Konversi dekafarad ke terafarad (daF ke TF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • terafarad [TF]
  • dekafarad [daF]
Copy
_
Copy
  • terafarad [TF]
  • dekafarad [daF]

Dekafarad ke Terafarad (daF ke TF)

Dekafarad (Simbol atau Singkatan: daF)

Dekafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Dekafarad disingkat atau disimbolkan dengan daF. Nilai dari 1 dekafarad setara dengan 10 farad. Dalam hubungannya dengan terafarad, 1 dekafarad setara dengan 1e-11 terafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 dekafarad sama dengan 10 farad

1 dekafarad sama dengan 1e-17 exafarad

1 dekafarad sama dengan 1e-14 petafarad

1 dekafarad sama dengan 1e-11 terafarad

1 dekafarad sama dengan 1e-8 gigafarad

1 dekafarad sama dengan 0.00001 megafarad

1 dekafarad sama dengan 0.01 kilofarad

1 dekafarad sama dengan 0.1 hektofarad

1 dekafarad sama dengan 100 desifarad

1 dekafarad sama dengan 1,000 centifarad

1 dekafarad sama dengan 10,000 milifarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000 mikrofarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000,000 nanofarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000,000,000 pikofarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000 femtofarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 dekafarad sama dengan 10 coulomb/volt

1 dekafarad sama dengan 1e-8 abfarad

1 dekafarad sama dengan 1e-8 EMU of capacitance

1 dekafarad sama dengan 8,987,600,000,000 statfarad

1 dekafarad sama dengan 8,987,600,000,000 ESU of capacitance

Terafarad (Simbol atau Singkatan: TF)

Terafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Terafarad disingkat atau disimbolkan dengan TF. Nilai dari 1 terafarad setara dengan 1000000000000 farad. Dalam hubungannya dengan dekafarad, 1 terafarad setara dengan 100000000000 dekafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000 farad

1 terafarad sama dengan 0.000001 exafarad

1 terafarad sama dengan 0.001 petafarad

1 terafarad sama dengan 1,000 gigafarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000 megafarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000 kilofarad

1 terafarad sama dengan 10,000,000,000 hektofarad

1 terafarad sama dengan 100,000,000,000 dekafarad

1 terafarad sama dengan 10,000,000,000,000 desifarad

1 terafarad sama dengan 100,000,000,000,000 centifarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 milifarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 terafarad sama dengan 1e+21 nanofarad

1 terafarad sama dengan 1e+24 pikofarad

1 terafarad sama dengan 1e+27 femtofarad

1 terafarad sama dengan 1e+30 attofarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000 coulomb/volt

1 terafarad sama dengan 1,000 abfarad

1 terafarad sama dengan 1,000 EMU of capacitance

1 terafarad sama dengan 8.9876e+23 statfarad

1 terafarad sama dengan 8.9876e+23 ESU of capacitance

Cara Konversi Dekafarad ke Terafarad (daF ke TF):

Tabel Konversi Dekafarad ke Terafarad (daF ke TF)

dekafarad (daF) terafarad (TF)
0.01 daF 1e-13 TF
0.1 daF 1e-12 TF
1 daF 1e-11 TF
2 daF 2e-11 TF
3 daF 3e-11 TF
4 daF 4e-11 TF
5 daF 5e-11 TF
6 daF 6e-11 TF
7 daF 7e-11 TF
8 daF 8e-11 TF
9 daF 9e-11 TF
10 daF 1e-10 TF
20 daF 2e-10 TF
25 daF 2.5e-10 TF
50 daF 5e-10 TF
75 daF 7.5e-10 TF
100 daF 1e-9 TF
250 daF 2.5e-9 TF
500 daF 5e-9 TF
750 daF 7.5e-9 TF
1,000 daF 1e-8 TF
100,000 daF 0.000001 TF
1,000,000,000 daF 0.01 TF
1,000,000,000,000 daF 10 TF

Tabel Konversi Terafarad ke Dekafarad (TF ke daF)

terafarad (TF) dekafarad (daF)
0.01 TF 1,000,000,000 daF
0.1 TF 10,000,000,000 daF
1 TF 100,000,000,000 daF
2 TF 200,000,000,000 daF
3 TF 300,000,000,000 daF
4 TF 400,000,000,000 daF
5 TF 500,000,000,000 daF
6 TF 600,000,000,000 daF
7 TF 700,000,000,000 daF
8 TF 800,000,000,000 daF
9 TF 900,000,000,000 daF
10 TF 1,000,000,000,000 daF
20 TF 2,000,000,000,000 daF
25 TF 2,500,000,000,000 daF
50 TF 5,000,000,000,000 daF
75 TF 7,500,000,000,000 daF
100 TF 10,000,000,000,000 daF
250 TF 25,000,000,000,000 daF
500 TF 50,000,000,000,000 daF
750 TF 75,000,000,000,000 daF
1,000 TF 100,000,000,000,000 daF
100,000 TF 10,000,000,000,000,000 daF
1,000,000,000 TF 100,000,000,000,000,000,000 daF
1,000,000,000,000 TF 1e+23 daF

Langkah-langkah Konversi Dekafarad ke Terafarad (daF ke TF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 dekafarad ke terafarad (25 daF ke TF).
  2. 1 dekafarad setara dengan 1e-11 terafarad (1 daF setara dengan 1e-11 TF).
  3. 25 dekafarad (daF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1e-11 terafarad (TF).
  4. Diperoleh 25 dekafarad setara dengan 2.5e-10 terafarad (25 daF setara dengan 2.5e-10 TF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸