Konversi kilovolt ampere ke volt ampere (kV A ke V A)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kilovolt ampere [kV A]
  • volt ampere [V A]
Copy
_
Copy
  • kilovolt ampere [kV A]
  • volt ampere [V A]

Kilovolt ampere ke Volt ampere (kV A ke V A)

Kilovolt ampere (Simbol atau Singkatan: kV A)

Kilovolt ampere adalah suatu satuan dari besaran daya. Kilovolt ampere disingkat atau disimbolkan dengan kV A. Nilai dari 1 kilovolt ampere setara dengan 1000 watt. Dalam hubungannya dengan volt ampere, 1 kilovolt ampere setara dengan 1000 volt ampere.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000 watt

1 kilovolt ampere sama dengan 1 kilowatt

1 kilovolt ampere sama dengan 0.001 megawatt

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000,000,000,000 pikowatt

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000,000,000 nanowatt

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000,000 mikrowatt

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000 miliwatt

1 kilovolt ampere sama dengan 100,000 centiwatt

1 kilovolt ampere sama dengan 10,000 desiwatt

1 kilovolt ampere sama dengan 100 dekawatt

1 kilovolt ampere sama dengan 10 hektowatt

1 kilovolt ampere sama dengan 0.000001 gigawatt

1 kilovolt ampere sama dengan 1.341 tenaga kuda

1 kilovolt ampere sama dengan 1.3596 tenaga kuda (metrik)

1 kilovolt ampere sama dengan 0.10194 tenaga kuda (boiler)

1 kilovolt ampere sama dengan 1.3405 tenaga kuda (elektrik)

1 kilovolt ampere sama dengan 1.3404 tenaga kuda (air)

1 kilovolt ampere sama dengan 1.3596 pferdestarke

1 kilovolt ampere sama dengan 3,412.1 Btu (IT)/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 56.869 Btu (IT)/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 0.94782 Btu (IT)/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 3,414.4 Btu (th)/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 56.907 Btu (th)/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 0.94845 Btu (th)/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 0.0034121 MBtu (IT)/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 3.4121 MBH

1 kilovolt ampere sama dengan 0.28435 ton

1 kilovolt ampere sama dengan 859.85 kilokalori (IT)/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 14.331 kilokalori (IT)/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 0.23885 kilokalori (IT)/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 860.42 kilokalori (th)/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 14.34 kilokalori (th)/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 0.23901 kilokalori (th)/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 859,850 kalori (IT)/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 14,331 kalori (IT)/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 238.85 kalori (IT)/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 860,420 kalori (th)/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 14,340 kalori (th)/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 239.01 kalori (th)/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 2,655,200 kaki pound-force/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 44,254 kaki pound-force/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 737.56 kaki pound-force/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 10,000,000,000 erg/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000 volt ampere

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000 newton meter/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000 joule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 0.000001 gigajoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 0.001 megajoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 1 kilojoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 10 hektojoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 100 dekajoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 10,000 desijoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 100,000 centijoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000 milijoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000,000 mikrojoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000,000,000 nanojoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 1,000,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 kilovolt ampere sama dengan 3,600,000 joule/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 60,000 joule/menit

1 kilovolt ampere sama dengan 3,600 kilojoule/jam

1 kilovolt ampere sama dengan 60 kilojoule/menit

Volt ampere (Simbol atau Singkatan: V A)

Volt ampere adalah suatu satuan dari besaran daya. Volt ampere disingkat atau disimbolkan dengan V A. Nilai dari 1 volt ampere setara dengan 1 watt. Dalam hubungannya dengan kilovolt ampere, 1 volt ampere setara dengan 0.001 kilovolt ampere.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 volt ampere sama dengan 1 watt

1 volt ampere sama dengan 0.001 kilowatt

1 volt ampere sama dengan 0.000001 megawatt

1 volt ampere sama dengan 1,000,000,000,000 pikowatt

1 volt ampere sama dengan 1,000,000,000 nanowatt

1 volt ampere sama dengan 1,000,000 mikrowatt

1 volt ampere sama dengan 1,000 miliwatt

1 volt ampere sama dengan 100 centiwatt

1 volt ampere sama dengan 10 desiwatt

1 volt ampere sama dengan 0.1 dekawatt

1 volt ampere sama dengan 0.01 hektowatt

1 volt ampere sama dengan 1e-9 gigawatt

1 volt ampere sama dengan 0.001341 tenaga kuda

1 volt ampere sama dengan 0.0013596 tenaga kuda (metrik)

1 volt ampere sama dengan 0.00010194 tenaga kuda (boiler)

1 volt ampere sama dengan 0.0013405 tenaga kuda (elektrik)

1 volt ampere sama dengan 0.0013404 tenaga kuda (air)

1 volt ampere sama dengan 0.0013596 pferdestarke

1 volt ampere sama dengan 3.4121 Btu (IT)/jam

1 volt ampere sama dengan 0.056869 Btu (IT)/menit

1 volt ampere sama dengan 0.00094782 Btu (IT)/detik

1 volt ampere sama dengan 3.4144 Btu (th)/jam

1 volt ampere sama dengan 0.056907 Btu (th)/menit

1 volt ampere sama dengan 0.00094845 Btu (th)/detik

1 volt ampere sama dengan 0.0000034121 MBtu (IT)/jam

1 volt ampere sama dengan 0.0034121 MBH

1 volt ampere sama dengan 0.00028435 ton

1 volt ampere sama dengan 0.85985 kilokalori (IT)/jam

1 volt ampere sama dengan 0.014331 kilokalori (IT)/menit

1 volt ampere sama dengan 0.00023885 kilokalori (IT)/detik

1 volt ampere sama dengan 0.86042 kilokalori (th)/jam

1 volt ampere sama dengan 0.01434 kilokalori (th)/menit

1 volt ampere sama dengan 0.00023901 kilokalori (th)/detik

1 volt ampere sama dengan 859.85 kalori (IT)/jam

1 volt ampere sama dengan 14.331 kalori (IT)/menit

1 volt ampere sama dengan 0.23885 kalori (IT)/detik

1 volt ampere sama dengan 860.42 kalori (th)/jam

1 volt ampere sama dengan 14.34 kalori (th)/menit

1 volt ampere sama dengan 0.23901 kalori (th)/detik

1 volt ampere sama dengan 2,655.2 kaki pound-force/jam

1 volt ampere sama dengan 44.254 kaki pound-force/menit

1 volt ampere sama dengan 0.73756 kaki pound-force/detik

1 volt ampere sama dengan 10,000,000 erg/detik

1 volt ampere sama dengan 0.001 kilovolt ampere

1 volt ampere sama dengan 1 newton meter/detik

1 volt ampere sama dengan 1 joule/detik

1 volt ampere sama dengan 1e-9 gigajoule/detik

1 volt ampere sama dengan 0.000001 megajoule/detik

1 volt ampere sama dengan 0.001 kilojoule/detik

1 volt ampere sama dengan 0.01 hektojoule/detik

1 volt ampere sama dengan 0.1 dekajoule/detik

1 volt ampere sama dengan 10 desijoule/detik

1 volt ampere sama dengan 100 centijoule/detik

1 volt ampere sama dengan 1,000 milijoule/detik

1 volt ampere sama dengan 1,000,000 mikrojoule/detik

1 volt ampere sama dengan 1,000,000,000 nanojoule/detik

1 volt ampere sama dengan 1,000,000,000,000 pikojoule/detik

1 volt ampere sama dengan 3,600 joule/jam

1 volt ampere sama dengan 60 joule/menit

1 volt ampere sama dengan 3.6 kilojoule/jam

1 volt ampere sama dengan 0.06 kilojoule/menit

Cara Konversi Kilovolt ampere ke Volt ampere (kV A ke V A):

Tabel Konversi Kilovolt ampere ke Volt ampere (kV A ke V A)

kilovolt ampere (kV A) volt ampere (V A)
0.01 kV A 10 V A
0.1 kV A 100 V A
1 kV A 1,000 V A
2 kV A 2,000 V A
3 kV A 3,000 V A
4 kV A 4,000 V A
5 kV A 5,000 V A
6 kV A 6,000 V A
7 kV A 7,000 V A
8 kV A 8,000 V A
9 kV A 9,000 V A
10 kV A 10,000 V A
20 kV A 20,000 V A
25 kV A 25,000 V A
50 kV A 50,000 V A
75 kV A 75,000 V A
100 kV A 100,000 V A
250 kV A 250,000 V A
500 kV A 500,000 V A
750 kV A 750,000 V A
1,000 kV A 1,000,000 V A
100,000 kV A 100,000,000 V A
1,000,000,000 kV A 1,000,000,000,000 V A
1,000,000,000,000 kV A 1,000,000,000,000,000 V A

Tabel Konversi Volt ampere ke Kilovolt ampere (V A ke kV A)

volt ampere (V A) kilovolt ampere (kV A)
0.01 V A 0.00001 kV A
0.1 V A 0.0001 kV A
1 V A 0.001 kV A
2 V A 0.002 kV A
3 V A 0.003 kV A
4 V A 0.004 kV A
5 V A 0.005 kV A
6 V A 0.006 kV A
7 V A 0.007 kV A
8 V A 0.008 kV A
9 V A 0.009 kV A
10 V A 0.01 kV A
20 V A 0.02 kV A
25 V A 0.025 kV A
50 V A 0.05 kV A
75 V A 0.075 kV A
100 V A 0.1 kV A
250 V A 0.25 kV A
500 V A 0.5 kV A
750 V A 0.75 kV A
1,000 V A 1 kV A
100,000 V A 100 kV A
1,000,000,000 V A 1,000,000 kV A
1,000,000,000,000 V A 1,000,000,000 kV A

Langkah-langkah Konversi Kilovolt ampere ke Volt ampere (kV A ke V A)

  1. Contoh Soal: Konversi 37 kilovolt ampere ke volt ampere (37 kV A ke V A).
  2. 1 kilovolt ampere setara dengan 1000 volt ampere (1 kV A setara dengan 1000 V A).
  3. 37 kilovolt ampere (kV A) setara dengan 37 dikalikan dengan 1000 volt ampere (V A).
  4. Diperoleh 37 kilovolt ampere setara dengan 37000 volt ampere (37 kV A setara dengan 37000 V A).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸