Konversi kilofarad ke dekafarad (kF ke daF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • kilofarad [kF]
  • dekafarad [daF]
Copy
_
Copy
  • kilofarad [kF]
  • dekafarad [daF]

Kilofarad ke Dekafarad (kF ke daF)

Kilofarad (Simbol atau Singkatan: kF)

Kilofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Kilofarad disingkat atau disimbolkan dengan kF. Nilai dari 1 kilofarad setara dengan 1000 farad. Dalam hubungannya dengan dekafarad, 1 kilofarad setara dengan 100 dekafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilofarad sama dengan 1,000 farad

1 kilofarad sama dengan 1e-15 exafarad

1 kilofarad sama dengan 1e-12 petafarad

1 kilofarad sama dengan 1e-9 terafarad

1 kilofarad sama dengan 0.000001 gigafarad

1 kilofarad sama dengan 0.001 megafarad

1 kilofarad sama dengan 10 hektofarad

1 kilofarad sama dengan 100 dekafarad

1 kilofarad sama dengan 10,000 desifarad

1 kilofarad sama dengan 100,000 centifarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000 milifarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000,000 mikrofarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000,000,000 nanofarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 pikofarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 femtofarad

1 kilofarad sama dengan 1e+21 attofarad

1 kilofarad sama dengan 1,000 coulomb/volt

1 kilofarad sama dengan 0.000001 abfarad

1 kilofarad sama dengan 0.000001 EMU of capacitance

1 kilofarad sama dengan 898,760,000,000,000 statfarad

1 kilofarad sama dengan 898,760,000,000,000 ESU of capacitance

Dekafarad (Simbol atau Singkatan: daF)

Dekafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Dekafarad disingkat atau disimbolkan dengan daF. Nilai dari 1 dekafarad setara dengan 10 farad. Dalam hubungannya dengan kilofarad, 1 dekafarad setara dengan 0.01 kilofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 dekafarad sama dengan 10 farad

1 dekafarad sama dengan 1e-17 exafarad

1 dekafarad sama dengan 1e-14 petafarad

1 dekafarad sama dengan 1e-11 terafarad

1 dekafarad sama dengan 1e-8 gigafarad

1 dekafarad sama dengan 0.00001 megafarad

1 dekafarad sama dengan 0.01 kilofarad

1 dekafarad sama dengan 0.1 hektofarad

1 dekafarad sama dengan 100 desifarad

1 dekafarad sama dengan 1,000 centifarad

1 dekafarad sama dengan 10,000 milifarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000 mikrofarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000,000 nanofarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000,000,000 pikofarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000 femtofarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 dekafarad sama dengan 10 coulomb/volt

1 dekafarad sama dengan 1e-8 abfarad

1 dekafarad sama dengan 1e-8 EMU of capacitance

1 dekafarad sama dengan 8,987,600,000,000 statfarad

1 dekafarad sama dengan 8,987,600,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Kilofarad ke Dekafarad (kF ke daF):

Tabel Konversi Kilofarad ke Dekafarad (kF ke daF)

kilofarad (kF) dekafarad (daF)
0.01 kF 1 daF
0.1 kF 10 daF
1 kF 100 daF
2 kF 200 daF
3 kF 300 daF
4 kF 400 daF
5 kF 500 daF
6 kF 600 daF
7 kF 700 daF
8 kF 800 daF
9 kF 900 daF
10 kF 1,000 daF
20 kF 2,000 daF
25 kF 2,500 daF
50 kF 5,000 daF
75 kF 7,500 daF
100 kF 10,000 daF
250 kF 25,000 daF
500 kF 50,000 daF
750 kF 75,000 daF
1,000 kF 100,000 daF
100,000 kF 10,000,000 daF
1,000,000,000 kF 100,000,000,000 daF
1,000,000,000,000 kF 100,000,000,000,000 daF

Tabel Konversi Dekafarad ke Kilofarad (daF ke kF)

dekafarad (daF) kilofarad (kF)
0.01 daF 0.0001 kF
0.1 daF 0.001 kF
1 daF 0.01 kF
2 daF 0.02 kF
3 daF 0.03 kF
4 daF 0.04 kF
5 daF 0.05 kF
6 daF 0.06 kF
7 daF 0.07 kF
8 daF 0.08 kF
9 daF 0.09 kF
10 daF 0.1 kF
20 daF 0.2 kF
25 daF 0.25 kF
50 daF 0.5 kF
75 daF 0.75 kF
100 daF 1 kF
250 daF 2.5 kF
500 daF 5 kF
750 daF 7.5 kF
1,000 daF 10 kF
100,000 daF 1,000 kF
1,000,000,000 daF 10,000,000 kF
1,000,000,000,000 daF 10,000,000,000 kF

Langkah-langkah Konversi Kilofarad ke Dekafarad (kF ke daF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 kilofarad ke dekafarad (25 kF ke daF).
  2. 1 kilofarad setara dengan 100 dekafarad (1 kF setara dengan 100 daF).
  3. 25 kilofarad (kF) setara dengan 25 dikalikan dengan 100 dekafarad (daF).
  4. Diperoleh 25 kilofarad setara dengan 2500 dekafarad (25 kF setara dengan 2500 daF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸