Konversi kilofarad ke farad (kF ke F)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • farad [F]
  • kilofarad [kF]
Copy
_
Copy
  • farad [F]
  • kilofarad [kF]

Kilofarad ke Farad (kF ke F)

Kilofarad (Simbol atau Singkatan: kF)

Kilofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Kilofarad disingkat atau disimbolkan dengan kF. Nilai dari 1 kilofarad setara dengan 1000 farad. Dalam hubungannya dengan farad, 1 kilofarad setara dengan 1000 farad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilofarad sama dengan 1,000 farad

1 kilofarad sama dengan 1e-15 exafarad

1 kilofarad sama dengan 1e-12 petafarad

1 kilofarad sama dengan 1e-9 terafarad

1 kilofarad sama dengan 0.000001 gigafarad

1 kilofarad sama dengan 0.001 megafarad

1 kilofarad sama dengan 10 hektofarad

1 kilofarad sama dengan 100 dekafarad

1 kilofarad sama dengan 10,000 desifarad

1 kilofarad sama dengan 100,000 centifarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000 milifarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000,000 mikrofarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000,000,000 nanofarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 pikofarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 femtofarad

1 kilofarad sama dengan 1e+21 attofarad

1 kilofarad sama dengan 1,000 coulomb/volt

1 kilofarad sama dengan 0.000001 abfarad

1 kilofarad sama dengan 0.000001 EMU of capacitance

1 kilofarad sama dengan 898,760,000,000,000 statfarad

1 kilofarad sama dengan 898,760,000,000,000 ESU of capacitance

Farad (Simbol atau Singkatan: F)

Farad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Farad disingkat atau disimbolkan dengan F. Nilai dari 1 farad setara dengan 1 farad. Dalam hubungannya dengan kilofarad, 1 farad setara dengan 0.001 kilofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 farad sama dengan 1e-18 exafarad

1 farad sama dengan 1e-15 petafarad

1 farad sama dengan 1e-12 terafarad

1 farad sama dengan 1e-9 gigafarad

1 farad sama dengan 0.000001 megafarad

1 farad sama dengan 0.001 kilofarad

1 farad sama dengan 0.01 hektofarad

1 farad sama dengan 0.1 dekafarad

1 farad sama dengan 10 desifarad

1 farad sama dengan 100 centifarad

1 farad sama dengan 1,000 milifarad

1 farad sama dengan 1,000,000 mikrofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000 nanofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000 pikofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000 femtofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 farad sama dengan 1 coulomb/volt

1 farad sama dengan 1e-9 abfarad

1 farad sama dengan 1e-9 EMU of capacitance

1 farad sama dengan 898,760,000,000 statfarad

1 farad sama dengan 898,760,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Kilofarad ke Farad (kF ke F):

Tabel Konversi Kilofarad ke Farad (kF ke F)

kilofarad (kF) farad (F)
0.01 kF 10 F
0.1 kF 100 F
1 kF 1,000 F
2 kF 2,000 F
3 kF 3,000 F
4 kF 4,000 F
5 kF 5,000 F
6 kF 6,000 F
7 kF 7,000 F
8 kF 8,000 F
9 kF 9,000 F
10 kF 10,000 F
20 kF 20,000 F
25 kF 25,000 F
50 kF 50,000 F
75 kF 75,000 F
100 kF 100,000 F
250 kF 250,000 F
500 kF 500,000 F
750 kF 750,000 F
1,000 kF 1,000,000 F
100,000 kF 100,000,000 F
1,000,000,000 kF 1,000,000,000,000 F
1,000,000,000,000 kF 1,000,000,000,000,000 F

Tabel Konversi Farad ke Kilofarad (F ke kF)

farad (F) kilofarad (kF)
0.01 F 0.00001 kF
0.1 F 0.0001 kF
1 F 0.001 kF
2 F 0.002 kF
3 F 0.003 kF
4 F 0.004 kF
5 F 0.005 kF
6 F 0.006 kF
7 F 0.007 kF
8 F 0.008 kF
9 F 0.009 kF
10 F 0.01 kF
20 F 0.02 kF
25 F 0.025 kF
50 F 0.05 kF
75 F 0.075 kF
100 F 0.1 kF
250 F 0.25 kF
500 F 0.5 kF
750 F 0.75 kF
1,000 F 1 kF
100,000 F 100 kF
1,000,000,000 F 1,000,000 kF
1,000,000,000,000 F 1,000,000,000 kF

Langkah-langkah Konversi Kilofarad ke Farad (kF ke F)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 kilofarad ke farad (25 kF ke F).
  2. 1 kilofarad setara dengan 1000 farad (1 kF setara dengan 1000 F).
  3. 25 kilofarad (kF) setara dengan 25 dikalikan dengan 1000 farad (F).
  4. Diperoleh 25 kilofarad setara dengan 25000 farad (25 kF setara dengan 25000 F).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸