Konversi megafarad ke attofarad (MF ke aF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • megafarad [MF]
  • attofarad [aF]
Copy
_
Copy
  • megafarad [MF]
  • attofarad [aF]

Megafarad ke Attofarad (MF ke aF)

Megafarad (Simbol atau Singkatan: MF)

Megafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Megafarad disingkat atau disimbolkan dengan MF. Nilai dari 1 megafarad setara dengan 1000000 farad. Dalam hubungannya dengan attofarad, 1 megafarad setara dengan 1e+24 attofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 megafarad sama dengan 1,000,000 farad

1 megafarad sama dengan 1e-12 exafarad

1 megafarad sama dengan 1e-9 petafarad

1 megafarad sama dengan 0.000001 terafarad

1 megafarad sama dengan 0.001 gigafarad

1 megafarad sama dengan 1,000 kilofarad

1 megafarad sama dengan 10,000 hektofarad

1 megafarad sama dengan 100,000 dekafarad

1 megafarad sama dengan 10,000,000 desifarad

1 megafarad sama dengan 100,000,000 centifarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000 milifarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000 mikrofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 nanofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 pikofarad

1 megafarad sama dengan 1e+21 femtofarad

1 megafarad sama dengan 1e+24 attofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000 coulomb/volt

1 megafarad sama dengan 0.001 abfarad

1 megafarad sama dengan 0.001 EMU of capacitance

1 megafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000 statfarad

1 megafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000 ESU of capacitance

Attofarad (Simbol atau Singkatan: aF)

Attofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Attofarad disingkat atau disimbolkan dengan aF. Nilai dari 1 attofarad setara dengan 1e-18 farad. Dalam hubungannya dengan megafarad, 1 attofarad setara dengan 1e-24 megafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 attofarad sama dengan 1e-18 farad

1 attofarad sama dengan 1e-36 exafarad

1 attofarad sama dengan 1e-33 petafarad

1 attofarad sama dengan 1e-30 terafarad

1 attofarad sama dengan 1e-27 gigafarad

1 attofarad sama dengan 1e-24 megafarad

1 attofarad sama dengan 1e-21 kilofarad

1 attofarad sama dengan 1e-20 hektofarad

1 attofarad sama dengan 1e-19 dekafarad

1 attofarad sama dengan 1e-17 desifarad

1 attofarad sama dengan 1e-16 centifarad

1 attofarad sama dengan 1e-15 milifarad

1 attofarad sama dengan 1e-12 mikrofarad

1 attofarad sama dengan 1e-9 nanofarad

1 attofarad sama dengan 0.000001 pikofarad

1 attofarad sama dengan 0.001 femtofarad

1 attofarad sama dengan 1e-18 coulomb/volt

1 attofarad sama dengan 1e-27 abfarad

1 attofarad sama dengan 1e-27 EMU of capacitance

1 attofarad sama dengan 8.9876e-7 statfarad

1 attofarad sama dengan 8.9876e-7 ESU of capacitance

Cara Konversi Megafarad ke Attofarad (MF ke aF):

Tabel Konversi Megafarad ke Attofarad (MF ke aF)

megafarad (MF) attofarad (aF)
0.01 MF 1e+22 aF
0.1 MF 1e+23 aF
1 MF 1e+24 aF
2 MF 2e+24 aF
3 MF 3e+24 aF
4 MF 4e+24 aF
5 MF 5e+24 aF
6 MF 6e+24 aF
7 MF 7e+24 aF
8 MF 8e+24 aF
9 MF 9e+24 aF
10 MF 1e+25 aF
20 MF 2e+25 aF
25 MF 2.5e+25 aF
50 MF 5e+25 aF
75 MF 7.5e+25 aF
100 MF 1e+26 aF
250 MF 2.5e+26 aF
500 MF 5e+26 aF
750 MF 7.5e+26 aF
1,000 MF 1e+27 aF
100,000 MF 1e+29 aF
1,000,000,000 MF 1e+33 aF
1,000,000,000,000 MF 1e+36 aF

Tabel Konversi Attofarad ke Megafarad (aF ke MF)

attofarad (aF) megafarad (MF)
0.01 aF 1e-26 MF
0.1 aF 1e-25 MF
1 aF 1e-24 MF
2 aF 2e-24 MF
3 aF 3e-24 MF
4 aF 4e-24 MF
5 aF 5e-24 MF
6 aF 6e-24 MF
7 aF 7e-24 MF
8 aF 8e-24 MF
9 aF 9e-24 MF
10 aF 1e-23 MF
20 aF 2e-23 MF
25 aF 2.5e-23 MF
50 aF 5e-23 MF
75 aF 7.5e-23 MF
100 aF 1e-22 MF
250 aF 2.5e-22 MF
500 aF 5e-22 MF
750 aF 7.5e-22 MF
1,000 aF 1e-21 MF
100,000 aF 1e-19 MF
1,000,000,000 aF 1e-15 MF
1,000,000,000,000 aF 1e-12 MF

Langkah-langkah Konversi Megafarad ke Attofarad (MF ke aF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 megafarad ke attofarad (25 MF ke aF).
  2. 1 megafarad setara dengan 1e+24 attofarad (1 MF setara dengan 1e+24 aF).
  3. 25 megafarad (MF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1e+24 attofarad (aF).
  4. Diperoleh 25 megafarad setara dengan 2.5e+25 attofarad (25 MF setara dengan 2.5e+25 aF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸