Konversi petafarad ke gigafarad (PF ke GF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • petafarad [PF]
  • gigafarad [GF]
Copy
_
Copy
  • petafarad [PF]
  • gigafarad [GF]

Petafarad ke Gigafarad (PF ke GF)

Petafarad (Simbol atau Singkatan: PF)

Petafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Petafarad disingkat atau disimbolkan dengan PF. Nilai dari 1 petafarad setara dengan 1000000000000000 farad. Dalam hubungannya dengan gigafarad, 1 petafarad setara dengan 1000000 gigafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 farad

1 petafarad sama dengan 0.001 exafarad

1 petafarad sama dengan 1,000 terafarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000 gigafarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000 megafarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000,000 kilofarad

1 petafarad sama dengan 10,000,000,000,000 hektofarad

1 petafarad sama dengan 100,000,000,000,000 dekafarad

1 petafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000 desifarad

1 petafarad sama dengan 100,000,000,000,000,000 centifarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 milifarad

1 petafarad sama dengan 1e+21 mikrofarad

1 petafarad sama dengan 1e+24 nanofarad

1 petafarad sama dengan 1e+27 pikofarad

1 petafarad sama dengan 1e+30 femtofarad

1 petafarad sama dengan 1e+33 attofarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 coulomb/volt

1 petafarad sama dengan 1,000,000 abfarad

1 petafarad sama dengan 1,000,000 EMU of capacitance

1 petafarad sama dengan 8.9876e+26 statfarad

1 petafarad sama dengan 8.9876e+26 ESU of capacitance

Gigafarad (Simbol atau Singkatan: GF)

Gigafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Gigafarad disingkat atau disimbolkan dengan GF. Nilai dari 1 gigafarad setara dengan 1000000000 farad. Dalam hubungannya dengan petafarad, 1 gigafarad setara dengan 0.000001 petafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000 farad

1 gigafarad sama dengan 1e-9 exafarad

1 gigafarad sama dengan 0.000001 petafarad

1 gigafarad sama dengan 0.001 terafarad

1 gigafarad sama dengan 1,000 megafarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000 kilofarad

1 gigafarad sama dengan 10,000,000 hektofarad

1 gigafarad sama dengan 100,000,000 dekafarad

1 gigafarad sama dengan 10,000,000,000 desifarad

1 gigafarad sama dengan 100,000,000,000 centifarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000 milifarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+21 pikofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+24 femtofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+27 attofarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000 coulomb/volt

1 gigafarad sama dengan 1 abfarad

1 gigafarad sama dengan 1 EMU of capacitance

1 gigafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 statfarad

1 gigafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Petafarad ke Gigafarad (PF ke GF):

Tabel Konversi Petafarad ke Gigafarad (PF ke GF)

petafarad (PF) gigafarad (GF)
0.01 PF 10,000 GF
0.1 PF 100,000 GF
1 PF 1,000,000 GF
2 PF 2,000,000 GF
3 PF 3,000,000 GF
4 PF 4,000,000 GF
5 PF 5,000,000 GF
6 PF 6,000,000 GF
7 PF 7,000,000 GF
8 PF 8,000,000 GF
9 PF 9,000,000 GF
10 PF 10,000,000 GF
20 PF 20,000,000 GF
25 PF 25,000,000 GF
50 PF 50,000,000 GF
75 PF 75,000,000 GF
100 PF 100,000,000 GF
250 PF 250,000,000 GF
500 PF 500,000,000 GF
750 PF 750,000,000 GF
1,000 PF 1,000,000,000 GF
100,000 PF 100,000,000,000 GF
1,000,000,000 PF 1,000,000,000,000,000 GF
1,000,000,000,000 PF 1,000,000,000,000,000,000 GF

Tabel Konversi Gigafarad ke Petafarad (GF ke PF)

gigafarad (GF) petafarad (PF)
0.01 GF 1e-8 PF
0.1 GF 1e-7 PF
1 GF 0.000001 PF
2 GF 0.000002 PF
3 GF 0.000003 PF
4 GF 0.000004 PF
5 GF 0.000005 PF
6 GF 0.000006 PF
7 GF 0.000007 PF
8 GF 0.000008 PF
9 GF 0.000009 PF
10 GF 0.00001 PF
20 GF 0.00002 PF
25 GF 0.000025 PF
50 GF 0.00005 PF
75 GF 0.000075 PF
100 GF 0.0001 PF
250 GF 0.00025 PF
500 GF 0.0005 PF
750 GF 0.00075 PF
1,000 GF 0.001 PF
100,000 GF 0.1 PF
1,000,000,000 GF 1,000 PF
1,000,000,000,000 GF 1,000,000 PF

Langkah-langkah Konversi Petafarad ke Gigafarad (PF ke GF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 petafarad ke gigafarad (25 PF ke GF).
  2. 1 petafarad setara dengan 1000000 gigafarad (1 PF setara dengan 1000000 GF).
  3. 25 petafarad (PF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1000000 gigafarad (GF).
  4. Diperoleh 25 petafarad setara dengan 25000000 gigafarad (25 PF setara dengan 25000000 GF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸