Konversi mikrobar ke atm teknikal (µbar ke at)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
 • mikrobar [µbar]
 • atm teknikal [at]
Copy
_
Copy
 • mikrobar [µbar]
 • atm teknikal [at]

Mikrobar ke Atm teknikal (µbar ke at)

Mikrobar (Simbol atau Singkatan: µbar)

Mikrobar adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Mikrobar disingkat atau disimbolkan dengan µbar. Nilai dari 1 mikrobar setara dengan 0.1 paskal. Dalam hubungannya dengan atm teknikal, 1 mikrobar setara dengan 0.0000010197 atm teknikal.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 mikrobar sama dengan 0.1 paskal

1 mikrobar sama dengan 0.0001 kilopaskal

1 mikrobar sama dengan 0.000001 bar

1 mikrobar sama dengan 0.000014504 pon/inci2

1 mikrobar sama dengan 1.4504e-8 kip/inch2

1 mikrobar sama dengan 9.8692e-7 atmosfir

1 mikrobar sama dengan 1e-19 exapaskal

1 mikrobar sama dengan 1e-16 petapaskal

1 mikrobar sama dengan 1e-13 terapaskal

1 mikrobar sama dengan 1e-10 gigapaskal

1 mikrobar sama dengan 1e-7 megapaskal

1 mikrobar sama dengan 0.001 hektopaskal

1 mikrobar sama dengan 0.01 dekapaskal

1 mikrobar sama dengan 1 desipaskal

1 mikrobar sama dengan 10 centipaskal

1 mikrobar sama dengan 100 milipaskal

1 mikrobar sama dengan 100,000 mikropaskal

1 mikrobar sama dengan 100,000,000 nanopaskal

1 mikrobar sama dengan 100,000,000,000 pikopaskal

1 mikrobar sama dengan 0.1 newton/meter2

1 mikrobar sama dengan 0.00001 newton/centimeter2

1 mikrobar sama dengan 1e-7 newton/milimeter2

1 mikrobar sama dengan 0.0001 kilonewton/meter2

1 mikrobar sama dengan 1 dyne/centimeter2

1 mikrobar sama dengan 0.010197 kilogram-force/meter2

1 mikrobar sama dengan 0.0000010197 kilogram-force/centimeter2

1 mikrobar sama dengan 1.0197e-8 kilogram-force/milimeter2

1 mikrobar sama dengan 0.0010197 gram-force/centimeter2

1 mikrobar sama dengan 0.0000010443 ton-force(short)/kaki2

1 mikrobar sama dengan 7.2519e-9 ton-force(short)/inci2

1 mikrobar sama dengan 9.3239e-7 ton-force(long)/kaki2

1 mikrobar sama dengan 6.4749e-9 ton-force(long)/inci2

1 mikrobar sama dengan 0.0020885 pound-force/kaki2

1 mikrobar sama dengan 0.000014504 pound-force/inci2

1 mikrobar sama dengan 0.00075006 torr

1 mikrobar sama dengan 0.001 milibar

1 mikrobar sama dengan 0.000075006 centimeter raksa (0oC)

1 mikrobar sama dengan 0.00075006 milimeter raksa (0oC)

1 mikrobar sama dengan 0.00002953 inci raksa (32oF)

1 mikrobar sama dengan 0.000029613 inci raksa (60oF)

1 mikrobar sama dengan 0.0010197 centimeter air (4oC)

1 mikrobar sama dengan 0.010197 milimeter air (4oC)

1 mikrobar sama dengan 0.00040147 inci air (4oC)

1 mikrobar sama dengan 0.000033456 kaki air (4oC)

1 mikrobar sama dengan 0.00040186 inci air (60oF)

1 mikrobar sama dengan 0.000033488 kaki air (60oF)

1 mikrobar sama dengan 0.0000010197 atm teknikal

Atm teknikal (Simbol atau Singkatan: at)

Atm teknikal adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Atm teknikal disingkat atau disimbolkan dengan at. Nilai dari 1 atm teknikal setara dengan 98066 paskal. Dalam hubungannya dengan mikrobar, 1 atm teknikal setara dengan 980660 mikrobar.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 atm teknikal sama dengan 98,066 paskal

1 atm teknikal sama dengan 98.066 kilopaskal

1 atm teknikal sama dengan 0.98066 bar

1 atm teknikal sama dengan 14.223 pon/inci2

1 atm teknikal sama dengan 0.014223 kip/inch2

1 atm teknikal sama dengan 0.96783 atmosfir

1 atm teknikal sama dengan 9.8066e-14 exapaskal

1 atm teknikal sama dengan 9.8066e-11 petapaskal

1 atm teknikal sama dengan 9.8066e-8 terapaskal

1 atm teknikal sama dengan 0.000098066 gigapaskal

1 atm teknikal sama dengan 0.098066 megapaskal

1 atm teknikal sama dengan 980.66 hektopaskal

1 atm teknikal sama dengan 9,806.6 dekapaskal

1 atm teknikal sama dengan 980,660 desipaskal

1 atm teknikal sama dengan 9,806,600 centipaskal

1 atm teknikal sama dengan 98,066,000 milipaskal

1 atm teknikal sama dengan 98,066,000,000 mikropaskal

1 atm teknikal sama dengan 98,066,000,000,000 nanopaskal

1 atm teknikal sama dengan 98,066,000,000,000,000 pikopaskal

1 atm teknikal sama dengan 98,066 newton/meter2

1 atm teknikal sama dengan 9.8066 newton/centimeter2

1 atm teknikal sama dengan 0.098066 newton/milimeter2

1 atm teknikal sama dengan 98.066 kilonewton/meter2

1 atm teknikal sama dengan 980,660 dyne/centimeter2

1 atm teknikal sama dengan 10,000 kilogram-force/meter2

1 atm teknikal sama dengan 1 kilogram-force/centimeter2

1 atm teknikal sama dengan 0.01 kilogram-force/milimeter2

1 atm teknikal sama dengan 1,000 gram-force/centimeter2

1 atm teknikal sama dengan 1.0241 ton-force(short)/kaki2

1 atm teknikal sama dengan 0.0071116 ton-force(short)/inci2

1 atm teknikal sama dengan 0.91436 ton-force(long)/kaki2

1 atm teknikal sama dengan 0.0063497 ton-force(long)/inci2

1 atm teknikal sama dengan 2,048.2 pound-force/kaki2

1 atm teknikal sama dengan 14.223 pound-force/inci2

1 atm teknikal sama dengan 735.56 torr

1 atm teknikal sama dengan 980.66 milibar

1 atm teknikal sama dengan 980,660 mikrobar

1 atm teknikal sama dengan 73.556 centimeter raksa (0oC)

1 atm teknikal sama dengan 735.56 milimeter raksa (0oC)

1 atm teknikal sama dengan 28.959 inci raksa (32oF)

1 atm teknikal sama dengan 29.041 inci raksa (60oF)

1 atm teknikal sama dengan 1,000 centimeter air (4oC)

1 atm teknikal sama dengan 10,000 milimeter air (4oC)

1 atm teknikal sama dengan 393.71 inci air (4oC)

1 atm teknikal sama dengan 32.809 kaki air (4oC)

1 atm teknikal sama dengan 394.09 inci air (60oF)

1 atm teknikal sama dengan 32.841 kaki air (60oF)

Cara Konversi Mikrobar ke Atm teknikal (µbar ke at):

Tabel Konversi Mikrobar ke Atm teknikal (µbar ke at)

mikrobar (µbar) atm teknikal (at)
0.01 µbar 1.0197e-8 at
0.1 µbar 1.0197e-7 at
1 µbar 0.0000010197 at
2 µbar 0.0000020394 at
3 µbar 0.0000030592 at
4 µbar 0.0000040789 at
5 µbar 0.0000050986 at
6 µbar 0.0000061183 at
7 µbar 0.000007138 at
8 µbar 0.0000081578 at
9 µbar 0.0000091775 at
10 µbar 0.000010197 at
20 µbar 0.000020394 at
25 µbar 0.000025493 at
50 µbar 0.000050986 at
75 µbar 0.000076479 at
100 µbar 0.00010197 at
250 µbar 0.00025493 at
500 µbar 0.00050986 at
750 µbar 0.00076479 at
1,000 µbar 0.0010197 at
100,000 µbar 0.10197 at
1,000,000,000 µbar 1,019.7 at
1,000,000,000,000 µbar 1,019,700 at

Tabel Konversi Atm teknikal ke Mikrobar (at ke µbar)

atm teknikal (at) mikrobar (µbar)
0.01 at 9,806.6 µbar
0.1 at 98,066 µbar
1 at 980,660 µbar
2 at 1,961,300 µbar
3 at 2,942,000 µbar
4 at 3,922,600 µbar
5 at 4,903,300 µbar
6 at 5,884,000 µbar
7 at 6,864,600 µbar
8 at 7,845,300 µbar
9 at 8,826,000 µbar
10 at 9,806,600 µbar
20 at 19,613,000 µbar
25 at 24,517,000 µbar
50 at 49,033,000 µbar
75 at 73,550,000 µbar
100 at 98,066,000 µbar
250 at 245,170,000 µbar
500 at 490,330,000 µbar
750 at 735,500,000 µbar
1,000 at 980,660,000 µbar
100,000 at 98,066,000,000 µbar
1,000,000,000 at 980,660,000,000,000 µbar
1,000,000,000,000 at 980,660,000,000,000,000 µbar

Langkah-langkah Konversi Mikrobar ke Atm teknikal (µbar ke at)

 1. Contoh Soal: Konversi 85 mikrobar ke atm teknikal (85 µbar ke at). Maka:
  Contoh konversi mikrobar ke atm teknikal (µbar ke at)
  Dengan x adalah nilai dalam atm teknikal (at) yang dicari
 2. 1 mikrobar setara dengan 0.0000010197 atm teknikal (1 µbar setara dengan 0.0000010197 at). Atau:
  1 mikrobar setara dengan 0.0000010197 atm teknikal (1 µbar setara dengan 0.0000010197 at)
 3. 85 mikrobar (µbar) setara dengan 85 dikalikan dengan 0.0000010197 atm teknikal (at). Atau:
  Cara konversi mikrobar ke atm teknikal (µbar ke at): 85 mikrobar (µbar) setara dengan 85 dikalikan dengan 0.0000010197 atm teknikal (at)
 4. Diperoleh 85 mikrobar setara dengan 0.000086676 atm teknikal (85 µbar setara dengan 0.000086676 at). Atau:
  85 mikrobar setara dengan 0.000086676 atm teknikal (85 µbar setara dengan 0.000086676 at)
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸