Konversi nanofarad ke terafarad (nF ke TF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • terafarad [TF]
  • nanofarad [nF]
Copy
_
Copy
  • terafarad [TF]
  • nanofarad [nF]

Nanofarad ke Terafarad (nF ke TF)

Nanofarad (Simbol atau Singkatan: nF)

Nanofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Nanofarad disingkat atau disimbolkan dengan nF. Nilai dari 1 nanofarad setara dengan 1e-9 farad. Dalam hubungannya dengan terafarad, 1 nanofarad setara dengan 1e-21 terafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 nanofarad sama dengan 1e-9 farad

1 nanofarad sama dengan 1e-27 exafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-24 petafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-21 terafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-18 gigafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-15 megafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-12 kilofarad

1 nanofarad sama dengan 1e-11 hektofarad

1 nanofarad sama dengan 1e-10 dekafarad

1 nanofarad sama dengan 1e-8 desifarad

1 nanofarad sama dengan 1e-7 centifarad

1 nanofarad sama dengan 0.000001 milifarad

1 nanofarad sama dengan 0.001 mikrofarad

1 nanofarad sama dengan 1,000 pikofarad

1 nanofarad sama dengan 1,000,000 femtofarad

1 nanofarad sama dengan 1,000,000,000 attofarad

1 nanofarad sama dengan 1e-9 coulomb/volt

1 nanofarad sama dengan 1e-18 abfarad

1 nanofarad sama dengan 1e-18 EMU of capacitance

1 nanofarad sama dengan 898.76 statfarad

1 nanofarad sama dengan 898.76 ESU of capacitance

Terafarad (Simbol atau Singkatan: TF)

Terafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Terafarad disingkat atau disimbolkan dengan TF. Nilai dari 1 terafarad setara dengan 1000000000000 farad. Dalam hubungannya dengan nanofarad, 1 terafarad setara dengan 1e+21 nanofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000 farad

1 terafarad sama dengan 0.000001 exafarad

1 terafarad sama dengan 0.001 petafarad

1 terafarad sama dengan 1,000 gigafarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000 megafarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000 kilofarad

1 terafarad sama dengan 10,000,000,000 hektofarad

1 terafarad sama dengan 100,000,000,000 dekafarad

1 terafarad sama dengan 10,000,000,000,000 desifarad

1 terafarad sama dengan 100,000,000,000,000 centifarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 milifarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 mikrofarad

1 terafarad sama dengan 1e+21 nanofarad

1 terafarad sama dengan 1e+24 pikofarad

1 terafarad sama dengan 1e+27 femtofarad

1 terafarad sama dengan 1e+30 attofarad

1 terafarad sama dengan 1,000,000,000,000 coulomb/volt

1 terafarad sama dengan 1,000 abfarad

1 terafarad sama dengan 1,000 EMU of capacitance

1 terafarad sama dengan 8.9876e+23 statfarad

1 terafarad sama dengan 8.9876e+23 ESU of capacitance

Cara Konversi Nanofarad ke Terafarad (nF ke TF):

Tabel Konversi Nanofarad ke Terafarad (nF ke TF)

nanofarad (nF) terafarad (TF)
0.01 nF 1e-23 TF
0.1 nF 1e-22 TF
1 nF 1e-21 TF
2 nF 2e-21 TF
3 nF 3e-21 TF
4 nF 4e-21 TF
5 nF 5e-21 TF
6 nF 6e-21 TF
7 nF 7e-21 TF
8 nF 8e-21 TF
9 nF 9e-21 TF
10 nF 1e-20 TF
20 nF 2e-20 TF
25 nF 2.5e-20 TF
50 nF 5e-20 TF
75 nF 7.5e-20 TF
100 nF 1e-19 TF
250 nF 2.5e-19 TF
500 nF 5e-19 TF
750 nF 7.5e-19 TF
1,000 nF 1e-18 TF
100,000 nF 1e-16 TF
1,000,000,000 nF 1e-12 TF
1,000,000,000,000 nF 1e-9 TF

Tabel Konversi Terafarad ke Nanofarad (TF ke nF)

terafarad (TF) nanofarad (nF)
0.01 TF 10,000,000,000,000,000,000 nF
0.1 TF 100,000,000,000,000,000,000 nF
1 TF 1e+21 nF
2 TF 2e+21 nF
3 TF 3e+21 nF
4 TF 4e+21 nF
5 TF 5e+21 nF
6 TF 6e+21 nF
7 TF 7e+21 nF
8 TF 8e+21 nF
9 TF 9e+21 nF
10 TF 1e+22 nF
20 TF 2e+22 nF
25 TF 2.5e+22 nF
50 TF 5e+22 nF
75 TF 7.5e+22 nF
100 TF 1e+23 nF
250 TF 2.5e+23 nF
500 TF 5e+23 nF
750 TF 7.5e+23 nF
1,000 TF 1e+24 nF
100,000 TF 1e+26 nF
1,000,000,000 TF 1e+30 nF
1,000,000,000,000 TF 1e+33 nF

Langkah-langkah Konversi Nanofarad ke Terafarad (nF ke TF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 nanofarad ke terafarad (25 nF ke TF).
  2. 1 nanofarad setara dengan 1e-21 terafarad (1 nF setara dengan 1e-21 TF).
  3. 25 nanofarad (nF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1e-21 terafarad (TF).
  4. Diperoleh 25 nanofarad setara dengan 2.5e-20 terafarad (25 nF setara dengan 2.5e-20 TF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸