 ft lbf/m 158.18 mW
8 ft lbf/m 180.78 mW
9 ft lbf/m 203.37 mW
10 ft lbf/m 225.97 mW
20 ft lbf/m 451.94 mW
25 ft lbf/m 564.92 mW
50 ft lbf/m 1,129.8 mW
75 ft lbf/m 1,694.8 mW
100 ft lbf/m 2,259.7 mW
250 ft lbf/m 5,649.2 mW
500 ft lbf/m 11,298 mW
750 ft lbf/m 16,948 mW
1,000 ft lbf/m 22,597 mW
100,000 ft lbf/m 2,259,700 mW
1,000,000,000 ft lbf/m 22,597,000,000 mW
1,000,000,000,000 ft lbf/m 22,597,000,000,000 mW

Tabel Konversi Miliwatt ke Kaki pound-force/menit (mW ke ft lbf/m)

miliwatt (mW) kaki pound-force/menit (ft lbf/m)
0.01 mW 0.00044254 ft lbf/m
0.1 mW 0.0044254 ft lbf/m
1 mW 0.044254 ft lbf/m
2 mW 0.088507 ft lbf/m
3 mW 0.13276 ft lbf/m
4 mW 0.17701 ft lbf/m
5 mW 0.22127 ft lbf/m
6 mW 0.26552 ft lbf/m
7 mW 0.30978 ft lbf/m
8 mW 0.35403 ft lbf/m
9 mW 0.39828 ft lbf/m
10 mW 0.44254 ft lbf/m
20 mW 0.88507 ft lbf/m
25 mW 1.1063 ft lbf/m
50 mW 2.2127 ft lbf/m
75 mW 3.319 ft lbf/m
100 mW 4.4254 ft lbf/m
250 mW 11.063 ft lbf/m
500 mW 22.127 ft lbf/m
750 mW 33.19 ft lbf/m
1,000 mW 44.254 ft lbf/m
100,000 mW 4,425.4 ft lbf/m
1,000,000,000 mW 44,254,000 ft lbf/m
1,000,000,000,000 mW 44,254,000,000 ft lbf/m

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/menit ke Miliwatt (ft lbf/m ke mW)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/menit ke miliwatt (37 ft lbf/m ke mW).
  2. 1 kaki pound-force/menit setara dengan 22.597 miliwatt (1 ft lbf/m setara dengan 22.597 mW).
  3. 37 kaki pound-force/menit (ft lbf/m) setara dengan 37 dikalikan dengan 22.597 miliwatt (mW).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/menit setara dengan 836.09 miliwatt (37 ft lbf/m setara dengan 836.09 mW).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸