Konversi centifarad ke megafarad (cF ke MF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • megafarad [MF]
  • centifarad [cF]
Copy
_
Copy
  • megafarad [MF]
  • centifarad [cF]

Centifarad ke Megafarad (cF ke MF)

Centifarad (Simbol atau Singkatan: cF)

Centifarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Centifarad disingkat atau disimbolkan dengan cF. Nilai dari 1 centifarad setara dengan 0.01 farad. Dalam hubungannya dengan megafarad, 1 centifarad setara dengan 1e-8 megafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 centifarad sama dengan 0.01 farad

1 centifarad sama dengan 1e-20 exafarad

1 centifarad sama dengan 1e-17 petafarad

1 centifarad sama dengan 1e-14 terafarad

1 centifarad sama dengan 1e-11 gigafarad

1 centifarad sama dengan 1e-8 megafarad

1 centifarad sama dengan 0.00001 kilofarad

1 centifarad sama dengan 0.0001 hektofarad

1 centifarad sama dengan 0.001 dekafarad

1 centifarad sama dengan 0.1 desifarad

1 centifarad sama dengan 10 milifarad

1 centifarad sama dengan 10,000 mikrofarad

1 centifarad sama dengan 10,000,000 nanofarad

1 centifarad sama dengan 10,000,000,000 pikofarad

1 centifarad sama dengan 10,000,000,000,000 femtofarad

1 centifarad sama dengan 10,000,000,000,000,000 attofarad

1 centifarad sama dengan 0.01 coulomb/volt

1 centifarad sama dengan 1e-11 abfarad

1 centifarad sama dengan 1e-11 EMU of capacitance

1 centifarad sama dengan 8,987,600,000 statfarad

1 centifarad sama dengan 8,987,600,000 ESU of capacitance

Megafarad (Simbol atau Singkatan: MF)

Megafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Megafarad disingkat atau disimbolkan dengan MF. Nilai dari 1 megafarad setara dengan 1000000 farad. Dalam hubungannya dengan centifarad, 1 megafarad setara dengan 100000000 centifarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 megafarad sama dengan 1,000,000 farad

1 megafarad sama dengan 1e-12 exafarad

1 megafarad sama dengan 1e-9 petafarad

1 megafarad sama dengan 0.000001 terafarad

1 megafarad sama dengan 0.001 gigafarad

1 megafarad sama dengan 1,000 kilofarad

1 megafarad sama dengan 10,000 hektofarad

1 megafarad sama dengan 100,000 dekafarad

1 megafarad sama dengan 10,000,000 desifarad

1 megafarad sama dengan 100,000,000 centifarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000 milifarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000 mikrofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 nanofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 pikofarad

1 megafarad sama dengan 1e+21 femtofarad

1 megafarad sama dengan 1e+24 attofarad

1 megafarad sama dengan 1,000,000 coulomb/volt

1 megafarad sama dengan 0.001 abfarad

1 megafarad sama dengan 0.001 EMU of capacitance

1 megafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000 statfarad

1 megafarad sama dengan 898,760,000,000,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Centifarad ke Megafarad (cF ke MF):

Tabel Konversi Centifarad ke Megafarad (cF ke MF)

centifarad (cF) megafarad (MF)
0.01 cF 1e-10 MF
0.1 cF 1e-9 MF
1 cF 1e-8 MF
2 cF 2e-8 MF
3 cF 3e-8 MF
4 cF 4e-8 MF
5 cF 5e-8 MF
6 cF 6e-8 MF
7 cF 7e-8 MF
8 cF 8e-8 MF
9 cF 9e-8 MF
10 cF 1e-7 MF
20 cF 2e-7 MF
25 cF 2.5e-7 MF
50 cF 5e-7 MF
75 cF 7.5e-7 MF
100 cF 0.000001 MF
250 cF 0.0000025 MF
500 cF 0.000005 MF
750 cF 0.0000075 MF
1,000 cF 0.00001 MF
100,000 cF 0.001 MF
1,000,000,000 cF 10 MF
1,000,000,000,000 cF 10,000 MF

Tabel Konversi Megafarad ke Centifarad (MF ke cF)

megafarad (MF) centifarad (cF)
0.01 MF 1,000,000 cF
0.1 MF 10,000,000 cF
1 MF 100,000,000 cF
2 MF 200,000,000 cF
3 MF 300,000,000 cF
4 MF 400,000,000 cF
5 MF 500,000,000 cF
6 MF 600,000,000 cF
7 MF 700,000,000 cF
8 MF 800,000,000 cF
9 MF 900,000,000 cF
10 MF 1,000,000,000 cF
20 MF 2,000,000,000 cF
25 MF 2,500,000,000 cF
50 MF 5,000,000,000 cF
75 MF 7,500,000,000 cF
100 MF 10,000,000,000 cF
250 MF 25,000,000,000 cF
500 MF 50,000,000,000 cF
750 MF 75,000,000,000 cF
1,000 MF 100,000,000,000 cF
100,000 MF 10,000,000,000,000 cF
1,000,000,000 MF 100,000,000,000,000,000 cF
1,000,000,000,000 MF 100,000,000,000,000,000,000 cF

Langkah-langkah Konversi Centifarad ke Megafarad (cF ke MF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 centifarad ke megafarad (25 cF ke MF).
  2. 1 centifarad setara dengan 1e-8 megafarad (1 cF setara dengan 1e-8 MF).
  3. 25 centifarad (cF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1e-8 megafarad (MF).
  4. Diperoleh 25 centifarad setara dengan 2.5e-7 megafarad (25 cF setara dengan 2.5e-7 MF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸