Konversi attofarad ke farad (aF ke F)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • farad [F]
  • attofarad [aF]
Copy
_
Copy
  • farad [F]
  • attofarad [aF]

Attofarad ke Farad (aF ke F)

Attofarad (Simbol atau Singkatan: aF)

Attofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Attofarad disingkat atau disimbolkan dengan aF. Nilai dari 1 attofarad setara dengan 1e-18 farad. Dalam hubungannya dengan farad, 1 attofarad setara dengan 1e-18 farad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 attofarad sama dengan 1e-18 farad

1 attofarad sama dengan 1e-36 exafarad

1 attofarad sama dengan 1e-33 petafarad

1 attofarad sama dengan 1e-30 terafarad

1 attofarad sama dengan 1e-27 gigafarad

1 attofarad sama dengan 1e-24 megafarad

1 attofarad sama dengan 1e-21 kilofarad

1 attofarad sama dengan 1e-20 hektofarad

1 attofarad sama dengan 1e-19 dekafarad

1 attofarad sama dengan 1e-17 desifarad

1 attofarad sama dengan 1e-16 centifarad

1 attofarad sama dengan 1e-15 milifarad

1 attofarad sama dengan 1e-12 mikrofarad

1 attofarad sama dengan 1e-9 nanofarad

1 attofarad sama dengan 0.000001 pikofarad

1 attofarad sama dengan 0.001 femtofarad

1 attofarad sama dengan 1e-18 coulomb/volt

1 attofarad sama dengan 1e-27 abfarad

1 attofarad sama dengan 1e-27 EMU of capacitance

1 attofarad sama dengan 8.9876e-7 statfarad

1 attofarad sama dengan 8.9876e-7 ESU of capacitance

Farad (Simbol atau Singkatan: F)

Farad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Farad disingkat atau disimbolkan dengan F. Nilai dari 1 farad setara dengan 1 farad. Dalam hubungannya dengan attofarad, 1 farad setara dengan 1000000000000000000 attofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 farad sama dengan 1e-18 exafarad

1 farad sama dengan 1e-15 petafarad

1 farad sama dengan 1e-12 terafarad

1 farad sama dengan 1e-9 gigafarad

1 farad sama dengan 0.000001 megafarad

1 farad sama dengan 0.001 kilofarad

1 farad sama dengan 0.01 hektofarad

1 farad sama dengan 0.1 dekafarad

1 farad sama dengan 10 desifarad

1 farad sama dengan 100 centifarad

1 farad sama dengan 1,000 milifarad

1 farad sama dengan 1,000,000 mikrofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000 nanofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000 pikofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000 femtofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 farad sama dengan 1 coulomb/volt

1 farad sama dengan 1e-9 abfarad

1 farad sama dengan 1e-9 EMU of capacitance

1 farad sama dengan 898,760,000,000 statfarad

1 farad sama dengan 898,760,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Attofarad ke Farad (aF ke F):

Tabel Konversi Attofarad ke Farad (aF ke F)

attofarad (aF) farad (F)
0.01 aF 1e-20 F
0.1 aF 1e-19 F
1 aF 1e-18 F
2 aF 2e-18 F
3 aF 3e-18 F
4 aF 4e-18 F
5 aF 5e-18 F
6 aF 6e-18 F
7 aF 7e-18 F
8 aF 8e-18 F
9 aF 9e-18 F
10 aF 1e-17 F
20 aF 2e-17 F
25 aF 2.5e-17 F
50 aF 5e-17 F
75 aF 7.5e-17 F
100 aF 1e-16 F
250 aF 2.5e-16 F
500 aF 5e-16 F
750 aF 7.5e-16 F
1,000 aF 1e-15 F
100,000 aF 1e-13 F
1,000,000,000 aF 1e-9 F
1,000,000,000,000 aF 0.000001 F

Tabel Konversi Farad ke Attofarad (F ke aF)

farad (F) attofarad (aF)
0.01 F 10,000,000,000,000,000 aF
0.1 F 100,000,000,000,000,000 aF
1 F 1,000,000,000,000,000,000 aF
2 F 2,000,000,000,000,000,000 aF
3 F 3,000,000,000,000,000,000 aF
4 F 4,000,000,000,000,000,000 aF
5 F 5,000,000,000,000,000,000 aF
6 F 6,000,000,000,000,000,000 aF
7 F 7,000,000,000,000,000,000 aF
8 F 8,000,000,000,000,000,000 aF
9 F 9,000,000,000,000,000,000 aF
10 F 10,000,000,000,000,000,000 aF
20 F 20,000,000,000,000,000,000 aF
25 F 25,000,000,000,000,000,000 aF
50 F 50,000,000,000,000,000,000 aF
75 F 75,000,000,000,000,000,000 aF
100 F 100,000,000,000,000,000,000 aF
250 F 250,000,000,000,000,000,000 aF
500 F 500,000,000,000,000,000,000 aF
750 F 750,000,000,000,000,000,000 aF
1,000 F 1e+21 aF
100,000 F 1e+23 aF
1,000,000,000 F 1e+27 aF
1,000,000,000,000 F 1e+30 aF

Langkah-langkah Konversi Attofarad ke Farad (aF ke F)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 attofarad ke farad (25 aF ke F).
  2. 1 attofarad setara dengan 1e-18 farad (1 aF setara dengan 1e-18 F).
  3. 25 attofarad (aF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1e-18 farad (F).
  4. Diperoleh 25 attofarad setara dengan 2.5e-17 farad (25 aF setara dengan 2.5e-17 F).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸