Konversi petafarad ke dekafarad (PF ke daF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • petafarad [PF]
  • dekafarad [daF]
Copy
_
Copy
  • petafarad [PF]
  • dekafarad [daF]

Petafarad ke Dekafarad (PF ke daF)

Petafarad (Simbol atau Singkatan: PF)

Petafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Petafarad disingkat atau disimbolkan dengan PF. Nilai dari 1 petafarad setara dengan 1000000000000000 farad. Dalam hubungannya dengan dekafarad, 1 petafarad setara dengan 100000000000000 dekafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 farad

1 petafarad sama dengan 0.001 exafarad

1 petafarad sama dengan 1,000 terafarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000 gigafarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000 megafarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000,000 kilofarad

1 petafarad sama dengan 10,000,000,000,000 hektofarad

1 petafarad sama dengan 100,000,000,000,000 dekafarad

1 petafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000 desifarad

1 petafarad sama dengan 100,000,000,000,000,000 centifarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 milifarad

1 petafarad sama dengan 1e+21 mikrofarad

1 petafarad sama dengan 1e+24 nanofarad

1 petafarad sama dengan 1e+27 pikofarad

1 petafarad sama dengan 1e+30 femtofarad

1 petafarad sama dengan 1e+33 attofarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 coulomb/volt

1 petafarad sama dengan 1,000,000 abfarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000 EMU of capacitance

1 petafarad sama dengan 8.9876e+26 statfarad

1 petafarad sama dengan 8.9876e+26 ESU of capacitance

Dekafarad (Simbol atau Singkatan: daF)

Dekafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Dekafarad disingkat atau disimbolkan dengan daF. Nilai dari 1 dekafarad setara dengan 10 farad. Dalam hubungannya dengan petafarad, 1 dekafarad setara dengan 1e-14 petafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 dekafarad sama dengan 10 farad

1 dekafarad sama dengan 1e-17 exafarad

1 dekafarad sama dengan 1e-14 petafarad

1 dekafarad sama dengan 1e-11 terafarad

1 dekafarad sama dengan 1e-8 gigafarad

1 dekafarad sama dengan 0.00001 megafarad

1 dekafarad sama dengan 0.01 kilofarad

1 dekafarad sama dengan 0.1 hektofarad

1 dekafarad sama dengan 100 desifarad

1 dekafarad sama dengan 1,000 centifarad

1 dekafarad sama dengan 10,000 milifarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000 mikrofarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000,000 nanofarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000,000,000 pikofarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000 femtofarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 dekafarad sama dengan 10 coulomb/volt

1 dekafarad sama dengan 1e-8 abfarad

1 dekafarad sama dengan 1e-8 EMU of capacitance

1 dekafarad sama dengan 8,987,600,000,000 statfarad

1 dekafarad sama dengan 8,987,600,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Petafarad ke Dekafarad (PF ke daF):

Tabel Konversi Petafarad ke Dekafarad (PF ke daF)

petafarad (PF) dekafarad (daF)
0.01 PF 1,000,000,000,000 daF
0.1 PF 10,000,000,000,000 daF
1 PF 100,000,000,000,000 daF
2 PF 200,000,000,000,000 daF
3 PF 300,000,000,000,000 daF
4 PF 400,000,000,000,000 daF
5 PF 500,000,000,000,000 daF
6 PF 600,000,000,000,000 daF
7 PF 700,000,000,000,000 daF
8 PF 800,000,000,000,000 daF
9 PF 900,000,000,000,000 daF
10 PF 1,000,000,000,000,000 daF
20 PF 2,000,000,000,000,000 daF
25 PF 2,500,000,000,000,000 daF
50 PF 5,000,000,000,000,000 daF
75 PF 7,500,000,000,000,000 daF
100 PF 10,000,000,000,000,000 daF
250 PF 25,000,000,000,000,000 daF
500 PF 50,000,000,000,000,000 daF
750 PF 75,000,000,000,000,000 daF
1,000 PF 100,000,000,000,000,000 daF
100,000 PF 10,000,000,000,000,000,000 daF
1,000,000,000 PF 1e+23 daF
1,000,000,000,000 PF 1e+26 daF

Tabel Konversi Dekafarad ke Petafarad (daF ke PF)

dekafarad (daF) petafarad (PF)
0.01 daF 1e-16 PF
0.1 daF 1e-15 PF
1 daF 1e-14 PF
2 daF 2e-14 PF
3 daF 3e-14 PF
4 daF 4e-14 PF
5 daF 5e-14 PF
6 daF 6e-14 PF
7 daF 7e-14 PF
8 daF 8e-14 PF
9 daF 9e-14 PF
10 daF 1e-13 PF
20 daF 2e-13 PF
25 daF 2.5e-13 PF
50 daF 5e-13 PF
75 daF 7.5e-13 PF
100 daF 1e-12 PF
250 daF 2.5e-12 PF
500 daF 5e-12 PF
750 daF 7.5e-12 PF
1,000 daF 1e-11 PF
100,000 daF 1e-9 PF
1,000,000,000 daF 0.00001 PF
1,000,000,000,000 daF 0.01 PF

Langkah-langkah Konversi Petafarad ke Dekafarad (PF ke daF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 petafarad ke dekafarad (25 PF ke daF).
  2. 1 petafarad setara dengan 100000000000000 dekafarad (1 PF setara dengan 100000000000000 daF).
  3. 25 petafarad (PF) setara dengan 25 dikalikan dengan 100000000000000 dekafarad (daF).
  4. Diperoleh 25 petafarad setara dengan 2500000000000000 dekafarad (25 PF setara dengan 2500000000000000 daF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸