Konversi megafarad ke nanofarad (MF ke nF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • megafarad [MF]
  • nanofarad [nF]
Copy
_
Copy
  • megafarad [MF]
  • nanofarad [nF]

Megafarad ke Nanofarad (MF ke nF)

Megafarad (Simbol atau Singkatan: MF)

Megafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Megafarad disingkat atau disimbolkan dengan MF. Nilai dari 1 megafarad setara dengan 1000000 farad. Dalam hubungannya dengan nanofarad, 1 megafarad setara dengan 1000000000000000 nanofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 megafarad sama dengan 1,000,000 farad

1 megafarad sama dengan 1e-12 exafarad

1 megafarad sama dengan 1e-9 petafarad

1 megafarad sama dengan 0.000001 terafarad

1 megafarad sama dengan 0.001 gigafarad

1 megafarad sama dengan 1,000 kilofarad

1 megafarad sama dengan 10,000 hektofarad

1 megafarad sama dengan 100,000 dekafarad

1 megafarad sama dengan 10,000,000 desifarad

1 megafarad sama dengan 100,000,000 centifarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000 milifarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000 mikrofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 nanofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 pikofarad

1 megafarad sama dengan 1e+21 femtofarad

1 megafarad sama dengan 1e+24 attofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000 coulomb/volt

1 megafarad sama dengan 0.001 abfarad

1 megafarad sama dengan 0.001 EMU of capacitance

1 megafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000 statfarad

1 megafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000 ESU of capacitance

Nanofarad (Simbol atau Singkatan: nF)

Nanofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Nanofarad disingkat atau disimbolkan dengan nF. Nilai dari 1 nanofarad setara dengan 1e-9 farad. Dalam hubungannya dengan megafarad, 1 nanofarad setara dengan 1e-15 megafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 nanofarad sama dengan 1e-9 farad

1 nanofarad sama dengan 1e-27 exafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-24 petafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-21 terafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-18 gigafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-15 megafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-12 kilofarad

1 nanofarad sama dengan 1e-11 hektofarad

1 nanofarad sama dengan 1e-10 dekafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-8 desifarad

1 nanofarad sama dengan 1e-7 centifarad

1 nanofarad sama dengan 0.000001 milifarad

1 nanofarad sama dengan 0.001 mikrofarad

1 nanofarad sama dengan 1,000 pikofarad

1 nanofarad sama dengan 1,000,000 femtofarad

1 nanofarad sama dengan 1,000,000,000 attofarad

1 nanofarad sama dengan 1e-9 coulomb/volt

1 nanofarad sama dengan 1e-18 abfarad

1 nanofarad sama dengan 1e-18 EMU of capacitance

1 nanofarad sama dengan 898.76 statfarad

1 nanofarad sama dengan 898.76 ESU of capacitance

Cara Konversi Megafarad ke Nanofarad (MF ke nF):

Tabel Konversi Megafarad ke Nanofarad (MF ke nF)

megafarad (MF) nanofarad (nF)
0.01 MF 10,000,000,000,000 nF
0.1 MF 100,000,000,000,000 nF
1 MF 1,000,000,000,000,000 nF
2 MF 2,000,000,000,000,000 nF
3 MF 3,000,000,000,000,000 nF
4 MF 4,000,000,000,000,000 nF
5 MF 5,000,000,000,000,000 nF
6 MF 6,000,000,000,000,000 nF
7 MF 7,000,000,000,000,000 nF
8 MF 8,000,000,000,000,000 nF
9 MF 9,000,000,000,000,000 nF
10 MF 10,000,000,000,000,000 nF
20 MF 20,000,000,000,000,000 nF
25 MF 25,000,000,000,000,000 nF
50 MF 50,000,000,000,000,000 nF
75 MF 75,000,000,000,000,000 nF
100 MF 100,000,000,000,000,000 nF
250 MF 250,000,000,000,000,000 nF
500 MF 500,000,000,000,000,000 nF
750 MF 750,000,000,000,000,000 nF
1,000 MF 1,000,000,000,000,000,000 nF
100,000 MF 100,000,000,000,000,000,000 nF
1,000,000,000 MF 1e+24 nF
1,000,000,000,000 MF 1e+27 nF

Tabel Konversi Nanofarad ke Megafarad (nF ke MF)

nanofarad (nF) megafarad (MF)
0.01 nF 1e-17 MF
0.1 nF 1e-16 MF
1 nF 1e-15 MF
2 nF 2e-15 MF
3 nF 3e-15 MF
4 nF 4e-15 MF
5 nF 5e-15 MF
6 nF 6e-15 MF
7 nF 7e-15 MF
8 nF 8e-15 MF
9 nF 9e-15 MF
10 nF 1e-14 MF
20 nF 2e-14 MF
25 nF 2.5e-14 MF
50 nF 5e-14 MF
75 nF 7.5e-14 MF
100 nF 1e-13 MF
250 nF 2.5e-13 MF
500 nF 5e-13 MF
750 nF 7.5e-13 MF
1,000 nF 1e-12 MF
100,000 nF 1e-10 MF
1,000,000,000 nF 0.000001 MF
1,000,000,000,000 nF 0.001 MF

Langkah-langkah Konversi Megafarad ke Nanofarad (MF ke nF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 megafarad ke nanofarad (25 MF ke nF).
  2. 1 megafarad setara dengan 1000000000000000 nanofarad (1 MF setara dengan 1000000000000000 nF).
  3. 25 megafarad (MF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1000000000000000 nanofarad (nF).
  4. Diperoleh 25 megafarad setara dengan 25000000000000000 nanofarad (25 MF setara dengan 25000000000000000 nF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸