Konversi megafarad ke farad (MF ke F)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • farad [F]
  • megafarad [MF]
Copy
_
Copy
  • farad [F]
  • megafarad [MF]

Megafarad ke Farad (MF ke F)

Megafarad (Simbol atau Singkatan: MF)

Megafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Megafarad disingkat atau disimbolkan dengan MF. Nilai dari 1 megafarad setara dengan 1000000 farad. Dalam hubungannya dengan farad, 1 megafarad setara dengan 1000000 farad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 megafarad sama dengan 1,000,000 farad

1 megafarad sama dengan 1e-12 exafarad

1 megafarad sama dengan 1e-9 petafarad

1 megafarad sama dengan 0.000001 terafarad

1 megafarad sama dengan 0.001 gigafarad

1 megafarad sama dengan 1,000 kilofarad

1 megafarad sama dengan 10,000 hektofarad

1 megafarad sama dengan 100,000 dekafarad

1 megafarad sama dengan 10,000,000 desifarad

1 megafarad sama dengan 100,000,000 centifarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000 milifarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000 mikrofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 nanofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 pikofarad

1 megafarad sama dengan 1e+21 femtofarad

1 megafarad sama dengan 1e+24 attofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000 coulomb/volt

1 megafarad sama dengan 0.001 abfarad

1 megafarad sama dengan 0.001 EMU of capacitance

1 megafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000 statfarad

1 megafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000 ESU of capacitance

Farad (Simbol atau Singkatan: F)

Farad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Farad disingkat atau disimbolkan dengan F. Nilai dari 1 farad setara dengan 1 farad. Dalam hubungannya dengan megafarad, 1 farad setara dengan 0.000001 megafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 farad sama dengan 1e-18 exafarad

1 farad sama dengan 1e-15 petafarad

1 farad sama dengan 1e-12 terafarad

1 farad sama dengan 1e-9 gigafarad

1 farad sama dengan 0.000001 megafarad

1 farad sama dengan 0.001 kilofarad

1 farad sama dengan 0.01 hektofarad

1 farad sama dengan 0.1 dekafarad

1 farad sama dengan 10 desifarad

1 farad sama dengan 100 centifarad

1 farad sama dengan 1,000 milifarad

1 farad sama dengan 1,000,000 mikrofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000 nanofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000 pikofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000 femtofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 farad sama dengan 1 coulomb/volt

1 farad sama dengan 1e-9 abfarad

1 farad sama dengan 1e-9 EMU of capacitance

1 farad sama dengan 898,760,000,000 statfarad

1 farad sama dengan 898,760,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Megafarad ke Farad (MF ke F):

Tabel Konversi Megafarad ke Farad (MF ke F)

megafarad (MF) farad (F)
0.01 MF 10,000 F
0.1 MF 100,000 F
1 MF 1,000,000 F
2 MF 2,000,000 F
3 MF 3,000,000 F
4 MF 4,000,000 F
5 MF 5,000,000 F
6 MF 6,000,000 F
7 MF 7,000,000 F
8 MF 8,000,000 F
9 MF 9,000,000 F
10 MF 10,000,000 F
20 MF 20,000,000 F
25 MF 25,000,000 F
50 MF 50,000,000 F
75 MF 75,000,000 F
100 MF 100,000,000 F
250 MF 250,000,000 F
500 MF 500,000,000 F
750 MF 750,000,000 F
1,000 MF 1,000,000,000 F
100,000 MF 100,000,000,000 F
1,000,000,000 MF 1,000,000,000,000,000 F
1,000,000,000,000 MF 1,000,000,000,000,000,000 F

Tabel Konversi Farad ke Megafarad (F ke MF)

farad (F) megafarad (MF)
0.01 F 1e-8 MF
0.1 F 1e-7 MF
1 F 0.000001 MF
2 F 0.000002 MF
3 F 0.000003 MF
4 F 0.000004 MF
5 F 0.000005 MF
6 F 0.000006 MF
7 F 0.000007 MF
8 F 0.000008 MF
9 F 0.000009 MF
10 F 0.00001 MF
20 F 0.00002 MF
25 F 0.000025 MF
50 F 0.00005 MF
75 F 0.000075 MF
100 F 0.0001 MF
250 F 0.00025 MF
500 F 0.0005 MF
750 F 0.00075 MF
1,000 F 0.001 MF
100,000 F 0.1 MF
1,000,000,000 F 1,000 MF
1,000,000,000,000 F 1,000,000 MF

Langkah-langkah Konversi Megafarad ke Farad (MF ke F)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 megafarad ke farad (25 MF ke F).
  2. 1 megafarad setara dengan 1000000 farad (1 MF setara dengan 1000000 F).
  3. 25 megafarad (MF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1000000 farad (F).
  4. Diperoleh 25 megafarad setara dengan 25000000 farad (25 MF setara dengan 25000000 F).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸