Konversi megafarad ke desifarad (MF ke dF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • megafarad [MF]
  • desifarad [dF]
Copy
_
Copy
  • megafarad [MF]
  • desifarad [dF]

Megafarad ke Desifarad (MF ke dF)

Megafarad (Simbol atau Singkatan: MF)

Megafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Megafarad disingkat atau disimbolkan dengan MF. Nilai dari 1 megafarad setara dengan 1000000 farad. Dalam hubungannya dengan desifarad, 1 megafarad setara dengan 10000000 desifarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 megafarad sama dengan 1,000,000 farad

1 megafarad sama dengan 1e-12 exafarad

1 megafarad sama dengan 1e-9 petafarad

1 megafarad sama dengan 0.000001 terafarad

1 megafarad sama dengan 0.001 gigafarad

1 megafarad sama dengan 1,000 kilofarad

1 megafarad sama dengan 10,000 hektofarad

1 megafarad sama dengan 100,000 dekafarad

1 megafarad sama dengan 10,000,000 desifarad

1 megafarad sama dengan 100,000,000 centifarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000 milifarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000 mikrofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 nanofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 pikofarad

1 megafarad sama dengan 1e+21 femtofarad

1 megafarad sama dengan 1e+24 attofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000 coulomb/volt

1 megafarad sama dengan 0.001 abfarad

1 megafarad sama dengan 0.001 EMU of capacitance

1 megafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000 statfarad

1 megafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000 ESU of capacitance

Desifarad (Simbol atau Singkatan: dF)

Desifarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Desifarad disingkat atau disimbolkan dengan dF. Nilai dari 1 desifarad setara dengan 0.1 farad. Dalam hubungannya dengan megafarad, 1 desifarad setara dengan 1e-7 megafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 desifarad sama dengan 0.1 farad

1 desifarad sama dengan 1e-19 exafarad

1 desifarad sama dengan 1e-16 petafarad

1 desifarad sama dengan 1e-13 terafarad

1 desifarad sama dengan 1e-10 gigafarad

1 desifarad sama dengan 1e-7 megafarad

1 desifarad sama dengan 0.0001 kilofarad

1 desifarad sama dengan 0.001 hektofarad

1 desifarad sama dengan 0.01 dekafarad

1 desifarad sama dengan 10 centifarad

1 desifarad sama dengan 100 milifarad

1 desifarad sama dengan 100,000 mikrofarad

1 desifarad sama dengan 100,000,000 nanofarad

1 desifarad sama dengan 100,000,000,000 pikofarad

1 desifarad sama dengan 100,000,000,000,000 femtofarad

1 desifarad sama dengan 100,000,000,000,000,000 attofarad

1 desifarad sama dengan 0.1 coulomb/volt

1 desifarad sama dengan 1e-10 abfarad

1 desifarad sama dengan 1e-10 EMU of capacitance

1 desifarad sama dengan 89,876,000,000 statfarad

1 desifarad sama dengan 89,876,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Megafarad ke Desifarad (MF ke dF):

Tabel Konversi Megafarad ke Desifarad (MF ke dF)

megafarad (MF) desifarad (dF)
0.01 MF 100,000 dF
0.1 MF 1,000,000 dF
1 MF 10,000,000 dF
2 MF 20,000,000 dF
3 MF 30,000,000 dF
4 MF 40,000,000 dF
5 MF 50,000,000 dF
6 MF 60,000,000 dF
7 MF 70,000,000 dF
8 MF 80,000,000 dF
9 MF 90,000,000 dF
10 MF 100,000,000 dF
20 MF 200,000,000 dF
25 MF 250,000,000 dF
50 MF 500,000,000 dF
75 MF 750,000,000 dF
100 MF 1,000,000,000 dF
250 MF 2,500,000,000 dF
500 MF 5,000,000,000 dF
750 MF 7,500,000,000 dF
1,000 MF 10,000,000,000 dF
100,000 MF 1,000,000,000,000 dF
1,000,000,000 MF 10,000,000,000,000,000 dF
1,000,000,000,000 MF 10,000,000,000,000,000,000 dF

Tabel Konversi Desifarad ke Megafarad (dF ke MF)

desifarad (dF) megafarad (MF)
0.01 dF 1e-9 MF
0.1 dF 1e-8 MF
1 dF 1e-7 MF
2 dF 2e-7 MF
3 dF 3e-7 MF
4 dF 4e-7 MF
5 dF 5e-7 MF
6 dF 6e-7 MF
7 dF 7e-7 MF
8 dF 8e-7 MF
9 dF 9e-7 MF
10 dF 0.000001 MF
20 dF 0.000002 MF
25 dF 0.0000025 MF
50 dF 0.000005 MF
75 dF 0.0000075 MF
100 dF 0.00001 MF
250 dF 0.000025 MF
500 dF 0.00005 MF
750 dF 0.000075 MF
1,000 dF 0.0001 MF
100,000 dF 0.01 MF
1,000,000,000 dF 100 MF
1,000,000,000,000 dF 100,000 MF

Langkah-langkah Konversi Megafarad ke Desifarad (MF ke dF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 megafarad ke desifarad (25 MF ke dF).
  2. 1 megafarad setara dengan 10000000 desifarad (1 MF setara dengan 10000000 dF).
  3. 25 megafarad (MF) setara dengan 25 dikalikan dengan 10000000 desifarad (dF).
  4. Diperoleh 25 megafarad setara dengan 250000000 desifarad (25 MF setara dengan 250000000 dF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸