Konversi kaki pound-force/menit ke tenaga kuda (elektrik) (ft lbf/m ke hp electric)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • tenaga kuda (elektrik) [hp electric]
  • kaki pound-force/menit [ft lbf/m]
Copy
_
Copy
  • tenaga kuda (elektrik) [hp electric]
  • kaki pound-force/menit [ft lbf/m]

Kaki pound-force/menit ke Tenaga kuda (elektrik) (ft lbf/m ke hp electric)

Kaki pound-force/menit (Simbol atau Singkatan: ft lbf/m)

Kaki pound-force/menit adalah suatu satuan dari besaran daya. Kaki pound-force/menit disingkat atau disimbolkan dengan ft lbf/m. Nilai dari 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.022597 watt. Dalam hubungannya dengan tenaga kuda (elektrik), 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.000030291 tenaga kuda (elektrik).

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 watt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-8 megawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000,000 pikowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000 nanowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597 mikrowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22.597 miliwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597 centiwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.22597 desiwatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0022597 dekawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00022597 hektowatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-11 gigawatt

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030303 tenaga kuda

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030723 tenaga kuda (metrik)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000023036 tenaga kuda (boiler)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030291 tenaga kuda (elektrik)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030289 tenaga kuda (air)

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000030723 pferdestarke

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.077104 Btu (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0012851 Btu (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000021418 Btu (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.077156 Btu (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0012859 Btu (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000021432 Btu (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 7.7103e-8 MBtu (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000077104 MBH

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000064253 ton

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.01943 kilokalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00032383 kilokalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000053972 kilokalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.019443 kilokalori (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00032405 kilokalori (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0000054008 kilokalori (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 19.43 kalori (IT)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.32383 kalori (IT)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0053972 kalori (IT)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 19.443 kalori (th)/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.32405 kalori (th)/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0054008 kalori (th)/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 60 kaki pound-force/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.016667 kaki pound-force/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 225,970 erg/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilovolt ampere

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 volt ampere

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 newton meter/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.022597 joule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-11 gigajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597e-8 megajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.000022597 kilojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.00022597 hektojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0022597 dekajoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.22597 desijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 2.2597 centijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22.597 milijoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597 mikrojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000 nanojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 22,597,000,000 pikojoule/detik

1 kaki pound-force/menit sama dengan 81.349 joule/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 1.3558 joule/menit

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.081349 kilojoule/jam

1 kaki pound-force/menit sama dengan 0.0013558 kilojoule/menit

Tenaga kuda (elektrik) (Simbol atau Singkatan: hp electric)

Tenaga kuda (elektrik) adalah suatu satuan dari besaran daya. Tenaga kuda (elektrik) disingkat atau disimbolkan dengan hp electric. Nilai dari 1 tenaga kuda (elektrik) setara dengan 746 watt. Dalam hubungannya dengan kaki pound-force/menit, 1 tenaga kuda (elektrik) setara dengan 33013 kaki pound-force/menit.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746 watt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.746 kilowatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.000746 megawatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746,000,000,000,000 pikowatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746,000,000,000 nanowatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746,000,000 mikrowatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746,000 miliwatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 74,600 centiwatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 7,460 desiwatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 74.6 dekawatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 7.46 hektowatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 7.46e-7 gigawatt

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 1.0004 tenaga kuda

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 1.0143 tenaga kuda (metrik)

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.076049 tenaga kuda (boiler)

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.99994 tenaga kuda (air)

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 1.0143 pferdestarke

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 2,545.5 Btu (IT)/jam

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 42.424 Btu (IT)/menit

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.70707 Btu (IT)/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 2,547.2 Btu (th)/jam

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 42.453 Btu (th)/menit

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.70754 Btu (th)/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.0025454 MBtu (IT)/jam

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 2.5455 MBH

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.21212 ton

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 641.44 kilokalori (IT)/jam

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 10.691 kilokalori (IT)/menit

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.17818 kilokalori (IT)/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 641.87 kilokalori (th)/jam

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 10.698 kilokalori (th)/menit

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.1783 kilokalori (th)/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 641,440 kalori (IT)/jam

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 10,691 kalori (IT)/menit

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 178.18 kalori (IT)/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 641,870 kalori (th)/jam

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 10,698 kalori (th)/menit

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 178.3 kalori (th)/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 1,980,800 kaki pound-force/jam

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 33,013 kaki pound-force/menit

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 550.22 kaki pound-force/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 7,460,000,000 erg/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.746 kilovolt ampere

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746 volt ampere

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746 newton meter/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746 joule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 7.46e-7 gigajoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.000746 megajoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 0.746 kilojoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 7.46 hektojoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 74.6 dekajoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 7,460 desijoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 74,600 centijoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746,000 milijoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746,000,000 mikrojoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746,000,000,000 nanojoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 746,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 2,685,600 joule/jam

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 44,760 joule/menit

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 2,685.6 kilojoule/jam

1 tenaga kuda (elektrik) sama dengan 44.76 kilojoule/menit

Cara Konversi Kaki pound-force/menit ke Tenaga kuda (elektrik) (ft lbf/m ke hp electric):

Tabel Konversi Kaki pound-force/menit ke Tenaga kuda (elektrik) (ft lbf/m ke hp electric)

kaki pound-force/menit (ft lbf/m) tenaga kuda (elektrik) (hp electric)
0.01 ft lbf/m 3.0291e-7 hp electric
0.1 ft lbf/m 0.0000030291 hp electric
1 ft lbf/m 0.000030291 hp electric
2 ft lbf/m 0.000060582 hp electric
3 ft lbf/m 0.000090873 hp electric
4 ft lbf/m 0.00012116 hp electric
5 ft lbf/m 0.00015145 hp electric
6 ft lbf/m 0.00018175 hp electric
7 ft lbf/m 0.00021204 hp electric
8 ft lbf/m 0.00024233 hp electric
9 ft lbf/m 0.00027262 hp electric
10 ft lbf/m 0.00030291 hp electric
20 ft lbf/m 0.00060582 hp electric
25 ft lbf/m 0.00075727 hp electric
50 ft lbf/m 0.0015145 hp electric
75 ft lbf/m 0.0022718 hp electric
100 ft lbf/m 0.0030291 hp electric
250 ft lbf/m 0.0075727 hp electric
500 ft lbf/m 0.015145 hp electric
750 ft lbf/m 0.022718 hp electric
1,000 ft lbf/m 0.030291 hp electric
100,000 ft lbf/m 3.0291 hp electric
1,000,000,000 ft lbf/m 30,291 hp electric
1,000,000,000,000 ft lbf/m 30,291,000 hp electric

Tabel Konversi Tenaga kuda (elektrik) ke Kaki pound-force/menit (hp electric ke ft lbf/m)

tenaga kuda (elektrik) (hp electric) kaki pound-force/menit (ft lbf/m)
0.01 hp electric 330.13 ft lbf/m
0.1 hp electric 3,301.3 ft lbf/m
1 hp electric 33,013 ft lbf/m
2 hp electric 66,027 ft lbf/m
3 hp electric 99,040 ft lbf/m
4 hp electric 132,050 ft lbf/m
5 hp electric 165,070 ft lbf/m
6 hp electric 198,080 ft lbf/m
7 hp electric 231,090 ft lbf/m
8 hp electric 264,110 ft lbf/m
9 hp electric 297,120 ft lbf/m
10 hp electric 330,130 ft lbf/m
20 hp electric 660,270 ft lbf/m
25 hp electric 825,330 ft lbf/m
50 hp electric 1,650,700 ft lbf/m
75 hp electric 2,476,000 ft lbf/m
100 hp electric 3,301,300 ft lbf/m
250 hp electric 8,253,300 ft lbf/m
500 hp electric 16,507,000 ft lbf/m
750 hp electric 24,760,000 ft lbf/m
1,000 hp electric 33,013,000 ft lbf/m
100,000 hp electric 3,301,300,000 ft lbf/m
1,000,000,000 hp electric 33,013,000,000,000 ft lbf/m
1,000,000,000,000 hp electric 33,013,000,000,000,000 ft lbf/m

Langkah-langkah Konversi Kaki pound-force/menit ke Tenaga kuda (elektrik) (ft lbf/m ke hp electric)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kaki pound-force/menit ke tenaga kuda (elektrik) (37 ft lbf/m ke hp electric).
  2. 1 kaki pound-force/menit setara dengan 0.000030291 tenaga kuda (elektrik) (1 ft lbf/m setara dengan 0.000030291 hp electric).
  3. 37 kaki pound-force/menit (ft lbf/m) setara dengan 37 dikalikan dengan 0.000030291 tenaga kuda (elektrik) (hp electric).
  4. Diperoleh 37 kaki pound-force/menit setara dengan 0.0011208 tenaga kuda (elektrik) (37 ft lbf/m setara dengan 0.0011208 hp electric).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸