Konversi exafarad ke desifarad (EF ke dF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • exafarad [EF]
  • desifarad [dF]
Copy
_
Copy
  • exafarad [EF]
  • desifarad [dF]

Exafarad ke Desifarad (EF ke dF)

Exafarad (Simbol atau Singkatan: EF)

Exafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Exafarad disingkat atau disimbolkan dengan EF. Nilai dari 1 exafarad setara dengan 1000000000000000000 farad. Dalam hubungannya dengan desifarad, 1 exafarad setara dengan 10000000000000000000 desifarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 farad

1 exafarad sama dengan 1,000 petafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000 terafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000 gigafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000 megafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 kilofarad

1 exafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000 hektofarad

1 exafarad sama dengan 100,000,000,000,000,000 dekafarad

1 exafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000,000 desifarad

1 exafarad sama dengan 100,000,000,000,000,000,000 centifarad

1 exafarad sama dengan 1e+21 milifarad

1 exafarad sama dengan 1e+24 mikrofarad

1 exafarad sama dengan 1e+27 nanofarad

1 exafarad sama dengan 1e+30 pikofarad

1 exafarad sama dengan 1e+33 femtofarad

1 exafarad sama dengan 1e+36 attofarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 coulomb/volt

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000 abfarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000 EMU of capacitance

1 exafarad sama dengan 8.9876e+29 statfarad

1 exafarad sama dengan 8.9876e+29 ESU of capacitance

Desifarad (Simbol atau Singkatan: dF)

Desifarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Desifarad disingkat atau disimbolkan dengan dF. Nilai dari 1 desifarad setara dengan 0.1 farad. Dalam hubungannya dengan exafarad, 1 desifarad setara dengan 1e-19 exafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 desifarad sama dengan 0.1 farad

1 desifarad sama dengan 1e-19 exafarad

1 desifarad sama dengan 1e-16 petafarad

1 desifarad sama dengan 1e-13 terafarad

1 desifarad sama dengan 1e-10 gigafarad

1 desifarad sama dengan 1e-7 megafarad

1 desifarad sama dengan 0.0001 kilofarad

1 desifarad sama dengan 0.001 hektofarad

1 desifarad sama dengan 0.01 dekafarad

1 desifarad sama dengan 10 centifarad

1 desifarad sama dengan 100 milifarad

1 desifarad sama dengan 100,000 mikrofarad

1 desifarad sama dengan 100,000,000 nanofarad

1 desifarad sama dengan 100,000,000,000 pikofarad

1 desifarad sama dengan 100,000,000,000,000 femtofarad

1 desifarad sama dengan 100,000,000,000,000,000 attofarad

1 desifarad sama dengan 0.1 coulomb/volt

1 desifarad sama dengan 1e-10 abfarad

1 desifarad sama dengan 1e-10 EMU of capacitance

1 desifarad sama dengan 89,876,000,000 statfarad

1 desifarad sama dengan 89,876,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Exafarad ke Desifarad (EF ke dF):

Tabel Konversi Exafarad ke Desifarad (EF ke dF)

exafarad (EF) desifarad (dF)
0.01 EF 100,000,000,000,000,000 dF
0.1 EF 1,000,000,000,000,000,000 dF
1 EF 10,000,000,000,000,000,000 dF
2 EF 20,000,000,000,000,000,000 dF
3 EF 30,000,000,000,000,000,000 dF
4 EF 40,000,000,000,000,000,000 dF
5 EF 50,000,000,000,000,000,000 dF
6 EF 60,000,000,000,000,000,000 dF
7 EF 70,000,000,000,000,000,000 dF
8 EF 80,000,000,000,000,000,000 dF
9 EF 90,000,000,000,000,000,000 dF
10 EF 100,000,000,000,000,000,000 dF
20 EF 200,000,000,000,000,000,000 dF
25 EF 250,000,000,000,000,000,000 dF
50 EF 500,000,000,000,000,000,000 dF
75 EF 750,000,000,000,000,000,000 dF
100 EF 1e+21 dF
250 EF 2.5e+21 dF
500 EF 5e+21 dF
750 EF 7.5e+21 dF
1,000 EF 1e+22 dF
100,000 EF 1e+24 dF
1,000,000,000 EF 1e+28 dF
1,000,000,000,000 EF 1e+31 dF

Tabel Konversi Desifarad ke Exafarad (dF ke EF)

desifarad (dF) exafarad (EF)
0.01 dF 1e-21 EF
0.1 dF 1e-20 EF
1 dF 1e-19 EF
2 dF 2e-19 EF
3 dF 3e-19 EF
4 dF 4e-19 EF
5 dF 5e-19 EF
6 dF 6e-19 EF
7 dF 7e-19 EF
8 dF 8e-19 EF
9 dF 9e-19 EF
10 dF 1e-18 EF
20 dF 2e-18 EF
25 dF 2.5e-18 EF
50 dF 5e-18 EF
75 dF 7.5e-18 EF
100 dF 1e-17 EF
250 dF 2.5e-17 EF
500 dF 5e-17 EF
750 dF 7.5e-17 EF
1,000 dF 1e-16 EF
100,000 dF 1e-14 EF
1,000,000,000 dF 1e-10 EF
1,000,000,000,000 dF 1e-7 EF

Langkah-langkah Konversi Exafarad ke Desifarad (EF ke dF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 exafarad ke desifarad (25 EF ke dF).
  2. 1 exafarad setara dengan 10000000000000000000 desifarad (1 EF setara dengan 10000000000000000000 dF).
  3. 25 exafarad (EF) setara dengan 25 dikalikan dengan 10000000000000000000 desifarad (dF).
  4. Diperoleh 25 exafarad setara dengan 250000000000000000000 desifarad (25 EF setara dengan 250000000000000000000 dF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸