Konversi megafarad ke exafarad (MF ke EF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • exafarad [EF]
  • megafarad [MF]
Copy
_
Copy
  • exafarad [EF]
  • megafarad [MF]

Megafarad ke Exafarad (MF ke EF)

Megafarad (Simbol atau Singkatan: MF)

Megafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Megafarad disingkat atau disimbolkan dengan MF. Nilai dari 1 megafarad setara dengan 1000000 farad. Dalam hubungannya dengan exafarad, 1 megafarad setara dengan 1e-12 exafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 megafarad sama dengan 1,000,000 farad

1 megafarad sama dengan 1e-12 exafarad

1 megafarad sama dengan 1e-9 petafarad

1 megafarad sama dengan 0.000001 terafarad

1 megafarad sama dengan 0.001 gigafarad

1 megafarad sama dengan 1,000 kilofarad

1 megafarad sama dengan 10,000 hektofarad

1 megafarad sama dengan 100,000 dekafarad

1 megafarad sama dengan 10,000,000 desifarad

1 megafarad sama dengan 100,000,000 centifarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000 milifarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000 mikrofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 nanofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 pikofarad

1 megafarad sama dengan 1e+21 femtofarad

1 megafarad sama dengan 1e+24 attofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000 coulomb/volt

1 megafarad sama dengan 0.001 abfarad

1 megafarad sama dengan 0.001 EMU of capacitance

1 megafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000 statfarad

1 megafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000 ESU of capacitance

Exafarad (Simbol atau Singkatan: EF)

Exafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Exafarad disingkat atau disimbolkan dengan EF. Nilai dari 1 exafarad setara dengan 1000000000000000000 farad. Dalam hubungannya dengan megafarad, 1 exafarad setara dengan 1000000000000 megafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 farad

1 exafarad sama dengan 1,000 petafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000 terafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000 gigafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000 megafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 kilofarad

1 exafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000 hektofarad

1 exafarad sama dengan 100,000,000,000,000,000 dekafarad

1 exafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000,000 desifarad

1 exafarad sama dengan 100,000,000,000,000,000,000 centifarad

1 exafarad sama dengan 1e+21 milifarad

1 exafarad sama dengan 1e+24 mikrofarad

1 exafarad sama dengan 1e+27 nanofarad

1 exafarad sama dengan 1e+30 pikofarad

1 exafarad sama dengan 1e+33 femtofarad

1 exafarad sama dengan 1e+36 attofarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 coulomb/volt

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000 abfarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000 EMU of capacitance

1 exafarad sama dengan 8.9876e+29 statfarad

1 exafarad sama dengan 8.9876e+29 ESU of capacitance

Cara Konversi Megafarad ke Exafarad (MF ke EF):

Tabel Konversi Megafarad ke Exafarad (MF ke EF)

megafarad (MF) exafarad (EF)
0.01 MF 1e-14 EF
0.1 MF 1e-13 EF
1 MF 1e-12 EF
2 MF 2e-12 EF
3 MF 3e-12 EF
4 MF 4e-12 EF
5 MF 5e-12 EF
6 MF 6e-12 EF
7 MF 7e-12 EF
8 MF 8e-12 EF
9 MF 9e-12 EF
10 MF 1e-11 EF
20 MF 2e-11 EF
25 MF 2.5e-11 EF
50 MF 5e-11 EF
75 MF 7.5e-11 EF
100 MF 1e-10 EF
250 MF 2.5e-10 EF
500 MF 5e-10 EF
750 MF 7.5e-10 EF
1,000 MF 1e-9 EF
100,000 MF 1e-7 EF
1,000,000,000 MF 0.001 EF
1,000,000,000,000 MF 1 EF

Tabel Konversi Exafarad ke Megafarad (EF ke MF)

exafarad (EF) megafarad (MF)
0.01 EF 10,000,000,000 MF
0.1 EF 100,000,000,000 MF
1 EF 1,000,000,000,000 MF
2 EF 2,000,000,000,000 MF
3 EF 3,000,000,000,000 MF
4 EF 4,000,000,000,000 MF
5 EF 5,000,000,000,000 MF
6 EF 6,000,000,000,000 MF
7 EF 7,000,000,000,000 MF
8 EF 8,000,000,000,000 MF
9 EF 9,000,000,000,000 MF
10 EF 10,000,000,000,000 MF
20 EF 20,000,000,000,000 MF
25 EF 25,000,000,000,000 MF
50 EF 50,000,000,000,000 MF
75 EF 75,000,000,000,000 MF
100 EF 100,000,000,000,000 MF
250 EF 250,000,000,000,000 MF
500 EF 500,000,000,000,000 MF
750 EF 750,000,000,000,000 MF
1,000 EF 1,000,000,000,000,000 MF
100,000 EF 100,000,000,000,000,000 MF
1,000,000,000 EF 1e+21 MF
1,000,000,000,000 EF 1e+24 MF

Langkah-langkah Konversi Megafarad ke Exafarad (MF ke EF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 megafarad ke exafarad (25 MF ke EF).
  2. 1 megafarad setara dengan 1e-12 exafarad (1 MF setara dengan 1e-12 EF).
  3. 25 megafarad (MF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1e-12 exafarad (EF).
  4. Diperoleh 25 megafarad setara dengan 2.5e-11 exafarad (25 MF setara dengan 2.5e-11 EF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸