Konversi nanofarad ke gigafarad (nF ke GF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • gigafarad [GF]
  • nanofarad [nF]
Copy
_
Copy
  • gigafarad [GF]
  • nanofarad [nF]

Nanofarad ke Gigafarad (nF ke GF)

Nanofarad (Simbol atau Singkatan: nF)

Nanofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Nanofarad disingkat atau disimbolkan dengan nF. Nilai dari 1 nanofarad setara dengan 1e-9 farad. Dalam hubungannya dengan gigafarad, 1 nanofarad setara dengan 1e-18 gigafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 nanofarad sama dengan 1e-9 farad

1 nanofarad sama dengan 1e-27 exafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-24 petafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-21 terafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-18 gigafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-15 megafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-12 kilofarad

1 nanofarad sama dengan 1e-11 hektofarad

1 nanofarad sama dengan 1e-10 dekafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-8 desifarad

1 nanofarad sama dengan 1e-7 centifarad

1 nanofarad sama dengan 0.000001 milifarad

1 nanofarad sama dengan 0.001 mikrofarad

1 nanofarad sama dengan 1,000 pikofarad

1 nanofarad sama dengan 1,000,000 femtofarad

1 nanofarad sama dengan 1,000,000,000 attofarad

1 nanofarad sama dengan 1e-9 coulomb/volt

1 nanofarad sama dengan 1e-18 abfarad

1 nanofarad sama dengan 1e-18 EMU of capacitance

1 nanofarad sama dengan 898.76 statfarad

1 nanofarad sama dengan 898.76 ESU of capacitance

Gigafarad (Simbol atau Singkatan: GF)

Gigafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Gigafarad disingkat atau disimbolkan dengan GF. Nilai dari 1 gigafarad setara dengan 1000000000 farad. Dalam hubungannya dengan nanofarad, 1 gigafarad setara dengan 1000000000000000000 nanofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000 farad

1 gigafarad sama dengan 1e-9 exafarad

1 gigafarad sama dengan 0.000001 petafarad

1 gigafarad sama dengan 0.001 terafarad

1 gigafarad sama dengan 1,000 megafarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000 kilofarad

1 gigafarad sama dengan 10,000,000 hektofarad

1 gigafarad sama dengan 100,000,000 dekafarad

1 gigafarad sama dengan 10,000,000,000 desifarad

1 gigafarad sama dengan 100,000,000,000 centifarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000 milifarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 nanofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+21 pikofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+24 femtofarad

1 gigafarad sama dengan 1e+27 attofarad

1 gigafarad sama dengan 1,000,000,000 coulomb/volt

1 gigafarad sama dengan 1 abfarad

1 gigafarad sama dengan 1 EMU of capacitance

1 gigafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 statfarad

1 gigafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Nanofarad ke Gigafarad (nF ke GF):

Tabel Konversi Nanofarad ke Gigafarad (nF ke GF)

nanofarad (nF) gigafarad (GF)
0.01 nF 1e-20 GF
0.1 nF 1e-19 GF
1 nF 1e-18 GF
2 nF 2e-18 GF
3 nF 3e-18 GF
4 nF 4e-18 GF
5 nF 5e-18 GF
6 nF 6e-18 GF
7 nF 7e-18 GF
8 nF 8e-18 GF
9 nF 9e-18 GF
10 nF 1e-17 GF
20 nF 2e-17 GF
25 nF 2.5e-17 GF
50 nF 5e-17 GF
75 nF 7.5e-17 GF
100 nF 1e-16 GF
250 nF 2.5e-16 GF
500 nF 5e-16 GF
750 nF 7.5e-16 GF
1,000 nF 1e-15 GF
100,000 nF 1e-13 GF
1,000,000,000 nF 1e-9 GF
1,000,000,000,000 nF 0.000001 GF

Tabel Konversi Gigafarad ke Nanofarad (GF ke nF)

gigafarad (GF) nanofarad (nF)
0.01 GF 10,000,000,000,000,000 nF
0.1 GF 100,000,000,000,000,000 nF
1 GF 1,000,000,000,000,000,000 nF
2 GF 2,000,000,000,000,000,000 nF
3 GF 3,000,000,000,000,000,000 nF
4 GF 4,000,000,000,000,000,000 nF
5 GF 5,000,000,000,000,000,000 nF
6 GF 6,000,000,000,000,000,000 nF
7 GF 7,000,000,000,000,000,000 nF
8 GF 8,000,000,000,000,000,000 nF
9 GF 9,000,000,000,000,000,000 nF
10 GF 10,000,000,000,000,000,000 nF
20 GF 20,000,000,000,000,000,000 nF
25 GF 25,000,000,000,000,000,000 nF
50 GF 50,000,000,000,000,000,000 nF
75 GF 75,000,000,000,000,000,000 nF
100 GF 100,000,000,000,000,000,000 nF
250 GF 250,000,000,000,000,000,000 nF
500 GF 500,000,000,000,000,000,000 nF
750 GF 750,000,000,000,000,000,000 nF
1,000 GF 1e+21 nF
100,000 GF 1e+23 nF
1,000,000,000 GF 1e+27 nF
1,000,000,000,000 GF 1e+30 nF

Langkah-langkah Konversi Nanofarad ke Gigafarad (nF ke GF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 nanofarad ke gigafarad (25 nF ke GF).
  2. 1 nanofarad setara dengan 1e-18 gigafarad (1 nF setara dengan 1e-18 GF).
  3. 25 nanofarad (nF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1e-18 gigafarad (GF).
  4. Diperoleh 25 nanofarad setara dengan 2.5e-17 gigafarad (25 nF setara dengan 2.5e-17 GF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸