Konversi megafarad ke coulomb/volt (MF ke C/V)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • megafarad [MF]
  • coulomb/volt [C/V]
Copy
_
Copy
  • megafarad [MF]
  • coulomb/volt [C/V]

Megafarad ke Coulomb/volt (MF ke C/V)

Megafarad (Simbol atau Singkatan: MF)

Megafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Megafarad disingkat atau disimbolkan dengan MF. Nilai dari 1 megafarad setara dengan 1000000 farad. Dalam hubungannya dengan coulomb/volt, 1 megafarad setara dengan 1000000 coulomb/volt.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 megafarad sama dengan 1,000,000 farad

1 megafarad sama dengan 1e-12 exafarad

1 megafarad sama dengan 1e-9 petafarad

1 megafarad sama dengan 0.000001 terafarad

1 megafarad sama dengan 0.001 gigafarad

1 megafarad sama dengan 1,000 kilofarad

1 megafarad sama dengan 10,000 hektofarad

1 megafarad sama dengan 100,000 dekafarad

1 megafarad sama dengan 10,000,000 desifarad

1 megafarad sama dengan 100,000,000 centifarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000 milifarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000 mikrofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 nanofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 pikofarad

1 megafarad sama dengan 1e+21 femtofarad

1 megafarad sama dengan 1e+24 attofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000 coulomb/volt

1 megafarad sama dengan 0.001 abfarad

1 megafarad sama dengan 0.001 EMU of capacitance

1 megafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000 statfarad

1 megafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000 ESU of capacitance

Coulomb/volt (Simbol atau Singkatan: C/V)

Coulomb/volt adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Coulomb/volt disingkat atau disimbolkan dengan C/V. Nilai dari 1 coulomb/volt setara dengan 1 farad. Dalam hubungannya dengan megafarad, 1 coulomb/volt setara dengan 0.000001 megafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 coulomb/volt sama dengan 1 farad

1 coulomb/volt sama dengan 1e-18 exafarad

1 coulomb/volt sama dengan 1e-15 petafarad

1 coulomb/volt sama dengan 1e-12 terafarad

1 coulomb/volt sama dengan 1e-9 gigafarad

1 coulomb/volt sama dengan 0.000001 megafarad

1 coulomb/volt sama dengan 0.001 kilofarad

1 coulomb/volt sama dengan 0.01 hektofarad

1 coulomb/volt sama dengan 0.1 dekafarad

1 coulomb/volt sama dengan 10 desifarad

1 coulomb/volt sama dengan 100 centifarad

1 coulomb/volt sama dengan 1,000 milifarad

1 coulomb/volt sama dengan 1,000,000 mikrofarad

1 coulomb/volt sama dengan 1,000,000,000 nanofarad

1 coulomb/volt sama dengan 1,000,000,000,000 pikofarad

1 coulomb/volt sama dengan 1,000,000,000,000,000 femtofarad

1 coulomb/volt sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 coulomb/volt sama dengan 1e-9 abfarad

1 coulomb/volt sama dengan 1e-9 EMU of capacitance

1 coulomb/volt sama dengan 898,760,000,000 statfarad

1 coulomb/volt sama dengan 898,760,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Megafarad ke Coulomb/volt (MF ke C/V):

Tabel Konversi Megafarad ke Coulomb/volt (MF ke C/V)

megafarad (MF) coulomb/volt (C/V)
0.01 MF 10,000 C/V
0.1 MF 100,000 C/V
1 MF 1,000,000 C/V
2 MF 2,000,000 C/V
3 MF 3,000,000 C/V
4 MF 4,000,000 C/V
5 MF 5,000,000 C/V
6 MF 6,000,000 C/V
7 MF 7,000,000 C/V
8 MF 8,000,000 C/V
9 MF 9,000,000 C/V
10 MF 10,000,000 C/V
20 MF 20,000,000 C/V
25 MF 25,000,000 C/V
50 MF 50,000,000 C/V
75 MF 75,000,000 C/V
100 MF 100,000,000 C/V
250 MF 250,000,000 C/V
500 MF 500,000,000 C/V
750 MF 750,000,000 C/V
1,000 MF 1,000,000,000 C/V
100,000 MF 100,000,000,000 C/V
1,000,000,000 MF 1,000,000,000,000,000 C/V
1,000,000,000,000 MF 1,000,000,000,000,000,000 C/V

Tabel Konversi Coulomb/volt ke Megafarad (C/V ke MF)

coulomb/volt (C/V) megafarad (MF)
0.01 C/V 1e-8 MF
0.1 C/V 1e-7 MF
1 C/V 0.000001 MF
2 C/V 0.000002 MF
3 C/V 0.000003 MF
4 C/V 0.000004 MF
5 C/V 0.000005 MF
6 C/V 0.000006 MF
7 C/V 0.000007 MF
8 C/V 0.000008 MF
9 C/V 0.000009 MF
10 C/V 0.00001 MF
20 C/V 0.00002 MF
25 C/V 0.000025 MF
50 C/V 0.00005 MF
75 C/V 0.000075 MF
100 C/V 0.0001 MF
250 C/V 0.00025 MF
500 C/V 0.0005 MF
750 C/V 0.00075 MF
1,000 C/V 0.001 MF
100,000 C/V 0.1 MF
1,000,000,000 C/V 1,000 MF
1,000,000,000,000 C/V 1,000,000 MF

Langkah-langkah Konversi Megafarad ke Coulomb/volt (MF ke C/V)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 megafarad ke coulomb/volt (25 MF ke C/V).
  2. 1 megafarad setara dengan 1000000 coulomb/volt (1 MF setara dengan 1000000 C/V).
  3. 25 megafarad (MF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1000000 coulomb/volt (C/V).
  4. Diperoleh 25 megafarad setara dengan 25000000 coulomb/volt (25 MF setara dengan 25000000 C/V).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸