Konversi exafarad ke femtofarad (EF ke fF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • exafarad [EF]
  • femtofarad [fF]
Copy
_
Copy
  • exafarad [EF]
  • femtofarad [fF]

Exafarad ke Femtofarad (EF ke fF)

Exafarad (Simbol atau Singkatan: EF)

Exafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Exafarad disingkat atau disimbolkan dengan EF. Nilai dari 1 exafarad setara dengan 1000000000000000000 farad. Dalam hubungannya dengan femtofarad, 1 exafarad setara dengan 1e+33 femtofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 farad

1 exafarad sama dengan 1,000 petafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000 terafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000 gigafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000 megafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 kilofarad

1 exafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000 hektofarad

1 exafarad sama dengan 100,000,000,000,000,000 dekafarad

1 exafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000,000 desifarad

1 exafarad sama dengan 100,000,000,000,000,000,000 centifarad

1 exafarad sama dengan 1e+21 milifarad

1 exafarad sama dengan 1e+24 mikrofarad

1 exafarad sama dengan 1e+27 nanofarad

1 exafarad sama dengan 1e+30 pikofarad

1 exafarad sama dengan 1e+33 femtofarad

1 exafarad sama dengan 1e+36 attofarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 coulomb/volt

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000 abfarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000 EMU of capacitance

1 exafarad sama dengan 8.9876e+29 statfarad

1 exafarad sama dengan 8.9876e+29 ESU of capacitance

Femtofarad (Simbol atau Singkatan: fF)

Femtofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Femtofarad disingkat atau disimbolkan dengan fF. Nilai dari 1 femtofarad setara dengan 1e-15 farad. Dalam hubungannya dengan exafarad, 1 femtofarad setara dengan 1e-33 exafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 femtofarad sama dengan 1e-15 farad

1 femtofarad sama dengan 1e-33 exafarad

1 femtofarad sama dengan 1e-30 petafarad

1 femtofarad sama dengan 1e-27 terafarad

1 femtofarad sama dengan 1e-24 gigafarad

1 femtofarad sama dengan 1e-21 megafarad

1 femtofarad sama dengan 1e-18 kilofarad

1 femtofarad sama dengan 1e-17 hektofarad

1 femtofarad sama dengan 1e-16 dekafarad

1 femtofarad sama dengan 1e-14 desifarad

1 femtofarad sama dengan 1e-13 centifarad

1 femtofarad sama dengan 1e-12 milifarad

1 femtofarad sama dengan 1e-9 mikrofarad

1 femtofarad sama dengan 0.000001 nanofarad

1 femtofarad sama dengan 0.001 pikofarad

1 femtofarad sama dengan 1,000 attofarad

1 femtofarad sama dengan 1e-15 coulomb/volt

1 femtofarad sama dengan 1e-24 abfarad

1 femtofarad sama dengan 1e-24 EMU of capacitance

1 femtofarad sama dengan 0.00089876 statfarad

1 femtofarad sama dengan 0.00089876 ESU of capacitance

Cara Konversi Exafarad ke Femtofarad (EF ke fF):

Tabel Konversi Exafarad ke Femtofarad (EF ke fF)

exafarad (EF) femtofarad (fF)
0.01 EF 1e+31 fF
0.1 EF 1e+32 fF
1 EF 1e+33 fF
2 EF 2e+33 fF
3 EF 3e+33 fF
4 EF 4e+33 fF
5 EF 5e+33 fF
6 EF 6e+33 fF
7 EF 7e+33 fF
8 EF 8e+33 fF
9 EF 9e+33 fF
10 EF 1e+34 fF
20 EF 2e+34 fF
25 EF 2.5e+34 fF
50 EF 5e+34 fF
75 EF 7.5e+34 fF
100 EF 1e+35 fF
250 EF 2.5e+35 fF
500 EF 5e+35 fF
750 EF 7.5e+35 fF
1,000 EF 1e+36 fF
100,000 EF 1e+38 fF
1,000,000,000 EF 1e+42 fF
1,000,000,000,000 EF 1e+45 fF

Tabel Konversi Femtofarad ke Exafarad (fF ke EF)

femtofarad (fF) exafarad (EF)
0.01 fF 1e-35 EF
0.1 fF 1e-34 EF
1 fF 1e-33 EF
2 fF 2e-33 EF
3 fF 3e-33 EF
4 fF 4e-33 EF
5 fF 5e-33 EF
6 fF 6e-33 EF
7 fF 7e-33 EF
8 fF 8e-33 EF
9 fF 9e-33 EF
10 fF 1e-32 EF
20 fF 2e-32 EF
25 fF 2.5e-32 EF
50 fF 5e-32 EF
75 fF 7.5e-32 EF
100 fF 1e-31 EF
250 fF 2.5e-31 EF
500 fF 5e-31 EF
750 fF 7.5e-31 EF
1,000 fF 1e-30 EF
100,000 fF 1e-28 EF
1,000,000,000 fF 1e-24 EF
1,000,000,000,000 fF 1e-21 EF

Langkah-langkah Konversi Exafarad ke Femtofarad (EF ke fF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 exafarad ke femtofarad (25 EF ke fF).
  2. 1 exafarad setara dengan 1e+33 femtofarad (1 EF setara dengan 1e+33 fF).
  3. 25 exafarad (EF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1e+33 femtofarad (fF).
  4. Diperoleh 25 exafarad setara dengan 2.5e+34 femtofarad (25 EF setara dengan 2.5e+34 fF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸