Konversi exafarad ke abfarad (EF ke abF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • exafarad [EF]
  • abfarad [abF]
Copy
_
Copy
  • exafarad [EF]
  • abfarad [abF]

Exafarad ke Abfarad (EF ke abF)

Exafarad (Simbol atau Singkatan: EF)

Exafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Exafarad disingkat atau disimbolkan dengan EF. Nilai dari 1 exafarad setara dengan 1000000000000000000 farad. Dalam hubungannya dengan abfarad, 1 exafarad setara dengan 1000000000 abfarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 farad

1 exafarad sama dengan 1,000 petafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000 terafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000 gigafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000 megafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 kilofarad

1 exafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000 hektofarad

1 exafarad sama dengan 100,000,000,000,000,000 dekafarad

1 exafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000,000 desifarad

1 exafarad sama dengan 100,000,000,000,000,000,000 centifarad

1 exafarad sama dengan 1e+21 milifarad

1 exafarad sama dengan 1e+24 mikrofarad

1 exafarad sama dengan 1e+27 nanofarad

1 exafarad sama dengan 1e+30 pikofarad

1 exafarad sama dengan 1e+33 femtofarad

1 exafarad sama dengan 1e+36 attofarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 coulomb/volt

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000 abfarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000 EMU of capacitance

1 exafarad sama dengan 8.9876e+29 statfarad

1 exafarad sama dengan 8.9876e+29 ESU of capacitance

Abfarad (Simbol atau Singkatan: abF)

Abfarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Abfarad disingkat atau disimbolkan dengan abF. Nilai dari 1 abfarad setara dengan 1000000000 farad. Dalam hubungannya dengan exafarad, 1 abfarad setara dengan 1e-9 exafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000 farad

1 abfarad sama dengan 1e-9 exafarad

1 abfarad sama dengan 0.000001 petafarad

1 abfarad sama dengan 0.001 terafarad

1 abfarad sama dengan 1 gigafarad

1 abfarad sama dengan 1,000 megafarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000 kilofarad

1 abfarad sama dengan 10,000,000 hektofarad

1 abfarad sama dengan 100,000,000 dekafarad

1 abfarad sama dengan 10,000,000,000 desifarad

1 abfarad sama dengan 100,000,000,000 centifarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000 milifarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanofarad

1 abfarad sama dengan 1e+21 pikofarad

1 abfarad sama dengan 1e+24 femtofarad

1 abfarad sama dengan 1e+27 attofarad

1 abfarad sama dengan 1,000,000,000 coulomb/volt

1 abfarad sama dengan 1 EMU of capacitance

1 abfarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 statfarad

1 abfarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Exafarad ke Abfarad (EF ke abF):

Tabel Konversi Exafarad ke Abfarad (EF ke abF)

exafarad (EF) abfarad (abF)
0.01 EF 10,000,000 abF
0.1 EF 100,000,000 abF
1 EF 1,000,000,000 abF
2 EF 2,000,000,000 abF
3 EF 3,000,000,000 abF
4 EF 4,000,000,000 abF
5 EF 5,000,000,000 abF
6 EF 6,000,000,000 abF
7 EF 7,000,000,000 abF
8 EF 8,000,000,000 abF
9 EF 9,000,000,000 abF
10 EF 10,000,000,000 abF
20 EF 20,000,000,000 abF
25 EF 25,000,000,000 abF
50 EF 50,000,000,000 abF
75 EF 75,000,000,000 abF
100 EF 100,000,000,000 abF
250 EF 250,000,000,000 abF
500 EF 500,000,000,000 abF
750 EF 750,000,000,000 abF
1,000 EF 1,000,000,000,000 abF
100,000 EF 100,000,000,000,000 abF
1,000,000,000 EF 1,000,000,000,000,000,000 abF
1,000,000,000,000 EF 1e+21 abF

Tabel Konversi Abfarad ke Exafarad (abF ke EF)

abfarad (abF) exafarad (EF)
0.01 abF 1e-11 EF
0.1 abF 1e-10 EF
1 abF 1e-9 EF
2 abF 2e-9 EF
3 abF 3e-9 EF
4 abF 4e-9 EF
5 abF 5e-9 EF
6 abF 6e-9 EF
7 abF 7e-9 EF
8 abF 8e-9 EF
9 abF 9e-9 EF
10 abF 1e-8 EF
20 abF 2e-8 EF
25 abF 2.5e-8 EF
50 abF 5e-8 EF
75 abF 7.5e-8 EF
100 abF 1e-7 EF
250 abF 2.5e-7 EF
500 abF 5e-7 EF
750 abF 7.5e-7 EF
1,000 abF 0.000001 EF
100,000 abF 0.0001 EF
1,000,000,000 abF 1 EF
1,000,000,000,000 abF 1,000 EF

Langkah-langkah Konversi Exafarad ke Abfarad (EF ke abF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 exafarad ke abfarad (25 EF ke abF).
  2. 1 exafarad setara dengan 1000000000 abfarad (1 EF setara dengan 1000000000 abF).
  3. 25 exafarad (EF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1000000000 abfarad (abF).
  4. Diperoleh 25 exafarad setara dengan 25000000000 abfarad (25 EF setara dengan 25000000000 abF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸