Konversi petafarad ke attofarad (PF ke aF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • petafarad [PF]
  • attofarad [aF]
Copy
_
Copy
  • petafarad [PF]
  • attofarad [aF]

Petafarad ke Attofarad (PF ke aF)

Petafarad (Simbol atau Singkatan: PF)

Petafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Petafarad disingkat atau disimbolkan dengan PF. Nilai dari 1 petafarad setara dengan 1000000000000000 farad. Dalam hubungannya dengan attofarad, 1 petafarad setara dengan 1e+33 attofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 farad

1 petafarad sama dengan 0.001 exafarad

1 petafarad sama dengan 1,000 terafarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000 gigafarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000 megafarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000,000 kilofarad

1 petafarad sama dengan 10,000,000,000,000 hektofarad

1 petafarad sama dengan 100,000,000,000,000 dekafarad

1 petafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000 desifarad

1 petafarad sama dengan 100,000,000,000,000,000 centifarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 milifarad

1 petafarad sama dengan 1e+21 mikrofarad

1 petafarad sama dengan 1e+24 nanofarad

1 petafarad sama dengan 1e+27 pikofarad

1 petafarad sama dengan 1e+30 femtofarad

1 petafarad sama dengan 1e+33 attofarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 coulomb/volt

1 petafarad sama dengan 1,000,000 abfarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000 EMU of capacitance

1 petafarad sama dengan 8.9876e+26 statfarad

1 petafarad sama dengan 8.9876e+26 ESU of capacitance

Attofarad (Simbol atau Singkatan: aF)

Attofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Attofarad disingkat atau disimbolkan dengan aF. Nilai dari 1 attofarad setara dengan 1e-18 farad. Dalam hubungannya dengan petafarad, 1 attofarad setara dengan 1e-33 petafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 attofarad sama dengan 1e-18 farad

1 attofarad sama dengan 1e-36 exafarad

1 attofarad sama dengan 1e-33 petafarad

1 attofarad sama dengan 1e-30 terafarad

1 attofarad sama dengan 1e-27 gigafarad

1 attofarad sama dengan 1e-24 megafarad

1 attofarad sama dengan 1e-21 kilofarad

1 attofarad sama dengan 1e-20 hektofarad

1 attofarad sama dengan 1e-19 dekafarad

1 attofarad sama dengan 1e-17 desifarad

1 attofarad sama dengan 1e-16 centifarad

1 attofarad sama dengan 1e-15 milifarad

1 attofarad sama dengan 1e-12 mikrofarad

1 attofarad sama dengan 1e-9 nanofarad

1 attofarad sama dengan 0.000001 pikofarad

1 attofarad sama dengan 0.001 femtofarad

1 attofarad sama dengan 1e-18 coulomb/volt

1 attofarad sama dengan 1e-27 abfarad

1 attofarad sama dengan 1e-27 EMU of capacitance

1 attofarad sama dengan 8.9876e-7 statfarad

1 attofarad sama dengan 8.9876e-7 ESU of capacitance

Cara Konversi Petafarad ke Attofarad (PF ke aF):

Tabel Konversi Petafarad ke Attofarad (PF ke aF)

petafarad (PF) attofarad (aF)
0.01 PF 1e+31 aF
0.1 PF 1e+32 aF
1 PF 1e+33 aF
2 PF 2e+33 aF
3 PF 3e+33 aF
4 PF 4e+33 aF
5 PF 5e+33 aF
6 PF 6e+33 aF
7 PF 7e+33 aF
8 PF 8e+33 aF
9 PF 9e+33 aF
10 PF 1e+34 aF
20 PF 2e+34 aF
25 PF 2.5e+34 aF
50 PF 5e+34 aF
75 PF 7.5e+34 aF
100 PF 1e+35 aF
250 PF 2.5e+35 aF
500 PF 5e+35 aF
750 PF 7.5e+35 aF
1,000 PF 1e+36 aF
100,000 PF 1e+38 aF
1,000,000,000 PF 1e+42 aF
1,000,000,000,000 PF 1e+45 aF

Tabel Konversi Attofarad ke Petafarad (aF ke PF)

attofarad (aF) petafarad (PF)
0.01 aF 1e-35 PF
0.1 aF 1e-34 PF
1 aF 1e-33 PF
2 aF 2e-33 PF
3 aF 3e-33 PF
4 aF 4e-33 PF
5 aF 5e-33 PF
6 aF 6e-33 PF
7 aF 7e-33 PF
8 aF 8e-33 PF
9 aF 9e-33 PF
10 aF 1e-32 PF
20 aF 2e-32 PF
25 aF 2.5e-32 PF
50 aF 5e-32 PF
75 aF 7.5e-32 PF
100 aF 1e-31 PF
250 aF 2.5e-31 PF
500 aF 5e-31 PF
750 aF 7.5e-31 PF
1,000 aF 1e-30 PF
100,000 aF 1e-28 PF
1,000,000,000 aF 1e-24 PF
1,000,000,000,000 aF 1e-21 PF

Langkah-langkah Konversi Petafarad ke Attofarad (PF ke aF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 petafarad ke attofarad (25 PF ke aF).
  2. 1 petafarad setara dengan 1e+33 attofarad (1 PF setara dengan 1e+33 aF).
  3. 25 petafarad (PF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1e+33 attofarad (aF).
  4. Diperoleh 25 petafarad setara dengan 2.5e+34 attofarad (25 PF setara dengan 2.5e+34 aF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸