Konversi ton-force(long)/kaki2 ke kilopaskal (LT f/ft² ke kPa)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
 • kilopaskal [kPa]
 • ton-force(long)/kaki2 [LT f/ft2]
Copy
_
Copy
 • kilopaskal [kPa]
 • ton-force(long)/kaki2 [LT f/ft2]

Ton-force(long)/kaki2 ke Kilopaskal (LT f/ft2 ke kPa)

Ton-force(long)/kaki2 (Simbol atau Singkatan: LT f/ft2)

Ton-force(long)/kaki2 adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Ton-force(long)/kaki2 disingkat atau disimbolkan dengan LT f/ft2. Nilai dari 1 ton-force(long)/kaki2 setara dengan 107250 paskal. Dalam hubungannya dengan kilopaskal, 1 ton-force(long)/kaki2 setara dengan 107.25 kilopaskal.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250 paskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107.25 kilopaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0725 bar

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 15.555 pon/inci2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.015555 kip/inch2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0585 atmosfir

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0725e-13 exapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0725e-10 petapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0725e-7 terapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.00010725 gigapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.10725 megapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072.5 hektopaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10,725 dekapaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072,500 desipaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10,725,000 centipaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250,000 milipaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250,000,000 mikropaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250,000,000,000 nanopaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250,000,000,000,000 pikopaskal

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107,250 newton/meter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10.725 newton/centimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.10725 newton/milimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 107.25 kilonewton/meter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072,500 dyne/centimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10,937 kilogram-force/meter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0937 kilogram-force/centimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.010937 kilogram-force/milimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,093.7 gram-force/centimeter2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.12 ton-force(short)/kaki2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.0077777 ton-force(short)/inci2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 0.0069444 ton-force(long)/inci2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 2,240 pound-force/kaki2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 15.555 pound-force/inci2

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 804.45 torr

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072.5 milibar

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,072,500 mikrobar

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 80.445 centimeter raksa (0oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 804.45 milimeter raksa (0oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 31.671 inci raksa (32oF)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 31.761 inci raksa (60oF)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1,093.7 centimeter air (4oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 10,937 milimeter air (4oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 430.59 inci air (4oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 35.882 kaki air (4oC)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 431 inci air (60oF)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 35.917 kaki air (60oF)

1 ton-force(long)/kaki2 sama dengan 1.0937 atm teknikal

Kilopaskal (Simbol atau Singkatan: kPa)

Kilopaskal adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Kilopaskal disingkat atau disimbolkan dengan kPa. Nilai dari 1 kilopaskal setara dengan 1000 paskal. Dalam hubungannya dengan ton-force(long)/kaki2, 1 kilopaskal setara dengan 0.0093239 ton-force(long)/kaki2.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilopaskal sama dengan 1,000 paskal

1 kilopaskal sama dengan 0.01 bar

1 kilopaskal sama dengan 0.14504 pon/inci2

1 kilopaskal sama dengan 0.00014504 kip/inch2

1 kilopaskal sama dengan 0.0098692 atmosfir

1 kilopaskal sama dengan 1e-15 exapaskal

1 kilopaskal sama dengan 1e-12 petapaskal

1 kilopaskal sama dengan 1e-9 terapaskal

1 kilopaskal sama dengan 0.000001 gigapaskal

1 kilopaskal sama dengan 0.001 megapaskal

1 kilopaskal sama dengan 10 hektopaskal

1 kilopaskal sama dengan 100 dekapaskal

1 kilopaskal sama dengan 10,000 desipaskal

1 kilopaskal sama dengan 100,000 centipaskal

1 kilopaskal sama dengan 1,000,000 milipaskal

1 kilopaskal sama dengan 1,000,000,000 mikropaskal

1 kilopaskal sama dengan 1,000,000,000,000 nanopaskal

1 kilopaskal sama dengan 1,000,000,000,000,000 pikopaskal

1 kilopaskal sama dengan 1,000 newton/meter2

1 kilopaskal sama dengan 0.1 newton/centimeter2

1 kilopaskal sama dengan 0.001 newton/milimeter2

1 kilopaskal sama dengan 1 kilonewton/meter2

1 kilopaskal sama dengan 10,000 dyne/centimeter2

1 kilopaskal sama dengan 101.97 kilogram-force/meter2

1 kilopaskal sama dengan 0.010197 kilogram-force/centimeter2

1 kilopaskal sama dengan 0.00010197 kilogram-force/milimeter2

1 kilopaskal sama dengan 10.197 gram-force/centimeter2

1 kilopaskal sama dengan 0.010443 ton-force(short)/kaki2

1 kilopaskal sama dengan 0.000072519 ton-force(short)/inci2

1 kilopaskal sama dengan 0.0093239 ton-force(long)/kaki2

1 kilopaskal sama dengan 0.000064749 ton-force(long)/inci2

1 kilopaskal sama dengan 20.885 pound-force/kaki2

1 kilopaskal sama dengan 0.14504 pound-force/inci2

1 kilopaskal sama dengan 7.5006 torr

1 kilopaskal sama dengan 10 milibar

1 kilopaskal sama dengan 10,000 mikrobar

1 kilopaskal sama dengan 0.75006 centimeter raksa (0oC)

1 kilopaskal sama dengan 7.5006 milimeter raksa (0oC)

1 kilopaskal sama dengan 0.2953 inci raksa (32oF)

1 kilopaskal sama dengan 0.29613 inci raksa (60oF)

1 kilopaskal sama dengan 10.197 centimeter air (4oC)

1 kilopaskal sama dengan 101.97 milimeter air (4oC)

1 kilopaskal sama dengan 4.0147 inci air (4oC)

1 kilopaskal sama dengan 0.33456 kaki air (4oC)

1 kilopaskal sama dengan 4.0186 inci air (60oF)

1 kilopaskal sama dengan 0.33488 kaki air (60oF)

1 kilopaskal sama dengan 0.010197 atm teknikal

Cara Konversi Ton-force(long)/kaki2 ke Kilopaskal (LT f/ft2 ke kPa):

Tabel Konversi Ton-force(long)/kaki2 ke Kilopaskal (LT f/ft2 ke kPa)

ton-force(long)/kaki2 (LT f/ft2) kilopaskal (kPa)
0.01 LT f/ft2 1.0725 kPa
0.1 LT f/ft2 10.725 kPa
1 LT f/ft2 107.25 kPa
2 LT f/ft2 214.5 kPa
3 LT f/ft2 321.75 kPa
4 LT f/ft2 429.01 kPa
5 LT f/ft2 536.26 kPa
6 LT f/ft2 643.51 kPa
7 LT f/ft2 750.76 kPa
8 LT f/ft2 858.01 kPa
9 LT f/ft2 965.26 kPa
10 LT f/ft2 1,072.5 kPa
20 LT f/ft2 2,145 kPa
25 LT f/ft2 2,681.3 kPa
50 LT f/ft2 5,362.6 kPa
75 LT f/ft2 8,043.8 kPa
100 LT f/ft2 10,725 kPa
250 LT f/ft2 26,813 kPa
500 LT f/ft2 53,626 kPa
750 LT f/ft2 80,438 kPa
1,000 LT f/ft2 107,250 kPa
100,000 LT f/ft2 10,725,000 kPa
1,000,000,000 LT f/ft2 107,250,000,000 kPa
1,000,000,000,000 LT f/ft2 107,250,000,000,000 kPa

Tabel Konversi Kilopaskal ke Ton-force(long)/kaki2 (kPa ke LT f/ft2)

kilopaskal (kPa) ton-force(long)/kaki2 (LT f/ft2)
0.01 kPa 0.000093239 LT f/ft2
0.1 kPa 0.00093239 LT f/ft2
1 kPa 0.0093239 LT f/ft2
2 kPa 0.018648 LT f/ft2
3 kPa 0.027972 LT f/ft2
4 kPa 0.037296 LT f/ft2
5 kPa 0.04662 LT f/ft2
6 kPa 0.055943 LT f/ft2
7 kPa 0.065267 LT f/ft2
8 kPa 0.074591 LT f/ft2
9 kPa 0.083915 LT f/ft2
10 kPa 0.093239 LT f/ft2
20 kPa 0.18648 LT f/ft2
25 kPa 0.2331 LT f/ft2
50 kPa 0.4662 LT f/ft2
75 kPa 0.69929 LT f/ft2
100 kPa 0.93239 LT f/ft2
250 kPa 2.331 LT f/ft2
500 kPa 4.662 LT f/ft2
750 kPa 6.9929 LT f/ft2
1,000 kPa 9.3239 LT f/ft2
100,000 kPa 932.39 LT f/ft2
1,000,000,000 kPa 9,323,900 LT f/ft2
1,000,000,000,000 kPa 9,323,900,000 LT f/ft2

Langkah-langkah Konversi Ton-force(long)/kaki2 ke Kilopaskal (LT f/ft2 ke kPa)

 1. Contoh Soal: Konversi 85 ton-force(long)/kaki2 ke kilopaskal (85 LT f/ft2 ke kPa). Maka:
  Contoh konversi ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> ke kilopaskal (LT f/ft<sup>2</sup> ke kPa)
  Dengan x adalah nilai dalam kilopaskal (kPa) yang dicari
 2. 1 ton-force(long)/kaki2 setara dengan 107.25 kilopaskal (1 LT f/ft2 setara dengan 107.25 kPa). Atau:
  1 ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> setara dengan 107.25 kilopaskal (1 LT f/ft<sup>2</sup> setara dengan 107.25 kPa)
 3. 85 ton-force(long)/kaki2 (LT f/ft2) setara dengan 85 dikalikan dengan 107.25 kilopaskal (kPa). Atau:
  Cara konversi ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> ke kilopaskal (LT f/ft<sup>2</sup> ke kPa): 85 ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> (LT f/ft<sup>2</sup>) setara dengan 85 dikalikan dengan 107.25 kilopaskal (kPa)
 4. Diperoleh 85 ton-force(long)/kaki2 setara dengan 9116.4 kilopaskal (85 LT f/ft2 setara dengan 9116.4 kPa). Atau:
  85 ton-force(long)/kaki<sup>2</sup> setara dengan 9116.4 kilopaskal (85 LT f/ft<sup>2</sup> setara dengan 9116.4 kPa)
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸