Konversi kaki pound-force/detik ke Btu (th)/jam (ft lbf/s ke Btu (th)/h)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • Btu (th)/jam [Btu (th)/h]
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]
Copy
_
Copy
  • Btu (th)/jam [Btu (th)/h]
  • kaki pound-force/detik [ft lbf/s]

Kaki pound-force/detik ke Btu (th)/jam (ft lbf/s ke Btu (th)/h)

Kaki pound-force/detik (Simbol atau Singkatan: ft lbf/s)

Kaki pound-force/detik adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/detik disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/s. Nilai dari 1 kaki pound-force/detik setara dengan 1.3558 watt. Dalam hubungannya dengan Btu (th)/jam, 1 kaki pound-force/detik setara dengan 4.6293 Btu (th)/jam.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 watt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 miliwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desiwatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektowatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigawatt

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018182 tenaga kuda

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00013821 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018175 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018173 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0018434 pferdestarke

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6262 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077104 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.6293 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.077156 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0012859 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000046262 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0046262 MBH

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00038552 ton

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1658 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.01943 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.1666 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.019443 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,165.8 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.43 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32383 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,166.6 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 19.443 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.32405 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 3,600 kaki pound-force/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 60 kaki pound-force/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13,558,000 erg/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 volt ampere

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 newton meter/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558 joule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1.3558e-9 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0000013558 megajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.0013558 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.013558 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.13558 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 13.558 desijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 135.58 centijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355.8 milijoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 1,355,800,000,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4,880.9 joule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 81.349 joule/menit

1 kaki pound-force/detik sama dengan 4.8809 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/detik sama dengan 0.081349 kilojoule/menit

Btu (th)/jam (Simbol atau Singkatan: Btu (th)/h)

Btu (th)/jam adalah suatu satuan dari besaran daya. Btu (th)/jam disingkat atau disimbolkan dengan Btu (th)/h. Nilai dari 1 Btu (th)/jam setara dengan 0.29287 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/detik, 1 Btu (th)/jam setara dengan 0.21601 kaki pound-force/detik.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.29287 watt

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.00029287 kilowatt

1 Btu (th)/jam sama dengan 2.9287e-7 megawatt

1 Btu (th)/jam sama dengan 292,870,000,000 pikowatt

1 Btu (th)/jam sama dengan 292,870,000 nanowatt

1 Btu (th)/jam sama dengan 292,870 mikrowatt

1 Btu (th)/jam sama dengan 292.87 miliwatt

1 Btu (th)/jam sama dengan 29.287 centiwatt

1 Btu (th)/jam sama dengan 2.9287 desiwatt

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.029287 dekawatt

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.0029287 hektowatt

1 Btu (th)/jam sama dengan 2.9287e-10 gigawatt

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.00039275 tenaga kuda

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.0003982 tenaga kuda (metrik)

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.000029856 tenaga kuda (boiler)

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.00039259 tenaga kuda (elektrik)

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.00039257 tenaga kuda (air)

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.0003982 pferdestarke

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.99933 Btu (IT)/jam

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.016656 Btu (IT)/menit

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.00027759 Btu (IT)/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.016667 Btu (th)/menit

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.00027778 Btu (th)/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 9.9932e-7 MBtu (IT)/jam

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.00099933 MBH

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.000083278 ton

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.25183 kilokalori (IT)/jam

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.0041971 kilokalori (IT)/menit

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.000069952 kilokalori (IT)/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.252 kilokalori (th)/jam

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.0041999 kilokalori (th)/menit

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.000069999 kilokalori (th)/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 251.83 kalori (IT)/jam

1 Btu (th)/jam sama dengan 4.1971 kalori (IT)/menit

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.069952 kalori (IT)/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 252 kalori (th)/jam

1 Btu (th)/jam sama dengan 4.1999 kalori (th)/menit

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.069999 kalori (th)/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 777.65 kaki pound-force/jam

1 Btu (th)/jam sama dengan 12.961 kaki pound-force/menit

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.21601 kaki pound-force/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 2,928,700 erg/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.00029287 kilovolt ampere

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.29287 volt ampere

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.29287 newton meter/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.29287 joule/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 2.9287e-10 gigajoule/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 2.9287e-7 megajoule/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.00029287 kilojoule/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.0029287 hektojoule/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.029287 dekajoule/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 2.9287 desijoule/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 29.287 centijoule/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 292.87 milijoule/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 292,870 mikrojoule/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 292,870,000 nanojoule/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 292,870,000,000 pikojoule/detik

1 Btu (th)/jam sama dengan 1,054.3 joule/jam

1 Btu (th)/jam sama dengan 17.572 joule/menit

1 Btu (th)/jam sama dengan 1.0543 kilojoule/jam

1 Btu (th)/jam sama dengan 0.017572 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/detik ke Btu (th)/jam (ft lbf/s ke Btu (th)/h):

Tabel Konversi Kaki pound-force/detik ke Btu (th)/jam (ft lbf/s ke Btu (th)/h)

kaki pound-force/detik (ft lbf/s) Btu (th)/jam (Btu (th)/h)
0.01 ft lbf/s 0.046293 Btu (th)/h
0.1 ft lbf/s 0.46293 Btu (th)/h
1 ft lbf/s 4.6293 Btu (th)/h
2 ft lbf/s 9.2587 Btu (th)/h
3 ft lbf/s 13.888 Btu (th)/h
4 ft lbf/s 18.517 Btu (th)/h
5 ft lbf/s 23.147 Btu (th)/h
6 ft lbf/s 27.776 Btu (th)/h
7 ft lbf/s 32.405 Btu (th)/h
8 ft lbf/s 37.035 Btu (th)/h
9 ft lbf/s 41.664 Btu (th)/h
10 ft lbf/s 46.293 Btu (th)/h
20 ft lbf/s 92.587 Btu (th)/h
25 ft lbf/s 115.73 Btu (th)/h
50 ft lbf/s 231.47 Btu (th)/h
75 ft lbf/s 347.2 Btu (th)/h
100 ft lbf/s 462.93 Btu (th)/h
250 ft lbf/s 1,157.3 Btu (th)/h
500 ft lbf/s 2,314.7 Btu (th)/h
750 ft lbf/s 3,472 Btu (th)/h
1,000 ft lbf/s 4,629.3 Btu (th)/h
100,000 ft lbf/s 462,930 Btu (th)/h
1,000,000,000 ft lbf/s 4,629,300,000 Btu (th)/h
1,000,000,000,000 ft lbf/s 4,629,300,000,000 Btu (th)/h

Tabel Konversi Btu (th)/jam ke Kaki pound-force/detik (Btu (th)/h ke ft lbf/s)

Btu (th)/jam (Btu (th)/h) kaki pound-force/detik (ft lbf/s)
0.01 Btu (th)/h 0.0021601 ft lbf/s
0.1 Btu (th)/h 0.021601 ft lbf/s
1 Btu (th)/h 0.21601 ft lbf/s
2 Btu (th)/h 0.43203 ft lbf/s
3 Btu (th)/h 0.64804 ft lbf/s
4 Btu (th)/h 0.86405 ft lbf/s
5 Btu (th)/h 1.0801 ft lbf/s
6 Btu (th)/h 1.2961 ft lbf/s
7 Btu (th)/h 1.5121 ft lbf/s
8 Btu (th)/h 1.7281 ft lbf/s
9 Btu (th)/h 1.9441 ft lbf/s
10 Btu (th)/h 2.1601 ft lbf/s
20 Btu (th)/h 4.3203 ft lbf/s
25 Btu (th)/h 5.4003 ft lbf/s
50 Btu (th)/h 10.801 ft lbf/s
75 Btu (th)/h 16.201 ft lbf/s
100 Btu (th)/h 21.601 ft lbf/s
250 Btu (th)/h 54.003 ft lbf/s
500 Btu (th)/h 108.01 ft lbf/s
750 Btu (th)/h 162.01 ft lbf/s
1,000 Btu (th)/h 216.01 ft lbf/s
100,000 Btu (th)/h 21,601 ft lbf/s
1,000,000,000 Btu (th)/h 216,010,000 ft lbf/s
1,000,000,000,000 Btu (th)/h 216,010,000,000 ft lbf/s

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/detik ke Btu (th)/jam (ft lbf/s ke Btu (th)/h)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/detik ke Btu (th)/jam (37 ft lbf/s ke Btu (th)/h).
  2. 1 kaki pound-force/detik setara dengan 4.6293 Btu (th)/jam (1 ft lbf/s setara dengan 4.6293 Btu (th)/h).
  3. 37 kaki pound-force/detik (ft lbf/s) setara dengan 37 dikalikan dengan 4.6293 Btu (th)/jam (Btu (th)/h).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/detik setara dengan 171.29 Btu (th)/jam (37 ft lbf/s setara dengan 171.29 Btu (th)/h).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸