Konversi centimeter raksa (0oC) ke kaki air (60oF) (cmHg ke ftH2O)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
 • centimeter raksa (0oC) [cmHg]
 • kaki air (60oF) [ftH2O]
Copy
_
Copy
 • centimeter raksa (0oC) [cmHg]
 • kaki air (60oF) [ftH2O]

Centimeter raksa (0oC) ke Kaki air (60oF) (cmHg ke ftH2O)

Centimeter raksa (0oC) (Simbol atau Singkatan: cmHg)

Centimeter raksa (0oC) adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Centimeter raksa (0oC) disingkat atau disimbolkan dengan cmHg. Nilai dari 1 centimeter raksa (0oC) setara dengan 1333.2 paskal. Dalam hubungannya dengan kaki air (60oF), 1 centimeter raksa (0oC) setara dengan 0.44647 kaki air (60oF).

Hubungan dengan satuan lainnya

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1,333.2 paskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1.3332 kilopaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.013332 bar

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.19337 pon/inci2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.00019337 kip/inch2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.013158 atmosfir

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1.3332e-15 exapaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1.3332e-12 petapaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1.3332e-9 terapaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.0000013332 gigapaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.0013332 megapaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 13.332 hektopaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 133.32 dekapaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 13,332 desipaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 133,320 centipaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1,333,200 milipaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1,333,200,000 mikropaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1,333,200,000,000 nanopaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1,333,200,000,000,000 pikopaskal

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1,333.2 newton/meter2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.13332 newton/centimeter2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.0013332 newton/milimeter2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 1.3332 kilonewton/meter2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 13,332 dyne/centimeter2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 135.95 kilogram-force/meter2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.013595 kilogram-force/centimeter2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.00013595 kilogram-force/milimeter2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 13.595 gram-force/centimeter2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.013922 ton-force(short)/kaki2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.000096684 ton-force(short)/inci2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.012431 ton-force(long)/kaki2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.000086325 ton-force(long)/inci2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 27.845 pound-force/kaki2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.19337 pound-force/inci2

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 10 torr

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 13.332 milibar

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 13,332 mikrobar

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 10 milimeter raksa (0oC)

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.3937 inci raksa (32oF)

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.39481 inci raksa (60oF)

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 13.595 centimeter air (4oC)

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 135.95 milimeter air (4oC)

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 5.3525 inci air (4oC)

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.44605 kaki air (4oC)

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 5.3577 inci air (60oF)

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.44647 kaki air (60oF)

1 centimeter raksa (0oC) sama dengan 0.013595 atm teknikal

Kaki air (60oF) (Simbol atau Singkatan: ftH2O)

Kaki air (60oF) adalah suatu satuan dari besaran tekanan. Kaki air (60oF) disingkat atau disimbolkan dengan ftH2O. Nilai dari 1 kaki air (60oF) setara dengan 2986.1 paskal. Dalam hubungannya dengan centimeter raksa (0oC), 1 kaki air (60oF) setara dengan 2.2398 centimeter raksa (0oC).

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kaki air (60oF) sama dengan 2,986.1 paskal

1 kaki air (60oF) sama dengan 2.9861 kilopaskal

1 kaki air (60oF) sama dengan 0.029861 bar

1 kaki air (60oF) sama dengan 0.4331 pon/inci2

1 kaki air (60oF) sama dengan 0.0004331 kip/inch2

1 kaki air (60oF) sama dengan 0.029471 atmosfir

1 kaki air (60oF) sama dengan 2.9861e-15 exapaskal

1 kaki air (60oF) sama dengan 2.9861e-12 petapaskal

1 kaki air (60oF) sama dengan 2.9861e-9 terapaskal

1 kaki air (60oF) sama dengan 0.0000029861 gigapaskal

1 kaki air (60oF) sama dengan 0.0029861 megapaskal

1 kaki air (60oF) sama dengan 29.861 hektopaskal

1 kaki air (60oF) sama dengan 298.61 dekapaskal

1 kaki air (60oF) sama dengan 29,861 desipaskal

1 kaki air (60oF) sama dengan 298,610 centipaskal

1 kaki air (60oF) sama dengan 2,986,100 milipaskal

1 kaki air (60oF) sama dengan 2,986,100,000 mikropaskal

1 kaki air (60oF) sama dengan 2,986,100,000,000 nanopaskal

1 kaki air (60oF) sama dengan 2,986,100,000,000,000 pikopaskal

1 kaki air (60oF) sama dengan 2,986.1 newton/meter2

1 kaki air (60oF) sama dengan 0.29861 newton/centimeter2

1 kaki air (60oF) sama dengan 0.0029861 newton/milimeter2

1 kaki air (60oF) sama dengan 2.9861 kilonewton/meter2

1 kaki air (60oF) sama dengan 29,861 dyne/centimeter2

1 kaki air (60oF) sama dengan 304.5 kilogram-force/meter2

1 kaki air (60oF) sama dengan 0.03045 kilogram-force/centimeter2

1 kaki air (60oF) sama dengan 0.0003045 kilogram-force/milimeter2

1 kaki air (60oF) sama dengan 30.45 gram-force/centimeter2

1 kaki air (60oF) sama dengan 0.031183 ton-force(short)/kaki2

1 kaki air (60oF) sama dengan 0.00021655 ton-force(short)/inci2

1 kaki air (60oF) sama dengan 0.027842 ton-force(long)/kaki2

1 kaki air (60oF) sama dengan 0.00019335 ton-force(long)/inci2

1 kaki air (60oF) sama dengan 62.366 pound-force/kaki2

1 kaki air (60oF) sama dengan 0.4331 pound-force/inci2

1 kaki air (60oF) sama dengan 22.398 torr

1 kaki air (60oF) sama dengan 29.861 milibar

1 kaki air (60oF) sama dengan 29,861 mikrobar

1 kaki air (60oF) sama dengan 2.2398 centimeter raksa (0oC)

1 kaki air (60oF) sama dengan 22.398 milimeter raksa (0oC)

1 kaki air (60oF) sama dengan 0.8818 inci raksa (32oF)

1 kaki air (60oF) sama dengan 0.88429 inci raksa (60oF)

1 kaki air (60oF) sama dengan 30.451 centimeter air (4oC)

1 kaki air (60oF) sama dengan 304.51 milimeter air (4oC)

1 kaki air (60oF) sama dengan 11.988 inci air (4oC)

1 kaki air (60oF) sama dengan 0.99904 kaki air (4oC)

1 kaki air (60oF) sama dengan 12 inci air (60oF)

1 kaki air (60oF) sama dengan 0.03045 atm teknikal

Cara Konversi Centimeter raksa (0oC) ke Kaki air (60oF) (cmHg ke ftH2O):

Tabel Konversi Centimeter raksa (0oC) ke Kaki air (60oF) (cmHg ke ftH2O)

centimeter raksa (0oC) (cmHg) kaki air (60oF) (ftH2O)
0.01 cmHg 0.0044647 ftH2O
0.1 cmHg 0.044647 ftH2O
1 cmHg 0.44647 ftH2O
2 cmHg 0.89295 ftH2O
3 cmHg 1.3394 ftH2O
4 cmHg 1.7859 ftH2O
5 cmHg 2.2324 ftH2O
6 cmHg 2.6788 ftH2O
7 cmHg 3.1253 ftH2O
8 cmHg 3.5718 ftH2O
9 cmHg 4.0183 ftH2O
10 cmHg 4.4647 ftH2O
20 cmHg 8.9295 ftH2O
25 cmHg 11.162 ftH2O
50 cmHg 22.324 ftH2O
75 cmHg 33.485 ftH2O
100 cmHg 44.647 ftH2O
250 cmHg 111.62 ftH2O
500 cmHg 223.24 ftH2O
750 cmHg 334.85 ftH2O
1,000 cmHg 446.47 ftH2O
100,000 cmHg 44,647 ftH2O
1,000,000,000 cmHg 446,470,000 ftH2O
1,000,000,000,000 cmHg 446,470,000,000 ftH2O

Tabel Konversi Kaki air (60oF) ke Centimeter raksa (0oC) (ftH2O ke cmHg)

kaki air (60oF) (ftH2O) centimeter raksa (0oC) (cmHg)
0.01 ftH2O 0.022398 cmHg
0.1 ftH2O 0.22398 cmHg
1 ftH2O 2.2398 cmHg
2 ftH2O 4.4796 cmHg
3 ftH2O 6.7193 cmHg
4 ftH2O 8.9591 cmHg
5 ftH2O 11.199 cmHg
6 ftH2O 13.439 cmHg
7 ftH2O 15.678 cmHg
8 ftH2O 17.918 cmHg
9 ftH2O 20.158 cmHg
10 ftH2O 22.398 cmHg
20 ftH2O 44.796 cmHg
25 ftH2O 55.994 cmHg
50 ftH2O 111.99 cmHg
75 ftH2O 167.98 cmHg
100 ftH2O 223.98 cmHg
250 ftH2O 559.94 cmHg
500 ftH2O 1,119.9 cmHg
750 ftH2O 1,679.8 cmHg
1,000 ftH2O 2,239.8 cmHg
100,000 ftH2O 223,980 cmHg
1,000,000,000 ftH2O 2,239,800,000 cmHg
1,000,000,000,000 ftH2O 2,239,800,000,000 cmHg

Langkah-langkah Konversi Centimeter raksa (0oC) ke Kaki air (60oF) (cmHg ke ftH2O)

 1. Contoh Soal: Konversi 85 centimeter raksa (0oC) ke kaki air (60oF) (85 cmHg ke ftH2O). Maka:
  Contoh konversi centimeter raksa (0<sup>o</sup>C) ke kaki air (60<sup>o</sup>F) (cmHg ke ftH2O)
  Dengan x adalah nilai dalam kaki air (60oF) (ftH2O) yang dicari
 2. 1 centimeter raksa (0oC) setara dengan 0.44647 kaki air (60oF) (1 cmHg setara dengan 0.44647 ftH2O). Atau:
  1 centimeter raksa (0<sup>o</sup>C) setara dengan 0.44647 kaki air (60<sup>o</sup>F) (1 cmHg setara dengan 0.44647 ftH2O)
 3. 85 centimeter raksa (0oC) (cmHg) setara dengan 85 dikalikan dengan 0.44647 kaki air (60oF) (ftH2O). Atau:
  Cara konversi centimeter raksa (0<sup>o</sup>C) ke kaki air (60<sup>o</sup>F) (cmHg ke ftH2O): 85 centimeter raksa (0<sup>o</sup>C) (cmHg) setara dengan 85 dikalikan dengan 0.44647 kaki air (60<sup>o</sup>F) (ftH2O)
 4. Diperoleh 85 centimeter raksa (0oC) setara dengan 37.95 kaki air (60oF) (85 cmHg setara dengan 37.95 ftH2O). Atau:
  85 centimeter raksa (0<sup>o</sup>C) setara dengan 37.95 kaki air (60<sup>o</sup>F) (85 cmHg setara dengan 37.95 ftH2O)
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸