Konversi nanofarad ke dekafarad (nF ke daF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • dekafarad [daF]
  • nanofarad [nF]
Copy
_
Copy
  • dekafarad [daF]
  • nanofarad [nF]

Nanofarad ke Dekafarad (nF ke daF)

Nanofarad (Simbol atau Singkatan: nF)

Nanofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Nanofarad disingkat atau disimbolkan dengan nF. Nilai dari 1 nanofarad setara dengan 1e-9 farad. Dalam hubungannya dengan dekafarad, 1 nanofarad setara dengan 1e-10 dekafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 nanofarad sama dengan 1e-9 farad

1 nanofarad sama dengan 1e-27 exafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-24 petafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-21 terafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-18 gigafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-15 megafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-12 kilofarad

1 nanofarad sama dengan 1e-11 hektofarad

1 nanofarad sama dengan 1e-10 dekafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-8 desifarad

1 nanofarad sama dengan 1e-7 centifarad

1 nanofarad sama dengan 0.000001 milifarad

1 nanofarad sama dengan 0.001 mikrofarad

1 nanofarad sama dengan 1,000 pikofarad

1 nanofarad sama dengan 1,000,000 femtofarad

1 nanofarad sama dengan 1,000,000,000 attofarad

1 nanofarad sama dengan 1e-9 coulomb/volt

1 nanofarad sama dengan 1e-18 abfarad

1 nanofarad sama dengan 1e-18 EMU of capacitance

1 nanofarad sama dengan 898.76 statfarad

1 nanofarad sama dengan 898.76 ESU of capacitance

Dekafarad (Simbol atau Singkatan: daF)

Dekafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Dekafarad disingkat atau disimbolkan dengan daF. Nilai dari 1 dekafarad setara dengan 10 farad. Dalam hubungannya dengan nanofarad, 1 dekafarad setara dengan 10000000000 nanofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 dekafarad sama dengan 10 farad

1 dekafarad sama dengan 1e-17 exafarad

1 dekafarad sama dengan 1e-14 petafarad

1 dekafarad sama dengan 1e-11 terafarad

1 dekafarad sama dengan 1e-8 gigafarad

1 dekafarad sama dengan 0.00001 megafarad

1 dekafarad sama dengan 0.01 kilofarad

1 dekafarad sama dengan 0.1 hektofarad

1 dekafarad sama dengan 100 desifarad

1 dekafarad sama dengan 1,000 centifarad

1 dekafarad sama dengan 10,000 milifarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000 mikrofarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000,000 nanofarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000,000,000 pikofarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000 femtofarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 dekafarad sama dengan 10 coulomb/volt

1 dekafarad sama dengan 1e-8 abfarad

1 dekafarad sama dengan 1e-8 EMU of capacitance

1 dekafarad sama dengan 8,987,600,000,000 statfarad

1 dekafarad sama dengan 8,987,600,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Nanofarad ke Dekafarad (nF ke daF):

Tabel Konversi Nanofarad ke Dekafarad (nF ke daF)

nanofarad (nF) dekafarad (daF)
0.01 nF 1e-12 daF
0.1 nF 1e-11 daF
1 nF 1e-10 daF
2 nF 2e-10 daF
3 nF 3e-10 daF
4 nF 4e-10 daF
5 nF 5e-10 daF
6 nF 6e-10 daF
7 nF 7e-10 daF
8 nF 8e-10 daF
9 nF 9e-10 daF
10 nF 1e-9 daF
20 nF 2e-9 daF
25 nF 2.5e-9 daF
50 nF 5e-9 daF
75 nF 7.5e-9 daF
100 nF 1e-8 daF
250 nF 2.5e-8 daF
500 nF 5e-8 daF
750 nF 7.5e-8 daF
1,000 nF 1e-7 daF
100,000 nF 0.00001 daF
1,000,000,000 nF 0.1 daF
1,000,000,000,000 nF 100 daF

Tabel Konversi Dekafarad ke Nanofarad (daF ke nF)

dekafarad (daF) nanofarad (nF)
0.01 daF 100,000,000 nF
0.1 daF 1,000,000,000 nF
1 daF 10,000,000,000 nF
2 daF 20,000,000,000 nF
3 daF 30,000,000,000 nF
4 daF 40,000,000,000 nF
5 daF 50,000,000,000 nF
6 daF 60,000,000,000 nF
7 daF 70,000,000,000 nF
8 daF 80,000,000,000 nF
9 daF 90,000,000,000 nF
10 daF 100,000,000,000 nF
20 daF 200,000,000,000 nF
25 daF 250,000,000,000 nF
50 daF 500,000,000,000 nF
75 daF 750,000,000,000 nF
100 daF 1,000,000,000,000 nF
250 daF 2,500,000,000,000 nF
500 daF 5,000,000,000,000 nF
750 daF 7,500,000,000,000 nF
1,000 daF 10,000,000,000,000 nF
100,000 daF 1,000,000,000,000,000 nF
1,000,000,000 daF 10,000,000,000,000,000,000 nF
1,000,000,000,000 daF 1e+22 nF

Langkah-langkah Konversi Nanofarad ke Dekafarad (nF ke daF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 nanofarad ke dekafarad (25 nF ke daF).
  2. 1 nanofarad setara dengan 1e-10 dekafarad (1 nF setara dengan 1e-10 daF).
  3. 25 nanofarad (nF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1e-10 dekafarad (daF).
  4. Diperoleh 25 nanofarad setara dengan 2.5e-9 dekafarad (25 nF setara dengan 2.5e-9 daF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸