Konversi exafarad ke milifarad (EF ke mF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • exafarad [EF]
  • milifarad [mF]
Copy
_
Copy
  • exafarad [EF]
  • milifarad [mF]

Exafarad ke Milifarad (EF ke mF)

Exafarad (Simbol atau Singkatan: EF)

Exafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Exafarad disingkat atau disimbolkan dengan EF. Nilai dari 1 exafarad setara dengan 1000000000000000000 farad. Dalam hubungannya dengan milifarad, 1 exafarad setara dengan 1e+21 milifarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 farad

1 exafarad sama dengan 1,000 petafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000 terafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000 gigafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000 megafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 kilofarad

1 exafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000 hektofarad

1 exafarad sama dengan 100,000,000,000,000,000 dekafarad

1 exafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000,000 desifarad

1 exafarad sama dengan 100,000,000,000,000,000,000 centifarad

1 exafarad sama dengan 1e+21 milifarad

1 exafarad sama dengan 1e+24 mikrofarad

1 exafarad sama dengan 1e+27 nanofarad

1 exafarad sama dengan 1e+30 pikofarad

1 exafarad sama dengan 1e+33 femtofarad

1 exafarad sama dengan 1e+36 attofarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 coulomb/volt

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000 abfarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000 EMU of capacitance

1 exafarad sama dengan 8.9876e+29 statfarad

1 exafarad sama dengan 8.9876e+29 ESU of capacitance

Milifarad (Simbol atau Singkatan: mF)

Milifarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Milifarad disingkat atau disimbolkan dengan mF. Nilai dari 1 milifarad setara dengan 0.001 farad. Dalam hubungannya dengan exafarad, 1 milifarad setara dengan 1e-21 exafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 milifarad sama dengan 0.001 farad

1 milifarad sama dengan 1e-21 exafarad

1 milifarad sama dengan 1e-18 petafarad

1 milifarad sama dengan 1e-15 terafarad

1 milifarad sama dengan 1e-12 gigafarad

1 milifarad sama dengan 1e-9 megafarad

1 milifarad sama dengan 0.000001 kilofarad

1 milifarad sama dengan 0.00001 hektofarad

1 milifarad sama dengan 0.0001 dekafarad

1 milifarad sama dengan 0.01 desifarad

1 milifarad sama dengan 0.1 centifarad

1 milifarad sama dengan 1,000 mikrofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000 nanofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000,000 pikofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000,000,000 femtofarad

1 milifarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 attofarad

1 milifarad sama dengan 0.001 coulomb/volt

1 milifarad sama dengan 1e-12 abfarad

1 milifarad sama dengan 1e-12 EMU of capacitance

1 milifarad sama dengan 898,760,000 statfarad

1 milifarad sama dengan 898,760,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Exafarad ke Milifarad (EF ke mF):

Tabel Konversi Exafarad ke Milifarad (EF ke mF)

exafarad (EF) milifarad (mF)
0.01 EF 10,000,000,000,000,000,000 mF
0.1 EF 100,000,000,000,000,000,000 mF
1 EF 1e+21 mF
2 EF 2e+21 mF
3 EF 3e+21 mF
4 EF 4e+21 mF
5 EF 5e+21 mF
6 EF 6e+21 mF
7 EF 7e+21 mF
8 EF 8e+21 mF
9 EF 9e+21 mF
10 EF 1e+22 mF
20 EF 2e+22 mF
25 EF 2.5e+22 mF
50 EF 5e+22 mF
75 EF 7.5e+22 mF
100 EF 1e+23 mF
250 EF 2.5e+23 mF
500 EF 5e+23 mF
750 EF 7.5e+23 mF
1,000 EF 1e+24 mF
100,000 EF 1e+26 mF
1,000,000,000 EF 1e+30 mF
1,000,000,000,000 EF 1e+33 mF

Tabel Konversi Milifarad ke Exafarad (mF ke EF)

milifarad (mF) exafarad (EF)
0.01 mF 1e-23 EF
0.1 mF 1e-22 EF
1 mF 1e-21 EF
2 mF 2e-21 EF
3 mF 3e-21 EF
4 mF 4e-21 EF
5 mF 5e-21 EF
6 mF 6e-21 EF
7 mF 7e-21 EF
8 mF 8e-21 EF
9 mF 9e-21 EF
10 mF 1e-20 EF
20 mF 2e-20 EF
25 mF 2.5e-20 EF
50 mF 5e-20 EF
75 mF 7.5e-20 EF
100 mF 1e-19 EF
250 mF 2.5e-19 EF
500 mF 5e-19 EF
750 mF 7.5e-19 EF
1,000 mF 1e-18 EF
100,000 mF 1e-16 EF
1,000,000,000 mF 1e-12 EF
1,000,000,000,000 mF 1e-9 EF

Langkah-langkah Konversi Exafarad ke Milifarad (EF ke mF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 exafarad ke milifarad (25 EF ke mF).
  2. 1 exafarad setara dengan 1e+21 milifarad (1 EF setara dengan 1e+21 mF).
  3. 25 exafarad (EF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1e+21 milifarad (mF).
  4. Diperoleh 25 exafarad setara dengan 2.5e+22 milifarad (25 EF setara dengan 2.5e+22 mF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸