Konversi kalori (IT)/(detik*cm*°C) ke kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) (cal(IT)/(s*cm*°C) ke kcal(IT)/(h*m*°C))

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kalori (IT)/(detik*cm*°C) [cal(IT)/(s*cm*°C)]
  • kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) [kcal(IT)/(h*m*°C)]
Copy
_
Copy
  • kalori (IT)/(detik*cm*°C) [cal(IT)/(s*cm*°C)]
  • kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) [kcal(IT)/(h*m*°C)]

Kalori (IT)/(detik*cm*°C) ke Kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) (cal(IT)/(s*cm*°C) ke kcal(IT)/(h*m*°C))

Kalori (IT)/(detik*cm*°C) (Simbol atau Singkatan: cal(IT)/(s*cm*°C))

Kalori (IT)/(detik*cm*°C) adalah suatu satuan dari besaran konduktifitas termal. Kalori (IT)/(detik*cm*°C) disingkat atau disimbolkan dengan cal(IT)/(s*cm*°C). Nilai dari 1 kalori (IT)/(detik*cm*°C) setara dengan 418.68 watt/(meter*K). Dalam hubungannya dengan kilokalori (IT)/(jam*meter*°C), 1 kalori (IT)/(detik*cm*°C) setara dengan 360 kilokalori (IT)/(jam*meter*°C).

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kalori (IT)/(detik*cm*°C) sama dengan 418.68 watt/(meter*K)

1 kalori (IT)/(detik*cm*°C) sama dengan 4.1868 watt/(centimeter*°C)

1 kalori (IT)/(detik*cm*°C) sama dengan 0.41868 kilowatt/(meter*K)

1 kalori (IT)/(detik*cm*°C) sama dengan 1.0007 kalori (th)/(detik*cm*°C)

1 kalori (IT)/(detik*cm*°C) sama dengan 360 kilokalori (IT)/(jam*meter*°C)

1 kalori (IT)/(detik*cm*°C) sama dengan 360.24 kilokalori (th)/(jam*meter*°C)

1 kalori (IT)/(detik*cm*°C) sama dengan 0.80636 Btu(IT) inci/(detik*kaki²*°F)

1 kalori (IT)/(detik*cm*°C) sama dengan 0.8069 Btu(th) inci/(detik*kaki²*°F)

1 kalori (IT)/(detik*cm*°C) sama dengan 241.91 Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F)

1 kalori (IT)/(detik*cm*°C) sama dengan 242.07 Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F)

1 kalori (IT)/(detik*cm*°C) sama dengan 2,902.9 Btu(IT) inci/(jam*kaki²*°F)

1 kalori (IT)/(detik*cm*°C) sama dengan 2,904.8 Btu(th) inci/(jam*kaki²*°F)

Kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) (Simbol atau Singkatan: kcal(IT)/(h*m*°C))

Kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) adalah suatu satuan dari besaran konduktifitas termal. Kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) disingkat atau disimbolkan dengan kcal(IT)/(h*m*°C). Nilai dari 1 kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) setara dengan 1.163 watt/(meter*K). Dalam hubungannya dengan kalori (IT)/(detik*cm*°C), 1 kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) setara dengan 0.0027778 kalori (IT)/(detik*cm*°C).

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) sama dengan 1.163 watt/(meter*K)

1 kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) sama dengan 0.01163 watt/(centimeter*°C)

1 kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) sama dengan 0.001163 kilowatt/(meter*K)

1 kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) sama dengan 0.0027796 kalori (th)/(detik*cm*°C)

1 kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) sama dengan 0.0027778 kalori (IT)/(detik*cm*°C)

1 kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) sama dengan 1.0007 kilokalori (th)/(jam*meter*°C)

1 kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) sama dengan 0.0022399 Btu(IT) inci/(detik*kaki²*°F)

1 kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) sama dengan 0.0022414 Btu(th) inci/(detik*kaki²*°F)

1 kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) sama dengan 0.67197 Btu(IT) kaki/(jam*kaki²*°F)

1 kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) sama dengan 0.67242 Btu(th) kaki/(jam*kaki²*°F)

1 kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) sama dengan 8.0636 Btu(IT) inci/(jam*kaki²*°F)

1 kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) sama dengan 8.069 Btu(th) inci/(jam*kaki²*°F)

Cara Konversi Kalori (IT)/(detik*cm*°C) ke Kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) (cal(IT)/(s*cm*°C) ke kcal(IT)/(h*m*°C)):

Tabel Konversi Kalori (IT)/(detik*cm*°C) ke Kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) (cal(IT)/(s*cm*°C) ke kcal(IT)/(h*m*°C))

kalori (IT)/(detik*cm*°C) (cal(IT)/(s*cm*°C)) kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) (kcal(IT)/(h*m*°C))
0.01 cal(IT)/(s*cm*°C) 3.6 kcal(IT)/(h*m*°C)
0.1 cal(IT)/(s*cm*°C) 36 kcal(IT)/(h*m*°C)
1 cal(IT)/(s*cm*°C) 360 kcal(IT)/(h*m*°C)
2 cal(IT)/(s*cm*°C) 720 kcal(IT)/(h*m*°C)
3 cal(IT)/(s*cm*°C) 1,080 kcal(IT)/(h*m*°C)
4 cal(IT)/(s*cm*°C) 1,440 kcal(IT)/(h*m*°C)
5 cal(IT)/(s*cm*°C) 1,800 kcal(IT)/(h*m*°C)
6 cal(IT)/(s*cm*°C) 2,160 kcal(IT)/(h*m*°C)
7 cal(IT)/(s*cm*°C) 2,520 kcal(IT)/(h*m*°C)
8 cal(IT)/(s*cm*°C) 2,880 kcal(IT)/(h*m*°C)
9 cal(IT)/(s*cm*°C) 3,240 kcal(IT)/(h*m*°C)
10 cal(IT)/(s*cm*°C) 3,600 kcal(IT)/(h*m*°C)
20 cal(IT)/(s*cm*°C) 7,200 kcal(IT)/(h*m*°C)
25 cal(IT)/(s*cm*°C) 9,000 kcal(IT)/(h*m*°C)
50 cal(IT)/(s*cm*°C) 18,000 kcal(IT)/(h*m*°C)
75 cal(IT)/(s*cm*°C) 27,000 kcal(IT)/(h*m*°C)
100 cal(IT)/(s*cm*°C) 36,000 kcal(IT)/(h*m*°C)
250 cal(IT)/(s*cm*°C) 90,000 kcal(IT)/(h*m*°C)
500 cal(IT)/(s*cm*°C) 180,000 kcal(IT)/(h*m*°C)
750 cal(IT)/(s*cm*°C) 270,000 kcal(IT)/(h*m*°C)
1,000 cal(IT)/(s*cm*°C) 360,000 kcal(IT)/(h*m*°C)
100,000 cal(IT)/(s*cm*°C) 36,000,000 kcal(IT)/(h*m*°C)
1,000,000,000 cal(IT)/(s*cm*°C) 360,000,000,000 kcal(IT)/(h*m*°C)
1,000,000,000,000 cal(IT)/(s*cm*°C) 360,000,000,000,000 kcal(IT)/(h*m*°C)

Tabel Konversi Kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) ke Kalori (IT)/(detik*cm*°C) (kcal(IT)/(h*m*°C) ke cal(IT)/(s*cm*°C))

kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) (kcal(IT)/(h*m*°C)) kalori (IT)/(detik*cm*°C) (cal(IT)/(s*cm*°C))
0.01 kcal(IT)/(h*m*°C) 0.000027778 cal(IT)/(s*cm*°C)
0.1 kcal(IT)/(h*m*°C) 0.00027778 cal(IT)/(s*cm*°C)
1 kcal(IT)/(h*m*°C) 0.0027778 cal(IT)/(s*cm*°C)
2 kcal(IT)/(h*m*°C) 0.0055556 cal(IT)/(s*cm*°C)
3 kcal(IT)/(h*m*°C) 0.0083333 cal(IT)/(s*cm*°C)
4 kcal(IT)/(h*m*°C) 0.011111 cal(IT)/(s*cm*°C)
5 kcal(IT)/(h*m*°C) 0.013889 cal(IT)/(s*cm*°C)
6 kcal(IT)/(h*m*°C) 0.016667 cal(IT)/(s*cm*°C)
7 kcal(IT)/(h*m*°C) 0.019444 cal(IT)/(s*cm*°C)
8 kcal(IT)/(h*m*°C) 0.022222 cal(IT)/(s*cm*°C)
9 kcal(IT)/(h*m*°C) 0.025 cal(IT)/(s*cm*°C)
10 kcal(IT)/(h*m*°C) 0.027778 cal(IT)/(s*cm*°C)
20 kcal(IT)/(h*m*°C) 0.055556 cal(IT)/(s*cm*°C)
25 kcal(IT)/(h*m*°C) 0.069444 cal(IT)/(s*cm*°C)
50 kcal(IT)/(h*m*°C) 0.13889 cal(IT)/(s*cm*°C)
75 kcal(IT)/(h*m*°C) 0.20833 cal(IT)/(s*cm*°C)
100 kcal(IT)/(h*m*°C) 0.27778 cal(IT)/(s*cm*°C)
250 kcal(IT)/(h*m*°C) 0.69444 cal(IT)/(s*cm*°C)
500 kcal(IT)/(h*m*°C) 1.3889 cal(IT)/(s*cm*°C)
750 kcal(IT)/(h*m*°C) 2.0833 cal(IT)/(s*cm*°C)
1,000 kcal(IT)/(h*m*°C) 2.7778 cal(IT)/(s*cm*°C)
100,000 kcal(IT)/(h*m*°C) 277.78 cal(IT)/(s*cm*°C)
1,000,000,000 kcal(IT)/(h*m*°C) 2,777,800 cal(IT)/(s*cm*°C)
1,000,000,000,000 kcal(IT)/(h*m*°C) 2,777,800,000 cal(IT)/(s*cm*°C)

Langkah-langkah Konversi Kalori (IT)/(detik*cm*°C) ke Kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) (cal(IT)/(s*cm*°C) ke kcal(IT)/(h*m*°C))

  1. Contoh Soal: Konversi 45 kalori (IT)/(detik*cm*°C) ke kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) (45 cal(IT)/(s*cm*°C) ke kcal(IT)/(h*m*°C)).
  2. 1 kalori (IT)/(detik*cm*°C) setara dengan 360 kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) (1 cal(IT)/(s*cm*°C) setara dengan 360 kcal(IT)/(h*m*°C)).
  3. 45 kalori (IT)/(detik*cm*°C) (cal(IT)/(s*cm*°C)) setara dengan 45 dikalikan dengan 360 kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) (kcal(IT)/(h*m*°C)).
  4. Diperoleh 45 kalori (IT)/(detik*cm*°C) setara dengan 16200 kilokalori (IT)/(jam*meter*°C) (45 cal(IT)/(s*cm*°C) setara dengan 16200 kcal(IT)/(h*m*°C)).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸