Konversi tenaga kuda (elektrik) ke mikrowatt (hp electric ke µW)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • mikrowatt [µW]
  • tenaga kuda (elektrik) [hp electric]
Copy
_
Copy
  • mikrowatt [µW]
  • tenaga kuda (elektrik) [hp electric]

Tenaga kuda (elektrik) ke Mikrowatt (hp electric ke µW)

Tenaga kuda (elektrik) (Simbol atau Singkatan: hp electric)

Tenaga kuda (elektrik) adalah suatu satuan dari besaran daya. Tenaga kuda (elektrik) disingkat atau disimbolkan dengan hp electric. Nilai dari 1 tenaga kuda (elektrik) setara dengan 746 watt. Dalam hubungannya dengan mikrowatt, 1 tenaga kuda (elektrik) setara dengan 746000000 mikrowatt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746 watt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.746 kilowatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.000746 megawatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746,000,000,000,000 pikowatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746,000,000,000 nanowatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746,000,000 mikrowatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746,000 miliwatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 74,600 centiwatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 7,460 desiwatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 74.6 dekawatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 7.46 hektowatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 7.46e-7 gigawatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 1.0004 tenaga kuda

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 1.0143 tenaga kuda (metrik)

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.076049 tenaga kuda (boiler)

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.99994 tenaga kuda (air)

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 1.0143 pferdestarke

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 2,545.5 Btu (IT)/jam

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 42.424 Btu (IT)/menit

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.70707 Btu (IT)/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 2,547.2 Btu (th)/jam

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 42.453 Btu (th)/menit

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.70754 Btu (th)/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.0025454 MBtu (IT)/jam

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 2.5455 MBH

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.21212 ton

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 641.44 kilokalori (IT)/jam

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 10.691 kilokalori (IT)/menit

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.17818 kilokalori (IT)/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 641.87 kilokalori (th)/jam

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 10.698 kilokalori (th)/menit

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.1783 kilokalori (th)/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 641,440 kalori (IT)/jam

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 10,691 kalori (IT)/menit

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 178.18 kalori (IT)/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 641,870 kalori (th)/jam

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 10,698 kalori (th)/menit

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 178.3 kalori (th)/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 1,980,800 kaki pound-force/jam

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 33,013 kaki pound-force/menit

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 550.22 kaki pound-force/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 7,460,000,000 erg/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.746 kilovolt ampere

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746 volt ampere

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746 newton meter/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746 joule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 7.46e-7 gigajoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.000746 megajoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.746 kilojoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 7.46 hektojoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 74.6 dekajoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 7,460 desijoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 74,600 centijoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746,000 milijoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746,000,000 mikrojoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746,000,000,000 nanojoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 2,685,600 joule/jam

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 44,760 joule/menit

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 2,685.6 kilojoule/jam

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 44.76 kilojoule/menit

Mikrowatt (Simbol atau Singkatan: µW)

Mikrowatt adalah suatu satuan dari besaran daya. Mikrowatt disingkat atau disimbolkan dengan µW. Nilai dari 1 mikrowatt setara dengan 0.000001 watt. Dalam hubungannya dengan tenaga kuda (elektrik), 1 mikrowatt setara dengan 1.3405e-9 tenaga kuda (elektrik).

Hubungan dengan satuan lainnya

1 mikrowatt sama dengan 0.000001 watt

1 mikrowatt sama dengan 1e-9 kilowatt

1 mikrowatt sama dengan 1e-12 megawatt

1 mikrowatt sama dengan 1,000,000 pikowatt

1 mikrowatt sama dengan 1,000 nanowatt

1 mikrowatt sama dengan 0.001 miliwatt

1 mikrowatt sama dengan 0.0001 centiwatt

1 mikrowatt sama dengan 0.00001 desiwatt

1 mikrowatt sama dengan 1e-7 dekawatt

1 mikrowatt sama dengan 1e-8 hektowatt

1 mikrowatt sama dengan 1e-15 gigawatt

1 mikrowatt sama dengan 1.341e-9 tenaga kuda

1 mikrowatt sama dengan 1.3596e-9 tenaga kuda (metrik)

1 mikrowatt sama dengan 1.0194e-10 tenaga kuda (boiler)

1 mikrowatt sama dengan 1.3405e-9 tenaga kuda (elektrik)

1 mikrowatt sama dengan 1.3404e-9 tenaga kuda (air)

1 mikrowatt sama dengan 1.3596e-9 pferdestarke

1 mikrowatt sama dengan 0.0000034121 Btu (IT)/jam

1 mikrowatt sama dengan 5.6869e-8 Btu (IT)/menit

1 mikrowatt sama dengan 9.4782e-10 Btu (IT)/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.0000034144 Btu (th)/jam

1 mikrowatt sama dengan 5.6907e-8 Btu (th)/menit

1 mikrowatt sama dengan 9.4845e-10 Btu (th)/detik

1 mikrowatt sama dengan 3.4121e-12 MBtu (IT)/jam

1 mikrowatt sama dengan 3.4121e-9 MBH

1 mikrowatt sama dengan 2.8435e-10 ton

1 mikrowatt sama dengan 8.5985e-7 kilokalori (IT)/jam

1 mikrowatt sama dengan 1.4331e-8 kilokalori (IT)/menit

1 mikrowatt sama dengan 2.3885e-10 kilokalori (IT)/detik

1 mikrowatt sama dengan 8.6042e-7 kilokalori (th)/jam

1 mikrowatt sama dengan 1.434e-8 kilokalori (th)/menit

1 mikrowatt sama dengan 2.3901e-10 kilokalori (th)/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.00085985 kalori (IT)/jam

1 mikrowatt sama dengan 0.000014331 kalori (IT)/menit

1 mikrowatt sama dengan 2.3885e-7 kalori (IT)/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.00086042 kalori (th)/jam

1 mikrowatt sama dengan 0.00001434 kalori (th)/menit

1 mikrowatt sama dengan 2.3901e-7 kalori (th)/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.0026552 kaki pound-force/jam

1 mikrowatt sama dengan 0.000044254 kaki pound-force/menit

1 mikrowatt sama dengan 7.3756e-7 kaki pound-force/detik

1 mikrowatt sama dengan 10 erg/detik

1 mikrowatt sama dengan 1e-9 kilovolt ampere

1 mikrowatt sama dengan 0.000001 volt ampere

1 mikrowatt sama dengan 0.000001 newton meter/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.000001 joule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1e-15 gigajoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1e-12 megajoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1e-9 kilojoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1e-8 hektojoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1e-7 dekajoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.00001 desijoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.0001 centijoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.001 milijoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1 mikrojoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1,000 nanojoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 1,000,000 pikojoule/detik

1 mikrowatt sama dengan 0.0036 joule/jam

1 mikrowatt sama dengan 0.00006 joule/menit

1 mikrowatt sama dengan 0.0000036 kilojoule/jam

1 mikrowatt sama dengan 6e-8 kilojoule/menit

Cara Konversi Tenaga kuda (elektrik) ke Mikrowatt (hp electric ke µW):

Tabel Konversi Tenaga kuda (elektrik) ke Mikrowatt (hp electric ke µW)

tenaga kuda (elektrik) (hp electric) mikrowatt (µW)
0.01 hp electric 7,460,000 µW
0.1 hp electric 74,600,000 µW
1 hp electric 746,000,000 µW
2 hp electric 1,492,000,000 µW
3 hp electric 2,238,000,000 µW
4 hp electric 2,984,000,000 µW
5 hp electric 3,730,000,000 µW
6 hp electric 4,476,000,000 µW
7 hp electric 5,222,000,000 µW
8 hp electric 5,968,000,000 µW
9 hp electric 6,714,000,000 µW
10 hp electric 7,460,000,000 µW
20 hp electric 14,920,000,000 µW
25 hp electric 18,650,000,000 µW
50 hp electric 37,300,000,000 µW
75 hp electric 55,950,000,000 µW
100 hp electric 74,600,000,000 µW
250 hp electric 186,500,000,000 µW
500 hp electric 373,000,000,000 µW
750 hp electric 559,500,000,000 µW
1,000 hp electric 746,000,000,000 µW
100,000 hp electric 74,600,000,000,000 µW
1,000,000,000 hp electric 746,000,000,000,000,000 µW
1,000,000,000,000 hp electric 746,000,000,000,000,000,000 µW

Tabel Konversi Mikrowatt ke Tenaga kuda (elektrik) (µW ke hp electric)

mikrowatt (µW) tenaga kuda (elektrik) (hp electric)
0.01 µW 1.3405e-11 hp electric
0.1 µW 1.3405e-10 hp electric
1 µW 1.3405e-9 hp electric
2 µW 2.681e-9 hp electric
3 µW 4.0214e-9 hp electric
4 µW 5.3619e-9 hp electric
5 µW 6.7024e-9 hp electric
6 µW 8.0429e-9 hp electric
7 µW 9.3834e-9 hp electric
8 µW 1.0724e-8 hp electric
9 µW 1.2064e-8 hp electric
10 µW 1.3405e-8 hp electric
20 µW 2.681e-8 hp electric
25 µW 3.3512e-8 hp electric
50 µW 6.7024e-8 hp electric
75 µW 1.0054e-7 hp electric
100 µW 1.3405e-7 hp electric
250 µW 3.3512e-7 hp electric
500 µW 6.7024e-7 hp electric
750 µW 0.0000010054 hp electric
1,000 µW 0.0000013405 hp electric
100,000 µW 0.00013405 hp electric
1,000,000,000 µW 1.3405 hp electric
1,000,000,000,000 µW 1,340.5 hp electric

Langkah-langkah Konversi Tenaga kuda (elektrik) ke Mikrowatt (hp electric ke µW)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 tenaga kuda (elektrik) ke mikrowatt (37 hp electric ke µW).
  2. 1 tenaga kuda (elektrik) setara dengan 746000000 mikrowatt (1 hp electric setara dengan 746000000 µW).
  3. 37 tenaga kuda (elektrik) (hp electric) setara dengan 37 dikalikan dengan 746000000 mikrowatt (µW).
  4. Diperoleh 37 tenaga kuda (elektrik) setara dengan 27602000000 mikrowatt (37 hp electric setara dengan 27602000000 µW).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸