Konversi dekafarad ke farad (daF ke F)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • farad [F]
  • dekafarad [daF]
Copy
_
Copy
  • farad [F]
  • dekafarad [daF]

Dekafarad ke Farad (daF ke F)

Dekafarad (Simbol atau Singkatan: daF)

Dekafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Dekafarad disingkat atau disimbolkan dengan daF. Nilai dari 1 dekafarad setara dengan 10 farad. Dalam hubungannya dengan farad, 1 dekafarad setara dengan 10 farad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 dekafarad sama dengan 10 farad

1 dekafarad sama dengan 1e-17 exafarad

1 dekafarad sama dengan 1e-14 petafarad

1 dekafarad sama dengan 1e-11 terafarad

1 dekafarad sama dengan 1e-8 gigafarad

1 dekafarad sama dengan 0.00001 megafarad

1 dekafarad sama dengan 0.01 kilofarad

1 dekafarad sama dengan 0.1 hektofarad

1 dekafarad sama dengan 100 desifarad

1 dekafarad sama dengan 1,000 centifarad

1 dekafarad sama dengan 10,000 milifarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000 mikrofarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000,000 nanofarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000,000,000 pikofarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000 femtofarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 dekafarad sama dengan 10 coulomb/volt

1 dekafarad sama dengan 1e-8 abfarad

1 dekafarad sama dengan 1e-8 EMU of capacitance

1 dekafarad sama dengan 8,987,600,000,000 statfarad

1 dekafarad sama dengan 8,987,600,000,000 ESU of capacitance

Farad (Simbol atau Singkatan: F)

Farad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Farad disingkat atau disimbolkan dengan F. Nilai dari 1 farad setara dengan 1 farad. Dalam hubungannya dengan dekafarad, 1 farad setara dengan 0.1 dekafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 farad sama dengan 1e-18 exafarad

1 farad sama dengan 1e-15 petafarad

1 farad sama dengan 1e-12 terafarad

1 farad sama dengan 1e-9 gigafarad

1 farad sama dengan 0.000001 megafarad

1 farad sama dengan 0.001 kilofarad

1 farad sama dengan 0.01 hektofarad

1 farad sama dengan 0.1 dekafarad

1 farad sama dengan 10 desifarad

1 farad sama dengan 100 centifarad

1 farad sama dengan 1,000 milifarad

1 farad sama dengan 1,000,000 mikrofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000 nanofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000 pikofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000 femtofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 farad sama dengan 1 coulomb/volt

1 farad sama dengan 1e-9 abfarad

1 farad sama dengan 1e-9 EMU of capacitance

1 farad sama dengan 898,760,000,000 statfarad

1 farad sama dengan 898,760,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Dekafarad ke Farad (daF ke F):

Tabel Konversi Dekafarad ke Farad (daF ke F)

dekafarad (daF) farad (F)
0.01 daF 0.1 F
0.1 daF 1 F
1 daF 10 F
2 daF 20 F
3 daF 30 F
4 daF 40 F
5 daF 50 F
6 daF 60 F
7 daF 70 F
8 daF 80 F
9 daF 90 F
10 daF 100 F
20 daF 200 F
25 daF 250 F
50 daF 500 F
75 daF 750 F
100 daF 1,000 F
250 daF 2,500 F
500 daF 5,000 F
750 daF 7,500 F
1,000 daF 10,000 F
100,000 daF 1,000,000 F
1,000,000,000 daF 10,000,000,000 F
1,000,000,000,000 daF 10,000,000,000,000 F

Tabel Konversi Farad ke Dekafarad (F ke daF)

farad (F) dekafarad (daF)
0.01 F 0.001 daF
0.1 F 0.01 daF
1 F 0.1 daF
2 F 0.2 daF
3 F 0.3 daF
4 F 0.4 daF
5 F 0.5 daF
6 F 0.6 daF
7 F 0.7 daF
8 F 0.8 daF
9 F 0.9 daF
10 F 1 daF
20 F 2 daF
25 F 2.5 daF
50 F 5 daF
75 F 7.5 daF
100 F 10 daF
250 F 25 daF
500 F 50 daF
750 F 75 daF
1,000 F 100 daF
100,000 F 10,000 daF
1,000,000,000 F 100,000,000 daF
1,000,000,000,000 F 100,000,000,000 daF

Langkah-langkah Konversi Dekafarad ke Farad (daF ke F)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 dekafarad ke farad (25 daF ke F).
  2. 1 dekafarad setara dengan 10 farad (1 daF setara dengan 10 F).
  3. 25 dekafarad (daF) setara dengan 25 dikalikan dengan 10 farad (F).
  4. Diperoleh 25 dekafarad setara dengan 250 farad (25 daF setara dengan 250 F).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸