Konversi petafarad ke hektofarad (PF ke hF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • petafarad [PF]
  • hektofarad [hF]
Copy
_
Copy
  • petafarad [PF]
  • hektofarad [hF]

Petafarad ke Hektofarad (PF ke hF)

Petafarad (Simbol atau Singkatan: PF)

Petafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Petafarad disingkat atau disimbolkan dengan PF. Nilai dari 1 petafarad setara dengan 1000000000000000 farad. Dalam hubungannya dengan hektofarad, 1 petafarad setara dengan 10000000000000 hektofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 farad

1 petafarad sama dengan 0.001 exafarad

1 petafarad sama dengan 1,000 terafarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000 gigafarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000 megafarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000,000 kilofarad

1 petafarad sama dengan 10,000,000,000,000 hektofarad

1 petafarad sama dengan 100,000,000,000,000 dekafarad

1 petafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000 desifarad

1 petafarad sama dengan 100,000,000,000,000,000 centifarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 milifarad

1 petafarad sama dengan 1e+21 mikrofarad

1 petafarad sama dengan 1e+24 nanofarad

1 petafarad sama dengan 1e+27 pikofarad

1 petafarad sama dengan 1e+30 femtofarad

1 petafarad sama dengan 1e+33 attofarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 coulomb/volt

1 petafarad sama dengan 1,000,000 abfarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000 EMU of capacitance

1 petafarad sama dengan 8.9876e+26 statfarad

1 petafarad sama dengan 8.9876e+26 ESU of capacitance

Hektofarad (Simbol atau Singkatan: hF)

Hektofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Hektofarad disingkat atau disimbolkan dengan hF. Nilai dari 1 hektofarad setara dengan 100 farad. Dalam hubungannya dengan petafarad, 1 hektofarad setara dengan 1e-13 petafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 hektofarad sama dengan 100 farad

1 hektofarad sama dengan 1e-16 exafarad

1 hektofarad sama dengan 1e-13 petafarad

1 hektofarad sama dengan 1e-10 terafarad

1 hektofarad sama dengan 1e-7 gigafarad

1 hektofarad sama dengan 0.0001 megafarad

1 hektofarad sama dengan 0.1 kilofarad

1 hektofarad sama dengan 10 dekafarad

1 hektofarad sama dengan 1,000 desifarad

1 hektofarad sama dengan 10,000 centifarad

1 hektofarad sama dengan 100,000 milifarad

1 hektofarad sama dengan 100,000,000 mikrofarad

1 hektofarad sama dengan 100,000,000,000 nanofarad

1 hektofarad sama dengan 100,000,000,000,000 pikofarad

1 hektofarad sama dengan 100,000,000,000,000,000 femtofarad

1 hektofarad sama dengan 100,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 hektofarad sama dengan 100 coulomb/volt

1 hektofarad sama dengan 1e-7 abfarad

1 hektofarad sama dengan 1e-7 EMU of capacitance

1 hektofarad sama dengan 89,876,000,000,000 statfarad

1 hektofarad sama dengan 89,876,000,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Petafarad ke Hektofarad (PF ke hF):

Tabel Konversi Petafarad ke Hektofarad (PF ke hF)

petafarad (PF) hektofarad (hF)
0.01 PF 100,000,000,000 hF
0.1 PF 1,000,000,000,000 hF
1 PF 10,000,000,000,000 hF
2 PF 20,000,000,000,000 hF
3 PF 30,000,000,000,000 hF
4 PF 40,000,000,000,000 hF
5 PF 50,000,000,000,000 hF
6 PF 60,000,000,000,000 hF
7 PF 70,000,000,000,000 hF
8 PF 80,000,000,000,000 hF
9 PF 90,000,000,000,000 hF
10 PF 100,000,000,000,000 hF
20 PF 200,000,000,000,000 hF
25 PF 250,000,000,000,000 hF
50 PF 500,000,000,000,000 hF
75 PF 750,000,000,000,000 hF
100 PF 1,000,000,000,000,000 hF
250 PF 2,500,000,000,000,000 hF
500 PF 5,000,000,000,000,000 hF
750 PF 7,500,000,000,000,000 hF
1,000 PF 10,000,000,000,000,000 hF
100,000 PF 1,000,000,000,000,000,000 hF
1,000,000,000 PF 1e+22 hF
1,000,000,000,000 PF 1e+25 hF

Tabel Konversi Hektofarad ke Petafarad (hF ke PF)

hektofarad (hF) petafarad (PF)
0.01 hF 1e-15 PF
0.1 hF 1e-14 PF
1 hF 1e-13 PF
2 hF 2e-13 PF
3 hF 3e-13 PF
4 hF 4e-13 PF
5 hF 5e-13 PF
6 hF 6e-13 PF
7 hF 7e-13 PF
8 hF 8e-13 PF
9 hF 9e-13 PF
10 hF 1e-12 PF
20 hF 2e-12 PF
25 hF 2.5e-12 PF
50 hF 5e-12 PF
75 hF 7.5e-12 PF
100 hF 1e-11 PF
250 hF 2.5e-11 PF
500 hF 5e-11 PF
750 hF 7.5e-11 PF
1,000 hF 1e-10 PF
100,000 hF 1e-8 PF
1,000,000,000 hF 0.0001 PF
1,000,000,000,000 hF 0.1 PF

Langkah-langkah Konversi Petafarad ke Hektofarad (PF ke hF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 petafarad ke hektofarad (25 PF ke hF).
  2. 1 petafarad setara dengan 10000000000000 hektofarad (1 PF setara dengan 10000000000000 hF).
  3. 25 petafarad (PF) setara dengan 25 dikalikan dengan 10000000000000 hektofarad (hF).
  4. Diperoleh 25 petafarad setara dengan 250000000000000 hektofarad (25 PF setara dengan 250000000000000 hF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸